viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Największy łukowy most i obwodnica Puław oddane do użytku

08-01-2009

12 lipca 2008


14.JPG
Największy łukowy most i obwodnica Puław oddane do użytku


Pierwsi kierowcy przejechali przez największy łukowy most w Polsce ok. godz.15.00. Obiekt ma ponad 1038 m długości, a rozpiętość jego głównego przęsła łukowego wynosi 212 m. W nurcie głównym rzeki nie ma żadnej podpory. To jedyna tego typu konstrukcja w Polsce. Most na Wiśle w Puławach to również pierwszy całościowo monitorowany obiekt w naszym kraju.

- Z racji gabarytów, możliwości eksploatacyjnych, rekordowej rozpiętości przęsła nurtowego most stanowi istotne osiągnięcie polskiej myśli inżynierskiej. Proszę wierzyć w polskie drogownictwo – powiedział w swoim wystąpieniu Dyrektor Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas uroczystości otwarcia.
Oddanie do użytku mostu stanowi zakończenie pierwszego etapu budowy obwodnicy Puław. Liczy ona ponad 12 km, a jej realizacja kosztowała około 400 mln zł. Nieco ponad 74 proc. wartości inwestycji sfinansowanych zostało ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport”. Inwestycję realizowano dwa lata.

Droga międzynarodowa
Dwujezdniowy most na Wiśle w Puławach likwiduje „wąskie gardło” na drodze krajowej numer 12, jakie stanowiła dotychczasowa przeprawa przez rzekę. Poprzednia konstrukcja, spajająca dwa brzegi, wybudowana została w 1934 r., a szerokość jej jezdni wynosiła zaledwie 5,40 m. Obwodnica z nowym mostem wyprowadzi tranzyt osobowy i ciężarowy z miasta. Wyeliminuje ruch ciężkich pojazdów przez centrum Puław, co z pewnością odczują jego mieszkańcy. Zmniejszy ponadto negatywne oddziaływanie tranzytu na środowisko przyrodnicze, ale również na zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy Czartoryskich.
Obwodnica Puław zlokalizowana w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S12 stanowi połączenie centrum kraju z drogami międzynarodowymi E372 i E373, prowadzącymi ruch do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem.


Wykonawcy
Projekt budowy I etapu obwodnicy Puław wraz z nowym mostem na Wiśle przygotowały firmy: DHV Polska Sp. z o.o. – Biuro konsultingowo-projektowe oraz Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych – POMOST. Wykonawcą obwodnicy i mostu jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A. (lider konsorcjum), Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal Gdynia SA. Nadzór nad realizacją zadania sprawowało natomiast konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (lider konsorcjum), Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, Inwestycje Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o., MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz Pracownia Projektowa „Promost Consulting”.


Zakres wykonanych prac:
• budowa 12,71 km drogi głównej, w tym 4,1 km drogi dwujezdniowej
• przebudowa 1,23 km dróg wojewódzkich i miejskich
• budowa 10,2 km dróg serwisowych, w tym 9,6 km o nawierzchni bitumicznej
• budowa 15 obiektów mostowych o łącznej długości 1385,0 m (w tym most przez rzekę Wisłę oraz 4 przejścia dla zwierząt) opartych na:
o 542 palach formowanych w gruncie o średnicach od 100 do 150 cm
o 355 palach żelbetowych wbijanych o przekroju 40 x 40 cm
• przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, wodociągowych, hydrotechnicznych

Materiały zużyte do budowy obwodnicy
Grunt do budowy nasypów – 1,45 mln m3
Mieszanki mineralno-bitumiczne – 130 tys. ton
Mieszanki betonowe – 62 tys. m3
Stal konstrukcyjna – 10,3 tys. ton
Stal zbrojeniowa – 6 tys. ton


Kalendarium prac – budowa mostu przez Wisłę w Puławach
Rozpoczęcie prac: marzec 2006 r.
Roboty fundamentowe: marzec – wrzesień 2006 r.
Budowa podpór: kwiecień 2006 r. – luty 2007 r.
Montaż konstrukcji stalowej: maj 2006 r. – luty 2008 r.
Betonowanie płyty pomostu: kwiecień 2007 r. – kwiecień 2008 r
Próbne obciążenie mostu: czerwiec 2008 r.
Oddanie mostu do użytku: lipiec 2008 r.


Kalendarium prac – obwodnica Puław
Roboty ziemne: czerwiec 2006 r. – październik 2007 r.
Układanie nawierzchni: czerwiec 2007 r. – czerwiec 2008 r.
Budowa 14 obiektów inżynierskich: kwiecień 2006 r. – maj 2008 r.
Przebudowa linii energetycznych: maj 2006 r. – czerwiec 2008 r.
Oddanie do ruchu: lipiec 2008 r.


Podstawowe parametry nowego mostu:
Długość całkowita: 1.038,20 m,
Rozpiętości przęseł: 24,0 + 44,0 + 3 x 56,0 +
6 x 64,0 + 80,0 + 212,0 + 80,0 + 44,0
Strzałka łuku: 36,00 m,
Całkowita szerokość pomostu: 22,30 m,
Ilość jezdni: 2
Szerokość jezdni: 2 x 2 x 3,50m
Chodnik jednostronny o szerokości: 1,50 m
Szerokość pasa rozdziału: 2,51 m
Skrajnia pionowa dla ruchu: 14,00 m,
Skrajnia dla żeglugi: 12,00 m,

1.jpg  2.JPG  3.JPG  4.JPG  5.JPG  6.jpg  7.JPG  8.jpg  9.jpg  10.JPG  11.jpg  12.JPG  13.jpg  14.JPG