viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Wydawnictwo „Cmentarzysko z epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12"

14-02-2019

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6 opublikował nowe wydawnictwa pn. „Cmentarzysko z epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski tomy 1-3”.

To są początkowe tomy monograficznego cyklu opracowań, wyników kilkuletnich badań ratowniczych prowadzonych na ciałopalnym cmentarzysku łużyckiej kultury pól popielnicowych w Domasławiu, pow. wrocławski, stanowisko 10/11/12. Pierwsze trzy tomy obejmują katalog i tablice obiektów z nekropolii z okresu halsztackiego wczesnej epoki żelaza, kolejne będę poświęcone analizie pozyskanych źródeł.

Badania ratownicze na stanowisku w Domasławiu były prowadzone przez Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy Oddziale Wrocławskim na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ramach inwestycji pn. „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8”, która realizowana była w latach 2008 - 2011.

W czasie badań w Domasławiu odsłonięto ponad 1000 obiektów związanych z cmentarzyskiem, z wczesnego okresu epoki żelaza, w tym około 800 grobów ciałopalnych. W prawie 300 jamach grobowych zbudowane zostały czworokątne drewniane komory. Z pochówków pozyskano ponad 9000 naczyń i przedmiotów ceramicznych, kilkadziesiąt tysięcy fragmentów ceramiki, około 3000 przedmiotów metalowych, szklanych, bursztynowych, kamiennych i kościanych, jak i kilkaset nieokreślonych fragmentów przedmiotów brązowych lub żelaznych, często zniszczonych na stosie. Wyróżniające się rozmiarami i bogactwem wyposażenia halsztackie obiekty, szczególnie groby komorowe z licznymi wyrobami importowanymi, jak i lokalnymi, świadczą o szerokiej wymianie dóbr „luksusowych”, nadrzędnej roli elit wzbogacających się na handlu lub go kontrolujących w rym regionie, kontaktach ponadregionalnych mających wpływ na organizację społeczną, obrządek pogrzebowy, ideologię, po rytuały i „mody”. Uzyskane wyniki badań na stanowisku Domasław stanowią podstawę do weryfikacji dotychczasowego obrazu kultury w rejonie Europy Środkowej.

Książki zostały wydane przez Fundację Przyjaciół IAEPAN oraz przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Wydanie tomów zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych" finansowanego z „Funduszu Promocji Kultury". Jednostką nadzorującą zadanie jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Publikacja dostępna jest w wolnym dostępie w sieci internet, w postaci pliku PDF: 

- tom 1 - dostępny TUTAJ 

- tom 2 - dostępny TUTAJ    

- tom 3 - dostępny TUTAJ 

 

Publikacja dostępna jest także w Wydziale Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ponadto należy nadmienić, że prezentowane powyżej tomy są niejako kontynuacją publikacji z roku 2017 pod tytułem „Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat".

 

Celem tej publikacji jest prezentacja kolekcji malowanej ceramiki o wysokich walorach artystycznych, unikatowej w skali europejskiej. Zaprezentowany został największy w Polsce zbiór tego rodzaju zabytków (382 sztuki), zawierający nie tylko naczynia, ale także inne niespotykane dotąd na naszych ziemiach artefakty, m.in. unikatowy malowany model wozu. Odkrycie tak dużej liczby bardzo dobrze zachowanego zbioru ceramiki malowanej stało się znakomitą okazją również do podjęcia badań specjalistycznych nad tą grupą zabytków. Zakres tematyki publikacji obejmuje kwestie wytwarzania, konserwacji i roli ceramiki malowanej w obrzędowości pogrzebowej ludności wczesnej epoki żelaza, jak też w obrazie kultury społeczeństw wczesnej epoki żelaza zamieszkujących wtedy tereny Śląska i przyległej części Wielkopolski.

 

Publikacja jest dostępna dla wszystkich w wolnym dostępie w sieci internet, w postaci pliku PDF TUTAJ

 

Zapraszamy do lektury!