viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Najważniejsze liczby 2018 roku

02-01-2019

Rok 2018 GDDKiA zakończyła realizując 113 zadań o łącznej dł. 1425,6 km nowych dróg krajowych. W 2018 roku udostępniliśmy do ruchu 321,4 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 3730,7 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest obecnie 11 zadań o łącznej długości 119,5 km.

W 2018 roku udostępniliśmy kierowcom 321,4 km:

- S11 obw. Kępna etap I - 3,6 km

- DK33 obw. Kłodzka - 9,2 km

- S3 Lubin płd. - Legnica (A4) - 22,6 km

- S8 Ostrów Maz. - gr. województw - 9,4 km

- S12 obw. Puław - 11,9 km

- S3 Lubin Północ - Lubin Południe - 11,3 km

- S3 Nowa Sól - Gaworzyce - 16,4 km

- S3 Gaworzyce - Kazimierzów - 16,9 km

- S8 Poręba - Ostrów Maz. - 16,1 km

- S5 Leszno Płd. - Kaczkowo - 9,5 km

- S3 Legnica - Jawor - 19,7 km

- S3 Jawor - Bolków - 16,1 km

- S7 obwodnica Radomia - 24,7 km

- S8 Wyszków - Poręba - 13 km

- S7 Koszwały - Nowy Dwór Gdański - 20,5 km

- S7 Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo - 19,1 km

- S5 Radomicko - Leszno Płd. - 19,1 km

- S3 Zielona Góra Północ - Niedoradz - 13,3 km

- DK16 Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe - 10 km

- S3 węzeł Niedoradz - Nowa Sól Płd.  - 17,3 km

- S7 odc. w. Chęciny-Jędrzejów - 21,6 km

 

Oraz

30 grudnia 2018 roku udostępniliśmy odc. S5 Poznań - Wronczyn - ok. 15,9 km - ruch po jednej jezdni na całej długości

Kierowcy korzystają też z S3 w obrębie w. Polkowice i Lubin Północ, czyli fragmentach 14,4 km odcinka w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ

 

W efekcie zakończonych w 2018 roku inwestycji kierowcy otrzymali:

- 120 km trasy S3 i mają do dyspozycji dwujezdniową drogę od Szczecina po Bolków (za wyjątkiem budowanego drugiego GDDKiA mostu w Cigacicach na Odrze oraz kilkukilometrowego odcinka na wysokości Polkowic)

- 86 km trasy S7 co umożliwia pokonanie dwujezdniową trasą drogi z Gdańska do granicy z woj. mazowieckim oraz od Grójca do granicy z woj. małopolskim (z wyjątkiem kilku km na wysokości Skarżyska Kamiennej)

- 38 km trasy S5 i od Radomicka, omijając Leszno, dojedziemy drogą ekspresową do Wrocławia.

 

W 2018 roku GDDKiA podpisała 41 umów na łącznie 535,4 km

 

2018 rok kończmy z aż 49 podpisanymi projektami unijnymi. 28 grudnia podpisaliśmy Umowę o Dofinansowanie ze środków UE, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację drogi S7 Warszawa - Grójec. Dzięki temu, łączna wartość całkowita wszystkich dofinasowanych inwestycji to około 61,8 mld zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą łącznie około 36,1 mld zł a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł.

 

PBDK 2014-2023

Zaktualizowany (w lipcu 2017 r.) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym:

- 252,2 km autostrad

- 2641, 1 km dróg ekspresowych

- 35 obwodnic o łącznej długości 369,4 km

Wydatki na realizację Programu zostały podniesione ze 107 mld do 135 mld zł

 

Budowa dróg jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 

GDDKiA