viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Budowa drogi ekspresowej S 17 [S 12] na odcinku Kurów - Lublin - Piaski (wraz z północno-wschodnią obwodnicą Lublina)

08-01-2009
Do 22 grudnia 2008 roku będą wyłożone materiały informacyjne dotyczące konsultacji społecznych.

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.


Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Lublinie planuje budowę drogi ekspresowej S 17 [S 12] na odcinku Kurów – Lublin – Piaski (wraz z północno-wschodnią obwodnicą Lublina).


Podstawowym celem realizacji zamierzonej inwestycji jest:


-         usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego,


-         poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,


-         zabezpieczenie bezkolizyjnej dostępności przyległego terenu,


-         poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi,


-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.


Celem wyłonienia optymalnego pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym  i społecznym wariantu przebiegu trasy, Inwestor zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.


 


Cel działań informacyjno – konsultacyjnych


Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych. Działania konsultacyjne mają również na celu umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.


Do konsultacji społecznych przedstawiany jest przebieg drogi ekspresowej S17/S12 według Wariantu 1 i 2 na odcinku węzeł Sielce – węzeł Dąbrowica oraz według Wariantu I i II na odcinku węzeł Dąbrowica – węzeł Witosa.


 


Opis planowanej inwestycji


Planowany docelowy przebieg przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S17/S12 zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, powiatów: puławskiego, lubelskiego, świdnickiego, na terenie gmin; Końskowola, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków, Niemce, Wólka (Lubelska), Lublin, Świdnik.


Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17.


Początek zakresu opracowania znajduje się na terenie gminy Końskowola, w węźle „Sielce”, zlokalizowanym na przecięciu planowanego przebiegu drogi S 17 z projektowaną drogą ekspresową S 12 relacji Piotrków Trybunalski - Lublin - Dorohusk.


Począwszy zatem od węzła „Sielce”, trasa wiedzie poprzez węzły „Kurów”, „Przybysławice”, „Bogucin” „Dąbrowica”, „Jakubowice”, „Lubartów”, „Włodawa”, „Mełgiewska” i „Witosa”.


Na odcinku węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Witosa” projektowana trasa stanowi północno-wschodnią część obwodnicy miasta Lublina.


Koniec zakresu opracowania znajduje się na terenie miasta i gminy Świdnik, za węzłem „Witosa”, w miejscu gdzie projektowana trasa drogi ekspresowej S17/S12 włącza się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 12/17 na odcinku Lublin – Piaski, przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej wg odrębnego opracowania projektowego.


 


Na odcinku drogi ekspresowej S17/S12 od węzła Sielce do węzła Dąbrowica, rozpatrywane są dwa przebiegi trasy:


-          Wariant 1 (brązowy),


-          Wariant 2 (granatowy),


Na tym fragmencie inwestycja przechodzi przez tereny pięciu gmin: Końskowola, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków.


Dwa warianty drogi ekspresowej S17/S12 rozpatrywane są również na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Witosa. Są to:


-          Wariant I (czarny),


-          Wariant II (czerwony),


Analizowana inwestycja przebiega tu przez tereny pięciu gmin: Jastków, Niemce, Wólka, Lublin, Świdnik, a w końcowym odcinku graniczy z gminą Głusk.


 


Na odcinku od węzła Sielce do węzła Dąbrowica przebieg Wariantu 1 jest wg zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zgodny z rezerwą terenową. Przebieg Wariantu 2 odbiega na kilku odcinkach od zapisów Planu i zajmuje tereny przeznaczone na inne cele niezwiązane z infrastruktura drogową. Trasa przebiega w pobliżu miejscowości: Sielce, Posiołek, Kolonia Nowy Dwór, Wola Nowodworska, Szumów, Mała Kłoda, Kurów, Olempin, Markuszów, Kolonia Przybysławice, Zagrody, Granica, Marianka, Kolonia Miesiące, Kolonia Garbów, Kolonia Bogucin, Kolonia Piotrowice Wielkie, Leśce, Józefów Pociecha, Kupin, Sieprawice, Piotrawin, Aleksandrów Stawka, Jastków, Kopanina.


Na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Witosa przebieg Wariantu I jest w większym stopniu niż Wariantu II zgodny z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiających rezerwy terenowe pod przedsięwzięcie. Na obszarze tym inwestycja biegnie w pobliżu miejscowości: Barak, Panieńszczyzna, Natalin, Marysin, Jakubowice, Elizówka, Kolonia Żulin, Marianówka, Świdniczek, Kolonia Biskupie , Biskupie, Świdnik Mały, Kalinówka.


 


Trasa drogi łączy się z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez węzły: Sielce, Kurów, Przybysławice, Bogucin, Dąbrowica, Jakubowice, Lubartów, Włodawa, Mełgiewska, Witosa.


 


Opis stanu projektowanego i parametry techniczne: 


Realizując zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin analizie poddano dwa warianty przebiegu drogi ekspresowej S17/S12 na odcinku od węzła Sielce do węzła Dąbrowica (Wariant 1 i 2) i dwa Warianty na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Witosa ( Wariant I i II) wraz z węzłami i drogami dojazdowymi.


 


Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej:


-          klasa techniczna drogi – S (droga ekspresowa)


-          prędkość miarodajna – Vm = 110 km/h


-          liczba jezdni – 2


-          liczba pasów ruchu – 2 x 3 = 6


-          szerokość pasa ruchu – 3,50 m


-          szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m


-          szerokość pasa rozdzielającego jezdnie – 4,00 - 5,00 m (w tym: opaski bezpieczeństwa)


-          obciążenie – 115 kN/oś


-          dostępność do drogi ekspresowej – poprzez projektowane węzły drogowe


-          obsługa ruchu lokalnego – poprzez drogi dojazdowe.


 


Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:


-          budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Sielce-węzeł Witosa


-          budowę węzłów drogowych, (zapewniających obsługę komunikacyjną wszystkich relacji),


-          budowę przejazdów drogowych (na skrzyżowaniach z drogami bocznymi) zapewniających ciągłość lokalnego układu drogowego,


-          budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,


-          budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, odwodnienie drogi oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej


-          budowę przejść dla zwierząt, których lokalizację ustalano w porozumieniu z Nadleśnictwem w Świdniku i Nadleśnictwem Puławy


 


Inwestycja planowana jest do realizacji w dwóch etapach:


-          etap I – budowa 2 jezdni dla każdej po 2 pasy ruchu z pasem dzielącym o zasadniczej szerokości 12 m,


-          etap II – budowa dla każdej jezdni trzecich pasów ruchu.


Na odcinku od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów już w pierwszym etapie realizacji inwestycji (2011 r.) przewiduje się wykonanie rozwiązania docelowego tj. trzech pasów ruchu.


 


W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S17/S12 na odcinku Kurów – Lublin - Piaski, w siedzibach niżej wymienionych Gmin zostaną wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione mapach w skali 1:10000.


 


Materiały te będą wyłożone do wglądu przez okres trzech tygodni; od dnia 01.XII.2008 r. do dnia 22.XII.2008 r., w siedzibach:


 


Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A


Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35


Urzędu Gminy Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1


Urzędu Gminy Garbów, Garbów 28


Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3


Urzędu Gminy Niemce,ul. Lubelska 121


Urzędu Gminy Wólka- Jakubowice Murowane 8


Urzędu Miasta Lublin, Ul. Plac Władysława Łokietka 1


Urzędu Miasta Świdnik - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15


Urzędu Gminy Głusk ul. Głuska 140


 


Wraz z materiałami graficznymi zostaną wyłożone zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S17/S12.


 


Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie można również przekazywać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin (z dopiskiem „S 17 i obwodnica Lublina  – konsultacje społeczne”) lub na adres e-mail: obwlublina@lublin.gddkia.gov.pl.


 


Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach - możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych - wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.


 


Załączniki:


1. Mapa z orientacyjnym przebiegiem inwestycji. (14 MB)


 


2. Plan sytuacyjny na ortofotomapach (w skali 1:10 000)


 


           Arkusz_A1 (2 MB)


           Arkusz_A2 (2 MB)


           Arkusz_A3 (2 MB)


           Arkusz_A4 (2,023.7 kB)


           Arkusz_A5 (2 MB)


           Arkusz_A6 (2,042.2 kB)


           Arkusz_A7 (1,772.5 kB)


           Arkusz_A8 (2,004.3 kB)


           Arkusz_A9 (3 MB)


           Arkusz_A10 (3 MB)


           Arkusz_A11 (3 MB)


           Arkusz_A12 (3 MB)


           Arkusz_A13 (3 MB)


           Arkusz_A14 (3 MB)


           Arkusz_A15 (3 MB)


           Arkusz_A16 (3 MB)


           Arkusz_A17 (3 MB)


           Arkusz_A18 (3 MB)


           Arkusz_A19 (3 MB)


           Legenda (200.5 kB)


 


3. Formularz do opiniowania opracowania. (1,941.5 kB)


 


 


Data aktualizacji: 01-12-2008 r.