viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAStan Budowy Dróg

Budowa obwodnicy Skawiny, w ciągu DK44

26-02-2020

oddział: Kraków

długość: 2,45 km

obecny etap – w realizacji


wartość projektu: 71 200,0 tys. zł

Etap zrealizowany:

28.12.2007 r. – Urząd Gminy Skawina na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi nr 7330-5/07 pozyskał teren pod realizację inwestycji (wyszczególniony w decyzji ULD jako odc. V)

09.03.2015 r. – Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

03.08.2017 r. – Uzyskanie Decyzji Nr 5/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Małopolskiego znak WI-IX.7820.1.25.2016 z rygorem natychmiastowej wykonalności

29.03.2016 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla zadania p.n. „Obwodnica Skawiny ETAP II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: „Most” Sp. z o.o. – Lider, POLBUD-POMORZE Sp. z o.o. Wartość kontraktu 35 951,68545 tys. zł.

Oddanie do ruchu ukończonej inwestycji : 22.07.2019 r.

 

 

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji: http://skawina-obwodnica-etap2.pl

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi:

 

Inwestycja znajduje się w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Skawina. Obwodnica połączy dwa wyloty z miasta: w kierunku Krakowa i Oświęcimia. Inwestycja obejmuje dwa zadania.

Zadanie 1 stanowi zakres odcinka 1 i polega na budowie IV i V odcinka obwodnicy Skawiny od ulicy Energetyków do włączenia, do DK44 poprzez rondo czterowlotowe. Zadanie to realizowane jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i finansowane przez GDDKiA na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego.

 

Zadanie 2 polega na przebudowie skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy do istniejącej DK44 – realizowane na zlecenie GDDKiA Oddziału w Krakowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tego zadania realizowana jest również przebudowa I odcinka obwodnicy Skawiny o długości 1,0 km (wybudowanego w 2006 r. przez Miasto Skawina jako droga gminna).

 

GDDKiA

 

Mapa orientacyjna inwestycji: http://skawina-obwodnica-etap2.pl/mapa.html

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: GP 1x2
 • prędkość projektowa - 60 km/h
 • prędkość miarodajna – 70 km/h
 • obciążenie -115 kN/oś
 • Kategoria ruchu: KR 5
 • Szerokość całkowita jezdni:
  • przekrój drogowy: 2 x 3,50 m = 7,00 m
  • przekrój mostowy: 8,00 m
 • Pobocze obustronne z gruntów ulepszonych - 2,75 m

 

Zakres inwestycji:

 

Budowa jednojezdniowej drogi klasy GP od km 0+053,75 do 2+203,36 o dwóch pasach ruchu 2x3,5m, budowa obiektu mostowego od km 1+722,61 do km 2+075,41, budowa ronda na skrzyżowaniu DK 44 w jej km 101+295,26 (ul. Piłsudskiego) z Obwodnicą w jej km 2+134,56, budowa ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów publicznych. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej.

 

 

Obiekty inżynierskie:

 

Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanałem zasilającym elektrownię Skawina i składowiskiem odpadów przemysłowych długości 353m; szerokość mostu zmienna od 14,16m do 24,39m; most dziewięcioprzęsłowy o rozpiętości przęseł od 7,00m do 77,00m; konstrukcja mostu zespolona: stalowo-betonowa, stalowe dźwigary zespolone będą z płytą betonową za pomocą sworzni, w jednym z przęseł ustrój nośny będzie wzmocniony dwoma łukami stalowymi podwieszonymi do ustroju nośnego za pomocą stalowych wieszaków; posadowienie mostu będzie mieszane - w zależności od parametrów podłoża część podpór posadowiona będzie bezpośrednio, część pośrednio na palach; na obiekcie będzie poprowadzony chodnik dla pieszych od strony zachodniej oraz ścieżka rowerowa od strony zachodniej; ilość pasów ruchu będzie zmienna od dwóch do czterech pasów ruchu.

 

 

Skrzyżowanie: Obwodnica / DK44 (ul. Piłsudskiego)

 

Rondo turbinowe czterowlotowe z bypassem w kierunku Oświęcimia, które stanowi zadanie 1 planowanego przyszłościowego połączenia Obwodnicy z drogą wojewódzką DW 953 w miejscowości Rzozów - wlot ronda w kierunku południowym będzie wlotem bez możliwości dalszego przejazdu, niemniej jednak na wlocie tym, jako rozwiązanie tymczasowe dopuszczony będzie ruch w celu skomunikowania istniejącej drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Droga wewnętrzna obsługuje przyległe do niej tereny przemysłowe, handlowe i usługowe. W wyniku przyszłościowej realizacji Obwodnicy w zakresie zadania 2 na odcinku od drogi wojewódzkiej DW953 wlot ronda zostanie wykorzystany jako kontynuacja trasy Obwodnicy, a skomunikowanie drogi wewnętrznej będzie odbywać się poprzez przesunięty w kierunku południowym zjazd z Obwodnicy. Na rondzie relacja na kierunku Kraków-Oświęcim została poprowadzona poza jezdnią główną ronda zaprojektowanym bypassem o szerokości jezdni 4,50m i promieniu wewnętrznej krawędzi R=70,0.

 

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa urządzeń podczyszczania wód opadowych.

 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

 

Inwestycja realizowana w systemie projektuj i buduj.

 

 

W ramach zadania 1 (odc. IV i V obwodnicy):

budowa drogi jednojezdniowej klasy GP o długości 2,2 km, skrzyżowania z istniejącą DK44 (czterowlotowe rondo turbinowe), estakady nad linią kolejową nr 94 relacji Kraków Płaszów - Oświęcim, kanałem energetycznym elektrowni „Skawina” i składowiskiem odpadów przemysłowych Zakładów Metalurgicznych, chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Wykonane zostanie odwodnienie obwodnicy, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, kanały technologiczne, urządzenia ochrony środowiska.

 

W ramach zadania 2:

przebudowa istniejącego skrzyżowania I odcinka obwodnicy z DK44 na skrzyżowanie typu rondo trzywlotowe, dostosowanie odcinka I obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP.

 

Odcinki I, II i III obwodnicy zostały już zrealizowane i stanowią obecnie drogę gminną. Po wybudowaniu IV i V odcinka obwodnicy istniejący ciąg DK44 zostanie przełożony na obwodnicę Skawiny ( I, II, III, IV, V odcinek).