viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2018

Współpraca GDDKiA z KE bije kolejne rekordy

06-12-2018

Pobiliśmy kolejny rekord w wykorzystywaniu europejskich funduszy na budowę dróg. Z 52 złożonych wniosków o dofinansowanie GDDKiA podpisała umowy dla 48 inwestycji wartych łącznie ponad 60 mld złotych, z czego ponad 30 mld zł zrefunduje UE. W ramach ww. 48 umów o dofinansowanie zakontraktowaliśmy już ponad 70 proc. środków unijnych przeznaczonych na nasze inwestycje. Praca GDDKiA w ciągu ostatnich trzech lat to realne zyski dla Skarbu Państwa - kolejne duże refundacje już spływają do Polski. Zasilenia KFD z tytułu refundacji to ok. 20 mld zł.

GDDKiA jest beneficjentem 88 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota alokacji dostępna na projekty GDDKiA to 9,942 mld EUR.

 

GDDKiA Takie liczby możliwe są do osiągnięcia tylko dzięki sprawnej współpracy z KE i restrykcyjnemu przestrzeganiu procedur unijnych przewidzianych dla beneficjentów. GDDKiA jako największy inwestor drogowy w Polsce ma duże doświadczenie w wykorzystaniu środków UE i skutecznemu promowaniu inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. Razem z Przedstawicielami Komisji Europejskiej jesteśmy świadkami oddawania do ruchu nowych odcinków dróg szybkiego ruchu. Wspólne zaangażowanie przyczynia się do rozwoju sieci drogowej w Polsce, a kierowcy korzystają z nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych podróżując komfortowo i bezpiecznie.

 

Obecnie

Obecnie w realizacji (podpisana umowa z Wykonawcą) jest 115 zadań o łącznej długości 1483,2 km, a kolejnych 7 zadań o łącznej długości 80,6 km czeka na rozstrzygnięcie przetargów.

 

Ostatnie 3 lata w liczbach

Od początku 2016 roku do chwili obecnej GDDKiA ogłosiła 37 postępowań przetargowych na łącznie 481 km. Podpisaliśmy 93 umowy na roboty budowlane na łącznie 1078,5 km. Do ruchu oddane zostało łącznie 775,2 km (z tego w samym 2018 roku 282,5 km)

 

Rok 2016 GDDKiA zamknęła:

- ogłoszeniem 5 przetargów na łącznie 97 km nowych dróg,

- podpisaniem 24 umów na roboty budowlane o łącznej długości 267,3 km, o łącznej wartości ponad 12 mld zł,

- oddaniem do ruchu łącznie ponad 137 km nowych dróg,

 

Rok 2017 GDDKiA zamknęła:

- ogłoszeniem 23 przetargów na łącznie 300,8 km nowych dróg,

- podpisaniem 28 umów na roboty budowlane o łącznej długości 274,3 km, o łącznej wartości ponad 6,7 mld zł,

- oddaniem do ruchu łącznie 355,7 km nowych dróg,

 

W 2018 roku (do 6 grudnia) GDDKiA:

- ogłosiła 9 przetargów na łącznie 83 km nowych dróg,

- podpisała 41 umów na roboty budowlane o łącznej długości 536,9 km, o łącznej wartości ponad 20 mld zł,

- oddała do ruchu łącznie 282,5 km nowych dróg.