viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 - umowa STEŚ

22-08-2018

Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w Głogowie umowę na „Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Droga krajowa nr 12 biegnie równoleżnikowo przez Polskę od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku, przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina m.in. DK18 (na węźle Królów), A1 (na węźle Tuszyn) oraz trasy europejskie E372 i E373 (Polska – Ukraina). Całkowita długość DK12 wynosi 757 km, natomiast na terenie województwa dolnośląskiego liczy ok. 50 km i graniczy z województwami lubuskim oraz wielkopolskim. Przebiega przez centrum Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Na terenie miasta ma przebieg uliczny i nie jest przystosowana do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta. Nowo wybudowana Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu samochodowego z terenu miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.

 

Umowa z wykonawcą STEŚ Obwodnicy Głogowa

Umowa na opracowanie projektowe została zawarta 22.08.2018r. z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 38 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktowa zadania wynosi 5 632 170,00 zł brutto.

 

Zadaniem opracowania STEŚ jest przede wszystkim: 

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia; 
 • uściślenie przebiegu tras trzech wariantów, które były wybrane na etapie „Studium Korytarzowego”;
 • ustalenie parametrów technicznych obiektów budowlanych; 
 • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
 • ustalenie efektywności i optymalizacji kosztów budowy Obwodnicy.

Cele budowy Obwodnicy Głogowa

Głównymi zamierzeniami inwestycji są poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresową S3 na terenie województwa dolnośląskiego oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z terenu Głogowa, co tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie miasta. W ramach budowy Obwodnicy planowana jest budowa nowego mostu przez rzekę Odrę w Głogowie, który będzie dostosowany do wymogów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie referencyjnego minimalnego prześwitu na poziomie 5,25m.

 

Wstępne parametry techniczne Obwodnicy Głogowa

Przewidywane parametry techniczne odcinka: 

 • długość odcinka około 20 km 
 • klasa techniczna drogi GP 
 • przekrój 2+1
  (ostateczny przekrój uzależniony od poziomu natężenia ruchu) 
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m 
 • szerokość pasa poboczy 1,5 m 
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Wartość inwestycji jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln. złotych.

Realizacja zadania planowana jest w systemie „projektuj i buduj” w latach 2022-2025.

Zadanie zostało umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

 

Orientacyjne warianty Obwodnicy Głogowa