viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Konsultacje społeczne - S17 Piaski-Zamość

08-01-2009
Informacja dotycząca opracowania Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S17
(Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski – Zamość
ETAP – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięcia „Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski – Zamość.
Inwestorem budowy drogi ekspresowej S-17 będzie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O w Lublinie

Przedmiot i cel konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest Koncepcja Programowa (KP) przebiegu drogi ekspresowej S-17 Warszawa (Zakręt) – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odc. Piaski – Zamość
Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie społeczeństwa, jednostek samorządowych i władających gruntami, z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S-17 na odcinku Piaski – Zamość.
Do konsultacji społecznych przedstawiamy przebieg drogi ekspresowej S-17 wg wariantu S i wariantu S1.

Zakres opracowania KP

Początek projektowanego odcinka drogi ekspresowej S-17 wg wariantu S znajduje się w istniejącym węźle „Chełm” w ciągu drogi krajowej Nr 12 w m. Piaski (km 0+000,00), natomiast wg wariantu S1 w projektowanym węźle „Brzeziczki” (km 0+000,00). Dalej trasa drogi łączy się z istniejącym układem komunikacyjnym i dotychczasową drogą krajową nr 17 poprzez węzły: „Siedliszczki”, „Fajsławice”, „Łopiennik”, „Krasnystaw I”, „Krasnystaw II”, „Tarzymiechy”, „Stary Zamość”, „Sitaniec”, „Skierbieszów”, „Hrubieszów”.
Koniec projektowanego odcinka drogi ekspresowej znajduje się na połączeniu KP na odcinku Zamość – Hrebenne (objętej odrębnym opracowaniem) w m. Łabuńki Pierwsze gm. Łabunie (km 69+000,00).

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne

Realizując zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin odnośnie opracowania KP, Jednostka Projektowa opracowała wstępnie trzy warianty przebiegu drogi ekspresowej S-17. Warianty te przedstawiono do zaopiniowania jednostkom administracji rządowej i samorządowej oraz administratorom urządzeń infrastruktury technicznej, zarządzającym obszarami, przez które planowany jest przebieg drogi ekspresowej S-17.
Po uzyskaniu wstępnych opinii w/w jednostek oraz uwzględnieniu ich uwag i zaleceń ostatecznie opracowano przebieg drogi ekspresowej S-17 wg wariantu S i wariantu S1 (dotyczy włączenia drogi ekspresowej S-17 do drogi S-12) wraz z węzłami i drogami dojazdowymi, przedstawiany do konsultacji społecznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej:
- klasa techniczna drogi – S (droga ekspresowa)
- prędkość projektowa – Vp = 100 km/h
- prędkość miarodajna – Vm = 110 km/h
- liczba jezdni – 2
- liczba pasów ruchu – 2 x 2 = 4 (docelowo 2 x 3 = 6)
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m
- szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m
- szerokość pasa rozdzielającego jezdnie – 12,00 m (w tym: utwardzone opaski
o szerokości 0,50 m), docelowo – 5,00 m (w tym: opaski utwardzone o szerokości
0,50 m)
- skrajnia pionowa – 5,00 m
- obciążenie – 115 kN/oś
- dostępność do drogi ekspresowej – poprzez projektowane węzły drogowe
- obsługa ruchu lokalnego – poprzez drogi dojazdowe.

Podstawowe parametry dróg dojazdowych:
- droga klasy L/D
- prędkość projektowa 40 km/h
- jezdnia dwupasowa dwukierunkowa
- pobocza szerokości – 1,00 m
- kategoria ruchu – KR2/KR3.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej, na odcinku Piaski – Zamość,
- budowę węzłów drogowych, (zapewniających obsługę komunikacyjną wszystkich relacji),
- budowę przejazdów drogowych (na skrzyżowaniach z drogami bocznymi) zapewniających ciągłość lokalnego układu drogowego,
- budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,
- budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty),
- budowę przejść dla zwierząt, których lokalizację ustalano w porozumieniu z Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Chełmie i Zamościu,
- odwodnienie drogi,
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej .

W ramach konsultacji społecznych dotyczących KP przebiegu drogi ekspresowej S-17 na odcinku Piaski – Zamość, w siedzibach niżej wymienionych Gmin zostaną wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione na Planie sytuacyjnym w skali 1:10000 oraz na Mapach ewidencyjnych gruntów w skali 1:5000.

Materiały te będą wyłożone do wglądu przez okres trzech tygodni;
od dnia 14.12.2007 r. do dnia 04.01.2008 r., w siedzibach:
- Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77
- Urzędu Gminy Fajsławice
- Urzędu Gminy Łopiennik Górny
- Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4
- Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3-go Maja 29
- Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4
- Urzędu Gminy Stary Zamość
- Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92
- Urzędu Gminy Sitno
- Urzędu Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50

Wraz z materiałami graficznymi zostaną wyłożone zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S-17.
Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie można również przekazywać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin (z dopiskiem „KP S-17 Piaski – Zamość” – konsultacje społeczne)
lub na adres e-mail: s17piazam@lublin.gddkia.gov.pl
Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane, zaopatrzone w adres i numer działki. W uzasadnionych przypadkach - możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych - wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej koncepcji programowej.

UWAGA:
Jednocześnie informujemy, że nabywanie nieruchomości kolidujących z przebiegiem trasy drogi ekspresowej S-17 nie stanowi przedmiotu opracowania koncepcyjnego i będzie podlegało odrębnym ustaleniom po zaakceptowaniu przebiegu drogi ekspresowej.

Załączniki graficzne:

Plan sytuacyjny na mapach ewidencji gruntów:

UM Piaski 1 (4 MB)
UM Piaski 1a (808.1 kB)
UG Fajsławice (5 MB)
UG Łopiennik Górny (2 MB)
UG Krasnystaw 1 (1,870.1 kB)
UG Krasnystaw 1a (1,968.5 kB)
UM Krasnystaw (2 MB)
UG Izbica (6 MB)
UG Stary Zamość 1 (7 MB)
UG Stary Zamość 1a (1,657.1 kB)
UG Zamość (8 MB)
UG Sitno (4 MB)
UG Łabunie (3 MB)