Oddział Kraków

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Drogi krajowe w coraz lepszym stanie

24-01-2019

W związku z artykułem, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej, 23 stycznia 2019 r. zatytułowanym „Jak znaleźć "dziury w całym" na drogach?” informujemy, że coroczna diagnostyka stanu nawierzchni dróg zarządzanych przez GDDKiA a przy tym baza nowoczesnego sprzętu pomiarowego i pełna automatyzacja pozwalają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokładnie zidentyfikować miejsca wymagające naprawy i co roku poprawiać stan dróg krajowych. GDDKiA już od kilku lat nie wykonuje wzrokowej ocena stanu nawierzchni, a pomiar jest w pełni zautomatyzowany, dlatego przytoczone przez autora tekstu informacje nie są prawdziwe lub nie dotyczą dróg zarządzanych przez GDDKiA i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Nowoczesny sprzęt i metody

W związku z dynamicznym postępem technologicznym w zakresie diagnostyki stanu nawierzchni drogowych oraz potrzebami dostosowania dotychczas obowiązujących zasad diagnostyki do aktualnych uwarunkowań, GDDKiA opracowała Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN). Dokumenty dotyczące diagnostyki uwzględniają m.in. rozwój narzędzi wspomagających pomiary cech nawierzchni wprowadzających automatyzację oceny, co eliminuje czynnik subiektywnej oceny.

 

W skład bazy sprzętu pomiarowego wykorzystywanego przez Laboratoria Drogowe GDDKiA wchodzą m.in. następujące typy specjalistycznych aparatów oraz zestawów pomiarowych umożliwiających automatyczny pomiar poszczególnych cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni:

  • laserowe profilografy RSP umożliwiające w pełni automatyczny pomiar równości podłużnej oraz głębokości kolein;
  • zestawy SRT-3 oraz TWO umożliwiające automatyczny pomiar właściwości przeciwpoślizgowych, wpływających m.in. na długość drogi hamowania;
  • zestawy FWD wykorzystywane do pomiaru ugięć nawierzchni;
  • zestawy LCMS, stanowiące automatyczny laserowy system rejestracji uszkodzeń, wykorzystywane do identyfikacji oraz określania ilości spękań, łat, wyboi oraz ubytków na powierzchni jezdni.

Dzięki zastosowaniu powyższych zestawów pomiarowych, które podlegają okresowemu serwisowi oraz procedurom zapewnienia jakości, dane uzyskiwane w ramach pomiarówdanymi obiektywnymi o wysokiej jakości. Poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń, na drogach krajowych od lat nie jest wykonywana wzrokowa ocena stanu nawierzchni, przeprowadzana przez inspektorów.

Pomiar jest w pełni zautomatyzowany, przy czym dla części urządzeń możliwe jest wykonywanie pomiarów z prędkością potoku ruchu, co wpływa na płynność i bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

 

Coroczna analiza

Dane o stanie technicznym nawierzchni dróg z informacjami o ruchu pojazdów są istotnym elementem wykorzystywanym w procesie zarządzania drogami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w pierwszym kwartale każdego roku publikuje raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych za rok poprzedni. Na podstawie takich danych GDDKiA opracowuje plany działań na drogach krajowych.

 

Aktualne dane, opracowane na podstawie wyników pomiarów wykonanych w 2018 roku są obecnie weryfikowane, w związku z powyższym dane dotyczące stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku będą dostępne pod koniec I kwartału br. Analogicznie zgodnie z takim raportem, na koniec 2017 roku łączna ilość odcinków dróg będących w zarządzie GDDKiA, w stanie dobrym wynosiła 58,1%. W odniesieniu do 2016 roku, w 2017 r. długość odcinków dróg w stanie dobrym zwiększyła się o 6,3%, co oznacza, że w stanie złym i niezadowalającym proporcjonalnie uległa zmniejszeniu.

 

Celem corocznie prowadzonej diagnostyki stanu nawierzchni, czyli pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych drogi, jest pozyskanie danych wpływających na proces zarządzania utrzymaniem i eksploatacją dróg co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

 

Laboratoria GDDKiA z certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada 16 akredytowanych, wyspecjalizowanych Laboratoriów Drogowych, aby zapewnić najwyższej jakości obsługę laboratoryjną na realizowanych zadaniach inwestycyjnych, zadaniach utrzymaniowych, remontach, zadaniach z zakresu poprawy BRD. Przyjęcie przez laboratorium wymagań normy „PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Apl:2007+AC.2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oznacza, że laboratoria spełniają wymagania zarówno w zakresie kompetencji technicznych dając niezależną, obiektywną i przejrzystą ocenę, jaki i w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania laboratorium jako jednostką organizacyjną.

 

Ocena laboratorium jest dokonywana w ramach audytów corocznych Polskiego Centrum Akredytacji oraz audytów wewnętrznych przeprowadzanych we wszystkich WT-LD. Stopień wykorzystania sprzętu jest uzależniony od ilości kontraktów oraz od rodzaju wykonywanych badań i nie ma to znaczenia w prowadzonym nadzorze laboratoryjnym. Częstotliwość wykonywania badań wynika z zapisów dokumentów technicznych (specyfikacji technicznych) obowiązujących dla różnych rodzajów robót.

 

Cały personel laboratorium w szczególności kadra techniczna podlega nieustającemu doskonaleniu i kształceniu, co jest determinowane rozwojem technologii budowy i rozwojem metod badawczych. Doskonalenie personelu jest również jednym z głównych założeń systemu akredytacji. Należy podkreślić, że jest to proces długi, a utrzymywanie wysokich kwalifikacji personelu wymaga wielu nakładów.