viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Koncepcja Programowa drogi ekspresowej S17

08-01-2009
Koncepcja Programowa drogi ekspresowej S17
(Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku: granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” (k/Kurowa)
Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięcia „Koncepcja Programowa drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku: granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” (k/Kurowa)”.

Projektowany odcinek stanowi kontynuację odcinka położonego w obszarze województwa mazowieckiego i łączy się z projektowanym wcześniej obejściem m. Kurów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej, zlokalizowanej w stosunku do istniejącej drogi krajowej Nr 17 następująco:
- odcinek: granica województw – m. Ryki: jezdnia prawa – śladem istniejącej drogi krajowej, jezdnia lewa – po lewej (wschodniej stronie) istniejącej drogi krajowej (wariant A); rozwiązanie wariantowe zakłada nowy przebieg drogi ekspresowej, w oddaleniu od drogi krajowej (wariant D),
- odcinek obejścia m. Ryki – według nowego przebiegu (generalnie zgodnego z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego),
- odcinek m. Ryki – węzeł „Sielce”: po prawej (zachodniej) stronie istniejącej drogi krajowej (istniejąca droga krajowa Nr 17 pozostaje dla obsługi ruchu lokalnego),
- budowę węzłów drogowych (zapewniających obsługę komunikacyjną wszystkich relacji):
- węzeł „Ryki”,
- węzeł „Moszczanka”,
- węzeł „Skrudki”,
- węzeł „Żyrzyn”,
- węzeł „Sielce”,
- budowę przejazdów drogowych (na skrzyżowaniach z drogami bocznymi: powiatowymi i gminnymi) zapewniających ciągłość lokalnych ciągów drogowych,
- budowę dróg dojazdowych przeznaczonych dla obsługi ruchu lokalnego,
- budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty),
- budowę przejść dla zwierząt, zlokalizowanych w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Puławy,
- odwodnienie drogi,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

Materiały graficzne, umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, zostają wyłożone w dniach: od 10.01.2008 r. do 31.01.2008 r., w siedzibach:
- Urzędu Miejskiego w Rykach, Ryki - ul. Karola Wojtyły 29,
- Urzędu Gminy w Ułężu, Ułęż 168,
- Urzędu Gminy w Żyrzynie, Żyrzyn - ul. Powstania Styczniowego 10,
- Urzędu Gminy w Końskowoli, Końskowola - ul. Pożowska 3a.
Wraz z materiałami wyłożone zostają zeszyty, w których można wpisywać uwagi i opinie.
W wymienionym wyżej terminie uwagi i opinie można również przekazywać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin (z dopiskiem: „droga ekspresowa S17, odcinek: granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” - konsultacje społeczne”) lub na adres e-mail: s17odcinek1@lublin.gddkia.gov.pl
Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane, zaopatrzone w adres i numer działki. W uzasadnionych przypadkach - możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych - wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej koncepcji programowej.

UWAGA:

Jednocześnie informujemy, że nabywanie nieruchomości kolidujących z przebiegiem trasy drogi ekspresowej S-17 nie stanowi przedmiotu opracowania koncepcyjnego i będzie podlegało odrębnym ustaleniom po zaakceptowaniu przebiegu drogi ekspresowej.


Załączniki graficzne:

Ryki (7 MB)
Ułęż (5 MB)
Żyrzyn (8 MB)
Końskowola (2 MB)