viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach( DŚU) dla S11 obwodnicy Piły i Ujścia złożony.

08-06-2018

Wniosek  o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach( DŚU) dla  S11 obwodnicy Piły i  Ujścia  złożony.

 

GDDKiA dziś złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach , która ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 dla obwodnic Piły i Ujścia.

Projektowana droga ekspresowa S10/11 odcinek Piła - Ujście stanowi fragment drogi S11 Kołobrzeg – Poznań, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego zapewniającego dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku, zapewniając jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina. W/w inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: miasto Piła, Ujście, miasto Ujście.

Obwodnica Piły i Ujścia ma poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu na drodze, ułatwić ruch tranzytowy i turystyczny w rejonie (w znacznej części przejmie ruch tranzytowy  istniejącej drogi krajowej nr 11, co umożliwi ominięcie miasta Ujście), a także stworzyć podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanej drogi S10/11. Ponadto, budowa obwodnicy Piły i Ujścia przyczyni się do:

- stworzenia bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wyższy komfort ruchu drogowego,

- skrócenia czasu przejazdu pomiędzy  Piłą a Poznaniem, 

- usprawnienia połączeń międzyregionalnych na terenie Polski,

- dostosowania drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,

- rozwiązania obsługi przyległego terenu,

- zapewnienia właściwej obsługi przemysłu i usług,

- osiągnięcia korzyści wynikających ze zwiększenia mobilności osób w wieku produkcyjnym.

Opracowana dokumentacja projektowa (tj. STEŚ i materiały do DŚU) została sporządzona wspólnie dla obwodnicy Piły i Ujścia, długość: ok 24 km

        - ok 15 km odcinek I obwodnica Ujścia

        - ok 9 km odcinek II obwodnica Piły

 

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;

- budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;

- budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);

- budowę przepustów;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę urządzeń ochrony środowiska;

- budowę oświetlenia węzłów;

- budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);

- budowę systemu łączności alarmowej;

- przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych.

 

Po zakończeniu opracowań  projektowych możliwe będzie ogłoszenie postępowań przetargowych  w formule Projektuj i Buduj pod warunkiem uzyskania finansowania dla  tego zadania.   

 

Po uzyskaniu DŚU, jak również przyznaniu środków finansowych na opracowanie Koncepcji Programowej, poprzez procedurę przetargową zostanie wyłoniony Wykonawca przedmiotowej dokumentacji projektowej, która to uszczegółowi rozwiązania techniczne dla wskazanego w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wariantu do realizacji. Pozwoli to GDDKiA, pod warunkiem uzyskania finansowania, ogłosić przetarg na realizację w systemie projektuj i buduj.

 

Plan orientacyjy z przebiegiem wariantów