INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyDK77 Most w Sandomierzu

Umowa podpisana

17-10-2008
Umowa na zaprojektowanie i budowę nowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu została podpisana między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach a firmą Mota-Engil Polska S.A.

W imieniu inwestora umowę podpisały dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA Ewa Sayor i zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Krystyna Kasza. Ze strony wykonawcy inwestycji podpisy pod umową złożyli Pedro Fernandez, członek zarządu Mota-Engil Polska oraz prokurent Andrzej Szkuat. Umowę podpisano w siedzibie kieleckiego oddziału GDDKiA w obecności wojewody świętokrzyskiej Bożentyny Pałki-Koruby i burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego.


 Zaprojektowanie i budowa mostu w Sandomierzu to I etap planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu”.
Zadanie realizowane w ramach I etapu tej inwestycji obejmuje:
1. Budowę mostu 5-przęsłowego o układzie statycznym belkowym ciągłym (przęsła o konstrukcji belkowej skrzynkowej, z betonu sprężonego, podpory mostu pełnościenne, rozstaw podpór nowego mostu będzie odpowiadał rozstawowi podpór mostu istniejącego).
Nowy  most będzie zlokalizowany obok mostu istniejącego. Długość mostu 455,80 metrów, szerokość całkowita pomostu 14,10 m. Na moście przewidziano jezdnię o szerokość 7 m, chodnik o szerokości 1,50 m, ścieżkę rowerową o szerokości 2 m. Most będzie zaprojektowany na klasę obciążenia A, co umożliwi dopuszczenie do ruchu pojazdów o ciężarze 50 ton.
2. Budowę dojazdów do mostu z włączeniem ich do istniejącego układu komunikacyjnego. Przewiduje się budowę lewej jezdni ul. Lwowskiej i wprowadzenie jej na nowy most oraz przebudowę skrzyżowania ul. Lwowskiej (droga krajowa) z ul. Jana Pawła II (droga krajowa 79) po lewej stronie Wisły. Po prawej stronie Wisły przewiduje się połączenie obu jezdni ul. Lwowskiej. Przewidziano również skrzyżowanie jednopoziomowe z ul. Mostową i ul. Powiśle. Długość odcinka ul. Lwowskiej (wraz z mostem) – ok. 962 metry.
Termin realizacji I etapu - 26 miesięcy (7 miesięcy projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,  19 miesięcy budowa).
Koszt realizacji projektu i budowy I etapu zadania wyniesie 80,4 mln zł.
Wykonawcą będzie Mota Engil Polska. Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania powierzono Pracowni Projektowej „Promost Consulting” w Rzeszowie.
Kierownikiem projektu z ramienia GDDKiA Oddział w Kielcach jest Tadeusz Purtak.
II etap zadania inwestycyjnego będzie obejmował budowę ulicy Lwowskiej bis (według nowego przebiegu) i remont, wzmocnienie mostu istniejącego.
17.10.2008
IMG_8290.JPG IMG_8285.JPG IMG_8280.JPG