viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAStan Budowy Dróg

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator, w ciągu drogi krajowej nr 28

09-11-2018

oddział: Kraków

długość: 2.1 km

obecny etap:  w przetargu

I Etap zrealizowany:

 

13.12.2007 r. – podpisano umowę z MP Mosty Sp. z o.o. na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, Koncepcji Programowej, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

02.03.2015 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

 

29.04.2015 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania do burmistrza Zatora.

 

listopad 2015 r. – opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

28.04.2016 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wg wariantu 2, wydaną przez burmistrza Zatora.

 

16.08.2016 r. – uzyskano wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

25.04.2017 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla etapu Koncepcję Programowej.

 

 1. – ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „Projektuj i Buduj”

 

II Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi.

 

Projektowana inwestycja położona jest w całości na terenie województwa małopolskiego, powiat oświęcimski, miasto Zator.

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi – GP 1/2
 • prędkość projektowa – 70 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość opaski - 0,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,50 m
 • kategoria ruchu – KR 5
 • obciążenie – 115 kN/oś

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

 • Wariant 1 - włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy łącznikiem, skierowanym na południowy wschód poprzez rondo na połączeniu DK28 i projektowanej obwodnicy,
 • Wariant 2 - włączenie DW781 do projektowanej obwodnicy poprzez łącznik, skierowany na północny wschód i skrzyżowanie skanalizowane typu „T” w odległości ok. 600 m od ronda na końcu odcinka obwodnicy,
 • Wariant 3 - poprowadzenie wschodniego odcinka DW781 nowym śladem nad projektowaną obwodnicą bez połączenia i włączenie jej do istniejącej DK28.

 

Wariant 2 wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą obwodnicy m. Zator oraz przekroczenia istniejących cieków lub szlaków migracyjnych zwierząt zapewniono poprzez obiekty inżynierskie typu wiadukt, most, przepusty. Typ obiektu inżynierskiego dobrano w zależności od ukształtowania i charakterystyki obszaru oraz aspektów ekologiczno-środowiskowych (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych).

 

III. Ochrona środowiska

 

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 544 m), urządzeń do podczyszczania wód opadowych, stawów kompensacyjnych, przejść dla zwierząt średnich, małych i płazów, wygrodzenia herpetologiczne. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

Inwestycja będzie realizowana jako projekt pilotażowy, wdrażający metodologię BIM na etapie prac projektowych oraz robót budowlanych.