Oddział Kielce

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Nowe odcinki drogi ekspresowej S7, bezpieczne ronda i chodniki – podsumowanie 2018 roku w kieleckim Oddziale GDDKiA

28-12-2018
Dzięki otwarciu obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 i udostępnieniu dwóch jezdni na odcinku Chęciny – Jędrzejów, szybciej i bezpieczniej pokonujemy trasę Warszawa – Kielce – Kraków. Wybudowanie ronda w Skarżysku-Kamiennej i Lipniku wyeliminowało ryzyko groźnych wypadków w tych miejscach. To tylko niektóre przykłady inwestycji realizowanych w roku 2018 przez kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łączny koszt wszystkich działań w 2018 roku to blisko 600 mln złotych.

Nowe odcinki drogi ekspresowej S7 dla kierowców

 

Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S7 między Warszawą, Kielcami i Krakowem otrzymali nowe odcinki tej trasy, dzięki czemu długość dwujezdniowej „siódemki” na tym dystansie wysłużyła się o 46 km, a czas podróżowania znacznie się skrócił. Po otwarciu w październiku obwodnicy Radomia pokonanie nowego 25-kilometrowego odcinka trasy zajmuje kilkanaście minut, wcześniej przejazd przez miasto zajmował nawet do kilkudziesięciu minut.  Tyle czasu tracili w korkach w godzinach szczytu jadący z Kielc do Warszawy.

 

Od września otwierane były kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 Chęciny - Jędrzejów między węzłem Kielce Południe a węzłem Mnichów. Ich łączna długość to ok. 17 km. W grudniu udostępnione zostały także dwie jezdnie ostatniego 4-kilometrowego odcinka tej trasy od Mnichowa do Jędrzejowa. Dzięki temu świętokrzyski odcinek drogi nr 7 ma w około 90 procentach pełne parametry trasy ekspresowej. Dwujezdniową drogą jeździmy nieprzerwanie od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej cały około stukilometrowy odcinek drogi nr 7 na terenie Świętokrzyskiego będzie ekspresowy.

 

Budowa obwodnicy Radomia i odcinka S7 Chęciny – Jędrzejów to inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Informacje o inwestycjach

Droga ekspresowa S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów

Odcinek ma długość około 21,5  km i łączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstały trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo, Inwestycja obejmuje budowę: miejsc obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu,  3 samodzielnych przejść dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejść pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz innych urządzeń ochrony środowiska, dróg dojazdowych. W ramach inwestycji przewidziano  m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy. Koszt ropbót to ok. 585,7 mln zł.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Radomia
Realizacja zachodniej obwodnicy Radomia rozpoczeła się w 2015 roku. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe (Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja na całym swoim przebiegu budowana była w nowym śladzie po zachodniej stronie dawnej drogi nr 7. W ramach kontraktu realizowanego w trybie projektuj i buduj przewidziano 2 miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi. Koszt robót to ok. 729,5 mln zł

 

Obwodnica Morawicy i skarżyski odcinek S7 w realizacji

 

W 2018 roku rozpoczęło się projektowanie I etapu obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. Umowa na realizację inwestycji za 78 mln złotych w trybie projektuj i buduj podpisana została w lipcu. Trwają prace projektowe, a początek robót budowlanych planowany jest w 2019 roku. Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach pierwszego etapu inwestycji zaprojektowana i wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (I i II etap) będzie miała około 8 km długości.  Dla drugiego odcinka o długości 4 km biegnącego po nowym śladzie na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 73 zaktualizowana zostanie koncepcja programowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi GP - głównej o ruchu przyspieszonym, rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.

 

Blisko połowa robót wykonana została na odcinku budowanej drogi ekspresowej S7 między granicą województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego a węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku Kamiennej. Budowa odcinka o długości 7,6 km rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2020. W 2018 roku wykonawca inwestycji prowadził przede wszystkim prace ziemne oraz roboty przy posadowieniu i konstrukcjach obiektów inżynierskich. Na tym odcinku droga S7 biec będzie po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy. W ramach inwestycji powstają dwa węzły Skarżysko Północ i Skarżysko Zachód. Koszt robót to 259,8 mln zł.

 

Jest bezpieczniej – nowe ronda i ciągi pieszo-rowerowe

 

Do poprawy bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego przyczyniły się realizowane w roku 2018 kolejne zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych za łączną kwotę około 22,5 mln złotych. Zakończyła się między innymi przebudowa 3 skrzyżowań (w tym dwóch na ronda), budowa dwóch odcinków ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 13,3 km oraz budowa chodników na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 5,3 km. Zadania realizowane były w trybie projektuj i buduj.

 

Zadania w ramach PLMN zakończone w 2018 roku:

- budowa ronda w Lipniku na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 i nr 77

- budowa ronda w Skarżysku-Kamiennej w ciągu drogi krajowej nr 42

- przebudowa skrzyżowania w Chlewicach w ciągu drogi krajowej nr 78

- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 78 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i śląskiego do Moskorzewa (ok. 2,4 km) i na odcinku Moskorzew – Ślęcin (ok. 10,9)

- budowa chodnika w Kleczanowie przy drodze krajowej nr 77 (ok. 2,5 km)

- budowa chodnika na odcinku Połaniec – Ruszcza drogi krajowej nr 79 (ok. 2 km)

- budowa chodnika na odcinku Smyków – Zbójno drogi krajowej nr 42 (ok. 0,8 km)

 

W latach 2016-2018 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zrealizowane zostały 23 zadania na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Drogi z nową nawierzchnią

 

W 2018 roku na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA wyremontowanych zostało 6 odcinków świętokrzyskich dróg krajowych. Nową nawierzchnię zyskały:

- odcinek DK 9 Klimontów – Byszówka ok. 3,5 km

- odcinek DK 74 Napęków – Belno ok. 3,5 km

- odcinek DK 79 Rogów – Wyszogród ok. 1 km

- odcinki DK 9 w Goźlicach, Zakrzowie i Pęchowie ok. 1,5 km

- odcinek DK 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim (ulica Opatowska) ok. 1 km

- skrzyżowanie DK 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim (ulice Opatowska, Sandomierska, Zygmuntówka)

 

Długość wymienionych odcinków to w sumie około 11 km, koszt ogółem to ponad 10 mln złotych. W związku z tym, że udostępniony został również odcinek drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów o długości ponad 21 km, kierowcy otrzymali łącznie ponad 30 km dróg krajowych z nową nawierzchnią w Świętokrzyskiem.

 

Ogłoszone przetargi

 

W roku 2018 w kieleckim Oddziale GDDKiA ogłoszone zostały przetargi na projektowanie i budowę dróg oraz na prace przygotowawcze dla dużych inwestycji drogowych. Ogłosiliśmy przetargi na opracowanie koncepcji programowych dla 4 odcinków drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim. To oznacza, że dokumentacja niezbędna do późniejszego zaprojektowania i budowy drogi opracowana zostanie dla odcinków S74 o łącznej długości ok. 100 kilometrów. Ogłoszone zostały przetargi na opracowanie koncepcji programowych dla odcinków S74:

- granica województwa świętokrzyskiego i łódzkiego – Przełom/Mniów, długość 27,5

- Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód, długość 16,4 km

- Cedzyna – Łagów, długość 32 km 

- Łagów – Jałowęsy, długość 14,5 km

 

Ponadto ogłosiliśmy przetargi na:

- projekt i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (ok. 2,6 km)

- rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik (ok. 10,8 km)

- opracowanie dokumentacji środowiskowej II etapu Lwowskiej Bis z przebudową mostu na Wiśle w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77

- aktualizację koncepcji programowej dla II etapu obwodnicy Morawicy.