viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Droga ekspresowa S17 na odcinku Zamość - Hrebenne

08-01-2009
Sposób przedstawienia działań informacyjno - konsultacyjnych został oparty o opracowanie autorskie Pani Katarzyny Łowickiej (PROINWESTYCJA), t.j. serwis internetowy www.ikonsultacje-s8markiradzymin.pl, chronione prawami autorskimi na podstawie Ustawy z dn. 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. nr 90, poz. 631 z 2006r ze zm.).

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.
Przedmiot działań informacyjno - konsultacyjnych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Lublinie planuje budowę drogi ekspresowej S-17 na odcinku Zamość – Hrebenne w kierunku Lwowa na odcinku od projektowanej Obwodnicy Zamościa do projektowanej obwodnicy m. Tomaszów Lubelski i od obwodnicy Tomaszowa do wybudowanej obwodnicy Hrebennego.
GDDKiA Oddział w Lublinie zaprasza do konsultacji nad proponowanymi przebiegami w/w drogi, aby zaprojektować optymalny przebieg drogi, który będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.
Inwestorowi zależy, aby wszelkie wątpliwości i sporne kwestie związane z przebiegiem projektowanej drogi ekspresowej S-17 rozstrzygać na etapie planowania inwestycji.Główne cele działań informacyjno - konsultacyjnych to:
• Poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji
• Wyjaśnienie wątpliwości i obaw społecznych związanych z planowaną inwestycją,
poprzez system pytań i odpowiedzi
• Umożliwienie społeczeństwu wypowiedzenie się na temat koncepcji przebiegu drogi, poprzez składanie pisemnych wniosków, uwag i opinii dotyczących planowanych wariantów drogi.
• Działania informacyjno - konsultacyjne są skierowane przede wszystkim do właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących z istniejącą i projektowaną drogą krajową nr 17 na odcinku Zamość – Hrebenne.
• Umożliwienie decydentom lepszego rozpoznania uwarunkowań społecznych związanych z planowaną inwestycjąOpis i parametry techniczno użytkowe drogi krajowej nr 17
Istniejąca droga krajowa nr 17 (wariant „0") przebiega przez miejscowości Zamość, Łabunie, Krynice, Tarnawatkę, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Lubyczę Królewską i Hrebenne, miejscowości o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
W celu ominięcia terenów zabudowanych, podjęto decyzję o wytyczeniu nowego przebiegu dla trasy ekspresowej S-17.
Korytarz projektowanej drogi biegnie głównie przez tereny rolne i leśne, omijając tereny zurbanizowane:
- Wariant 0 – po istniejącej trasie
- Wariant I – kolor czerwony
- Wariant II – kolor niebieski
- Wariant III – kolor pomarańczowy
- Wariant IV – kolor zielony
- przebieg drogi S17 proponowany przez projektanta (podwójna niebieska linia)
Projektant po wstępnej analizie wariantów przebiegu drogi S-17 i uzgodnieniach zaproponował przebieg drogi pokrywający się częściowo z każdym z wariantów w nawiązaniu do zaprojektowanych obwodnic m. Zamość, Tomaszów Lubelski i Hrebennego.

Proponowana trasa S-17 przebiega przez obszar dziesięciu jednostek administracyjnych: gminy Zamość, gminy Sitno, gminy Łabunie, gminy Komarów, gminy Krynice, gminy Tarnawatka, gminy Tomaszów Lubelski, miasta Tomaszów Lubelski, gminy Bełżec i gminy Lubycza Królewska.

Długość projektowanego odcinka drogi S-17 wynosi 53 - 57 km (w zależności od wariantu), łącznie z obwodnicą m. Tomaszów Lubelski.

Droga ekspresowa S17 posiadać będzie następujące parametry techniczno użytkowe;
- szerokość w liniach rozgraniczających 70,0 m - 100,0 m,
- minimalne odległości linii zabudowy, liczone od krawędzi jezdni, dla:

a) budynków mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi:
- 90,0 m dla budynków jednokondygnacyjnych,
- 110,0 m dla budynków wielokondygnacyjnych,
- 250,0 m dla budynków wymagających szczególnej ochrony,
b) obiektów budowlanych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi:
- 20,0 m w terenach zwartej zabudowy, jednak nie mniej niż 3,0 m od linii rozgraniczających
- 40,0 m poza terenami zwartej zabudowy,
- klasa drogi - ekspresowa „S”- prędkość projektowa 100 km/godz,
- przekrój w etapie I - dwie jezdnie:
- 2 pasy ruchu po - 3,50 m,
- pasy awaryjny - 2,50 m,
- opaska wewnętrzna - 0,50 m,
- pas dzielący (z opaskami) - 12,00 m,
- pobocze gruntowe - 1,25 m,
- korona drogi - 33,50 m,


- przekrój w etapie II - dwie jezdnie:
- 3 pasy ruchu po - 3,50 m,
- pasy awaryjny - 2,50 m,
- opaska wewnętrzna - 0,50 m,
- pas dzielący (z opaskami) - 5,00 m,
- pobocze gruntowe - 1,25 m,
- korona drogi - 33,50 m,

Przewidywany termin realizacji inwestycji: po 2015 roku.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami przebiegu nowej trasy drogi krajowej S17.

Konsultacje społeczne

Materiały graficzne, umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi (alternatywnymi), zostają wyłożone na okres trzech tygodni; od dnia 22.10.2007 r. do dnia 11.11.2007 r. w siedzibach Urzędów Gmin w:
- Zamościu, ul. Peowiaków 92
- Sitno
- Łabunie, ul. Zamojska 50
- Komarów Osada, ul. Rynek 15
- Krynice
- Tarnawatka, ul. Lubelska 39
- Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9
- Bełżec, ul. Lwowska 5
- Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1

Wraz z materiałami wyłożone zostaną zeszyty, w których można wpisywać uwagi i opinie dotyczące Koncepcji Programowej drogi krajowej S17.
Zakres i przedmiot wykupu nieruchomości (budynków, gruntów) nie jest przedmiotem opracowania koncepcyjnego i dla zaakceptowanego przebiegu drogi podlegać będzie odrębnym ustaleniom.

W dniach od 22.10.2007 r, do 11.11. 2007 r. wnoszone w ramach konsultacji społecznych uwagi i opinie można również przekazywać na adres : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin ( z dopiskiem „KP S-17 Zamość – Hrebenne -konsultacje społeczne” ) lub na adres e-mail : s17zamhreb@lublin.gddkia.gov.pl

Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i opinie zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów.

W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej koncepcji programowej.

Wybór wariantu przebiegu drogi
Ostateczny przebieg drogi wskaże "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia", zwana "decyzją środowiskową".

Przebieg konsultacji społecznych będzie miał wpływ na wybór wariantu planowanej inwestycji.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji środowiskowej odbywa się z udziałem społeczeństwa.
Decyzję środowiskową wydaje Wojewoda Lubelski w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Decyzja Wojewody wskaże ostateczny przebieg drogi.


Podstawa prawna
Za prowadzeniem działań informacyjno - konsultacyjnych przez Inwestora przemawia ratyfikowana przez Prezydenta RP dnia 31 grudnia 2001 roku Konwencja z Aarhus, która weszła w życie w maju 2003 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 706). Artykuł 6 mówi, że tam gdzie ma to zastosowanie, powinno się zachęcać przyszłych wnioskodawców, aby jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na podjecie planowanego przedsięwzięcia, zidentyfikowali zainteresowaną społeczność, podjęli odpowiednie rozmowy i udzielili informacji dotyczących celów planowanej działalności.

Artykuł 8 Dyrektywy Rady 85/337/EWG dotyczącej oceny wpływu niektórych publicznych i prywatnych projektów na środowisko (znowelizowanej przez dyrektywę 97/11/EC z 3 marca 1997r.), zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby informacje i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych były wzięte pod uwagę w procedurze wydawania zezwolenia na przedsięwzięcie.

Plan orientacyjny (10 MB)