viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Będzie bezpieczniej na DK77 i DK94

21-03-2019

Po przerwie zimowej, która trwała od 15 grudnia do 15 marca, sezon budowlany rozpoczął się także na mniejszych ale nie mniej ważnych budowach. Możemy to obserwować m.in. na dwóch trasach naszego regionu: DK77 na odcinku Orły-Żurawica i DK94 w Korczowej, gdzie realizowane są zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

DK77 Orły - Żurawica

Zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku Orły – Żurawica realizowane jest w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

 

Dotychczasowy odcinek DK77 Orły - Żurawica posiadał przekrój szlakowy o szerokości jezdni 14 m i obustronne nieutwardzone pobocza o zmiennej szerokości (do 1m), po którym poruszali się zarówno piesi, jak i rowerzyści.

Budowany obecnie chodnik o dł. 2,67 km i szerokości 2m zlokalizowany będzie poza rowem, co wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez odseparowanie ruchu pieszych, jak i rowerzystów od ruchu pojazdów.

 

Wykonawcą prac, o wartości 2,94 mln zł, jest firma MATBUD Sikora Sylwia. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale br.

 

DK94 Korczowa

Zadanie realizowane w Korczowej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94. W ramach inwestycji ciąg pieszy o dł. ok. 900 m i szerokości 2 m będzie zlokalizowany po prawej stronie drogi za rowem przydrożnym. Przebudowana zostanie także zatoka autobusowa, wykonane będzie dodatkowe oznakowanie znakiem D-6 na wysięgniku i oświetlenie przejścia dla pieszych.

 

Chodnik oraz zatoka autobusowa zostały zaprojektowane i zlokalizowane częściowo za rowem w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drodze krajowej nr 94. Dotychczas piesi poruszali się bowiem nieutwardzonym poboczem, które niszczyły i rozjeżdżały samochody ciężarowe.

 

Wykonawcą prac, o wartości 1,39 mln zł, jest firma MATBUD Sikora Sylwia. Zakończenie budowy planowane jest w II kwartale br.


Szczegółowy zakres obu zadań obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej (jeżeli zajdzie konieczność – projektów budowlanych) oddzielnie dla każdej z branż i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- obsługę geodezyjną;

- obsługę geologiczno-inżynierską;

- opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do użytkowania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- opłaty za nadzory obce, badania, testy itp.;

- nadzór autorski projektanta;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- projektową dokumentację powykonawczą.