Oddział Szczecin

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

S3 w rejonie Świnoujścia – rozmowy mieszkańcami Warszowa w sprawie rozwiązań projektowych

07-04-2018

Z uwagi na pojawiające się nieprawdziwe informacje o zmianach rozwiązań projektowych na drodze S3 w rejonie osiedla Warszów i związane z nimi kontrowersje. Przedstawiciele GDDKiA O/Szczecin w piątek (6 kwietnia) spotkali się z mieszkańcami. Na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Świnoujśce-Warszów, zostały zaprezentowane rozwiązania projektowe dotyczące planowanej drogi S3. Przedstawiono uwarunkowania projektowe związane z realizacją drogi S3 w rejonie Warszowa i porównanie realizacji nasypu z zaproponowaną pod koniec ubiegłego roku przez władze samorządowe budową estakady od długości 1200 metrów. GDDKiA O/Szczecin jako inwestor jest otwarty na dyskusję z mieszkańcami Warszowa i szukanie porozumienia. Pragniemy jednak również, aby mieszkańcy poznali wszystkie za i przeciw dotyczące rozwiązań projektowych w tym miejscu. Dlatego też przedstawiciele GDDKiA O/Szczecin pojawią się również na posiedzeniu Rady Miasta Świnoujście w najbliższy poniedziałek o godzinie 13. Na tym spotkaniu odniesiemy się również wstępnie do propozycji mieszkańców Warszowa przedstawionych na piątkowym spotkaniu.

Droga ekspresowa S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn jest planowana jako dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Przyjęty przez rząd w lipcu 2017 roku Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zapewnił środki na realizację tego odcinka drogi S3. Wcześniej takiego zapewnienia finansowania nie było. W związku z tym realizacja tego ważnego odcinka drogi ekspresowej S3 jest planowana do roku 2023. Od końca 2015 roku przygotowywana jest dokumentacja studialna. W lipcu ubiegłego roku odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami osiedla Warszów, na którym zaprezentowano rozwiązania projektowe. Projekt drogi był również konsultowany z władzami samorządowymi. W grudniu odbyło się zatwierdzenie dokumentacji studialnej, na którym również byli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych. Obecnie toczy się procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej (wniosek złożono w grudniu 2017 roku). W jej ramach jest badana kwestia wpływu planowanej drogi na środowisko. Decyzja środowiskowa określi wariant przebiegu drogi ekspresowej i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

 

Punktem do którego dowiązana jest droga S3 jest wylot z tunelu w Świnoujściu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Teren ten jest mocno ograniczony przez istniejące zagospodarowanie (w tym linie i bocznice kolejowe), co znacznie ogranicza korytarz dostępny dla drogi S3. Droga ekspresowa jest drogą bezkolizyjną, dlatego miejsca przecięć z innymi drogami, czy liniami kolejowymi muszą być dwupoziomowe. Wcześniejsze rozwiązania  Na początkowym fragmencie drogi S3 w odległości około 316 metrów od ronda na wylocie z tunelu przebiega ulica Ludzi Morza, około 508 metrów dalej znajduje się bocznica kolejowa. Dwupoziomowe przejścia nad tymi dwoma punktami powoduje konieczność realizacji obiektów inżynierskich, dla których graniczne parametry określają właściwe skrajnie drogowe i kolejowe. Na najazdach na te obiekty i między nimi został zaprojektowany nasyp drogowy. Średnia wysokość nasypu to 5,7 metra. W związku z ograniczeniami lokalnymi takie rozwiązanie było od początku planowane na tym odcinku S3. Po konsultacjach z lipca 2017 roku z mieszkańcami Warszowa wiadukt nad bocznicą kolejową został powiększony, tak aby zmieściła się również pod nim droga pieszo-rowerowa. Obiekt nad ulicą Ludzi Morza ma dwa obustronne chodniki o szerokości 3,5 metra każdy. Rozwiązania projektowe w tym miejscu, w szczególności związane z powiązaniem drogi S3 z lokalnym układem komunikacyjnym i wylotem z tunelu były wielokrotnie konsultowane z władzami samorządowymi. Pragniemy również zauważyć, iż jest to dokumentacja studialna, projekt budowlany zostanie opracowany przez wykonawcę inwestycji (realizacja w formule projektuj i buduj). Nie jest wykluczone, iż przy pracach nad bardziej szczegółową dokumentacją wysokość nasypu ulegnie zmniejszeniu.

 

Zdaniem GDDKiA O/Szczecin budowa estakady o długości 1200 metrów nie ma uzasadnienia i spowoduje większe uciążliwości związane szczególnie z hałasem. Teren na tym obszarze jest płaski, nie jest to obszar, na którym występują szlaki migracyjne zwierząt, w związku z tym ani ukształtowanie terenu, ani względy środowiskowe nie przemawiają za realizacją tak dużego obiektu inżynierskiego. Konstrukcja estakady musi być wyższa niż mniejszego wiaduktu, dlatego na przecięciach z ulicą Ludzi Morza i bocznicą kolejową niweleta jezdni (wysokość w stosunku do poziomu morza) wzrosłaby co najmniej o 1,5 metra. Wysokość nasypu między wiaduktami można zmniejszyć, w przypadku estakady takiego manewru wykonać nie można. Konieczność zachowania właściwych spadków podłużnych powoduje to, iż maksymalna wysokość estakady nad otaczającym terenem wynosiłaby około 13 metrów. W niektórych miejscach estakada byłaby 2 razy wyższa od nasypu drogowego. Co za tym idzie znacząco wzrosłoby oddziaływanie hałasu, związane zarówno z tym, iż estakada byłaby znacząco wyższa od nasypu, czyli hałas rozchodziłby się znacznie dalej jak i również z powodu trudności z odpowiednim zabezpieczeniem akustycznym estakady. Związane jest to zarówno z dźwiękiem uderzeń kół samochodów o dylatacje estakady, jak i również rozchodzenie się dźwięku w dół. Jak wskazuje nasze doświadczenie droga na estakadzie zawsze jest głośniejsza niż droga na nasypie. W związku z powyższym negatywne oddziaływanie związane z hałasem byłoby w przypadku estakady znacznie większe. Zwracamy również uwagę na to, iż nasyp drogowy jest obsadzany trawą i krzewami wtapiając się w otoczenie. Wysoka nawet na kilkanaście metrów estakada w wielu miejscach będzie wystawała ponad wierzchołki drzew tworząc dominantę krajobrazową w terenie.

 

Pan orientacyjny S3 na terenie Warszowa:

GDDKiA 

 

Przebieg S3 na ortofortomapie:

GDDKiA 

 

Porównanie wysokości nasypu i estakady:

GDDKiA 

 

Porównanie niwelety nasypu i estakady:

GDDKiA