viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Propozycje przebiegu drogi dojazdowej nr 7 przy drodze ekspresowej S17 na odcinku węzeł Witosa - Piaski

09-08-2010
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując skargę na decyzję Wojewody Lubelskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr na odcinku Lublin – Piaski do parametrów drogi ekspresowej, uchylił zaskarżoną decyzję z części dotyczącej drogi dojazdowej nr 7.

Konsultacje społeczne zakończono. Tekst pozostawiono w celu informacyjnym.


W związku z tym projektant na zlecenie GDDKiA opracował nowe warianty przebiegu drogi dojazdowej nr 7 w miejscowości Krępiec w rejonie węzła Świdnik. Na załączonej mapie prezentujemy zaproponowane warianty wraz z dotychczas proponowanym rozwiązaniem nie wymagającym zmian w dokumentacji – określony jako wariant „0”.


Mapa z proponowanymi wariantami drogi dojazdowej nr 7


wariant II:
·         Nowe podziały nieruchomości,
·         Niezbędne dodatkowe wyburzenia na działce o numerze ewid. 7-904
·         Dodatkowe wyburzenie budynku gospodarczego na działce o numerze ewid. 7-781
·         Przeprojektowanie przepustu ramowego „potrójnego” nad „makroniwelacją” terenu
·         Zaprojektowanie ewentualnych przepustów na rowach w rejonie ul. Jagodowej
·         Przeprojektowanie (nowy ślad) sieci uzbrojenia terenu wraz z uzyskoniem odpowiednich opinii ZUDP
·         Odpadają rozbiórki budynków na działce o numerze ewid. 7-787
·         Brak ingerencji (drogi dojazdowej nr 7) w działkę o numerze ewid. 7-906 (teren lasów)


 wariant III:
·         Nowe podziały nieruchomości,
·         Niezbędne dodatkowe wyburzenia na działce o numerach ewid. 7-779/1 oraz 7-779/2
·         Możliwa konieczność wykupu całości budynków na działkach o numerach ewid. 7-779/1, 7-779/2, 780/5, 780/6
·         Poszerzenie i wydłużenie drogi dojazdowej nr 1 do skrzyżowania z ul. Jagodową,
·         Konieczność przeprojektowania zbiornika infiltracyjno-retencyjnego ZRI_2e
·         Koniecność przeprojektowania obiektu mostowego 1b (rejon węzła „Świdnik”)
·         Koniecność przeprojektowania przepustów pod drogą dojazdową numer 1 (rejon wężła „Świdnik”)
·         Brak potrzeby projektowania przepustu ramowego „potrójnego” nad „makroniwelacją” terenu
·         Zaprojektowanie ewentualnych przepustów na rowach w rejonie ul. Jagodowej
·         Przeprojektowanie (nowy ślad) sieci uzbrojenia terenu wraz z uzyskoniem odpowiednich opinii ZUDP
·         Możliwa konieczność przebudowy słupa (linii) WN
·         Odpadają rozbiórki budynków na działce o numerze ewid. 7-787
·         Brak ingerencji (drogi dojazdowej nr 7) w działkę o numerze ewid. 7-906 (teren lasów)


 wariant IV:
·         Nowe podziały nieruchomości,
·         Niezbędne dodatkowe wyburzenia na działce o numerach ewid. 7-779/1 oraz 7-779/2
·         Możliwa konieczność wykupu całości budynków na działkach o numerach ewid. 7-779/1, 7-779/2, 780/5, 780/6
·         Poszerzenie i wydłużenie drogi dojazdowej nr 1 do skrzyżowania z ul. Jagodową,
·         Poszerzenie ul. Jagodowej do skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą dojazdową nr 7
·         Konieczność przeprojektowania zbiornika infiltracyjno-retencyjnego ZRI_2e
·         Koniecność przeprojektowania obiektu mostowego 1b (rejon wężła „Świdnik”)
·         Koniecność przeprojektowania przepustów pod drogą dojazdową numer 1 (rejon wężła „Świdnik”)
·         Brak potrzeby projektowania przepustu ramowego „potrójnego” nad „makroniwelacją” terenu
·         Zaprojektowanie ewentualnych przepustów na rowach w rejonie ul. Jagodowej
·         Przeprojektowanie (nowy ślad) sieci uzbrojenia terenu wraz z uzyskoniem odpowiednich opinii ZUDP
·         Możliwa konieczność przebudowy słupa (linii) WN
·         Odpadają rozbiórki budynków na działce o numerze ewid. 7-787
·         Brak ingerencji (drogi dojazdowej nr 7) w działkę o numerze ewid. 7-906 (teren lasów)


 wariant V:
·         Nowe podziały nieruchomości,
·         Niezbędne dodatkowe wyburzenia na działce o numerach ewid. 7-779/1,7-779/2, 780/6
·         Możliwa konieczność wykupu całości budynków na działkach o numerach ewid. 7-779/1, 7-779/2, 780/5, 780/6
·         Poszerzenie i wydłużenie drogi dojazdowej nr 1 do skrzyżowania,
·         Konieczność przeprojektowania zbiornika infiltracyjno-retencyjnego ZRI_2e
·         Koniecność przeprojektowania obiektu mostowego 1b (rejon wężła „Świdnik”)
·         Koniecność przeprojektowania przepustów pod drogą dojazdową numer 1 (rejon wężła „Świdnik”)
·         Brak potrzeby projektowania przepustu ramowego „potrójnego” nad „makroniwelacją” terenu
·         Zaprojektowanie ewentualnych przepustów na rowach w rejonie ul. Jagodowej
·         Przeprojektowanie (nowy ślad) sieci uzbrojenia terenu wraz z uzyskoniem odpowiednich opinii ZUDP
·         Możliwa konieczność przebudowy słupa (linii) WN
·         Odpadają rozbiórki budynków na działce o numerze ewid. 7-787
·         Brak ingerencji (drogi dojazdowej nr 7) w działkę o numerze ewid. 7-906 (teren lasów)


Formularz


 Zainteresowane osoby prosimy o przedstawienie opinii oraz wskazanie na dołączonym formularzu najlepszego i najgorszego z zaprezentowanych wariantów drogi dojazdowej nr 7 i odesłanie opinii w terminie do 31 lipca 2010 r. pocztą na adres:


GDDKiA Odział w Lublinie
Ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin


lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mgierlach@gddkia.gov.pl z dopiskiem „droga dojazdowa nr 7”.