viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiASerwis GDDKiA

Najbliższe przetargi drogowe

26-03-2019
W poniższej tabeli prezentujemy wykaz najważniejszych przetargów dotyczących działań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co miesiąc będziemy aktualizować tabelę, w której będę prezentowe zadania planowane do ogłoszenia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zapraszamy do śledzenia serwisu internetowego GDDKiA i zapoznania się z portfelem zamówień GDDKiA.
Lp. Przedmiot / nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowana data wszczęcia postępowania Oddział GDDKiA
1. Remont na obiektach mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
2. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na odc. Obwodnicy Suwałk usługi - utrzymanie poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Białystok
3. Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych DK8, S8 i S61 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Białystok
4. Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Białystok
5. Wykonanie oznakowania poziomego, naprawy spękań nawierzchni oraz remont i ustawianie barier ochronnych i wygrodzeń ruchu pieszego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Białystok
6. Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
7. Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odc. granica województwa - DK 61 w Grajewie roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Białystok
8. Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy - Pogorzele - Przeździecko - Mroczki roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Białystok
9. Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki - Czyżew roboty budowlane - rozbudowa powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Białystok
10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zagórze roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Białystok
11. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami przebudowy i budowy dróg krajowych na terenie województwa podlaskiego z podziałem na części usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Białystok
12. Remont drogi krajowej nr 19, 62, 66 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
13. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 19 na odcinku Kuźnica - Łosośna roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
14. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 65 Pieszczaniki - Waliły roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
15. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 19 na odcinku Horodnianka - Wasilków roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
16. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 65 na odcinku Widły - Królowy Most roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Białystok
17. Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Białystok
18. Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin - wezeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Białystok
19. Wykonanie uszorstnienia nawierzchni dróg krajowych w latach 2019-2021 roboty budowlane - uszorstnienie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
20. Remont nawierzchni dróg krajowych poprzez wykonanie mikrodywanika z mieszanki na zimno typu Slurry Seal w latach 2019-2021 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
21. Remont nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Bydgoszczy w latach 2020-2021 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
22. Remont 3 szt przepompowni przy drodze S10 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
23. Naprawa uszkodzonych stacji transformatowych zlokalizowanych w ciągu odcinka autostrady A1 w. Toruń Płd. - w. Kutno Pn. usługi - naprawa/serwis powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
24. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 15 w m. Niewierz usługi - Dokumentacja powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
25. Prace w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek IV węzeł Kowal-węzeł Kutno Północ z podziałem na części roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
26. Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850 - część drogowa roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
27. Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850 - część środowiskowa roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
28. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 15 w m. Chabsko roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Bydgoszcz
29. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz-Klęczkowo roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
30. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 56 na odcinku Sienno-Kotomierz roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
31. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz-Mokre roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
32. Remont nawierzchni autostrady A1 na odc. Toruń-Stryków roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Bydgoszcz
33. Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 w m. Kowalewice roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Gdańsk
34. Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Sporysz roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Gdańsk
35. Remont wiaduktu na drodze krajowej nr 55 m. Kwidzyn. roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
36. Studium Korytarzowe, Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe oraz materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25” usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
37. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
38. Porealizacyjny monitoring przyrodniczy dla odcinka autostrady A1 - odc. G, odc. H, odc. I usługi - monitoring powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
39. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu przez w ciągu drogi krajowej nr 11 w m.Tworóg usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Katowice
40. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Katowice
41. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Mikołów usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Katowice
42. Nadzór inwestorski nad realizacją wymiany i konserwacji ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice-Dziedzice" usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
43. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Katowice
44. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową wiaduktu w ciągu ul. Dzióbka nad drogą ekspresową S1 w m. Mysłowice usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Katowice
45. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem wiaduktów WD-416 wraz z dojazdami nad autostradą A1 w ciągu drogi ekspresowej S1 w m. Celiny usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Katowice
46. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem wiaduktu na drodze krajowej nr 78 w m. Zawiercie usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
47. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. robót związanych z wiaduktami drogowymi nad drogą ekspresową S86 w m. Katowice usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Katowice
48. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Nowa Wieś - Zawada - zadanie nr 1 roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Katowice
49. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Markowice - Brudzowice - zadanie nr 2 roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
50. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Zawada - Siedlec Duży - zadanie nr 3 roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Katowice
51. Remont oświetlenia drogowego na odcinku autostrady A4 w z węzłami roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Katowice
52. Wymiana i konserwacja ekranów akustycznych wzdłuż DK1 w m. Czechowice Dziedzice roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Katowice
53. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A1 i A4 w województwie śląskim roboty budowlane - system łączności na autostradzie poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
54. Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Katowice
55. Budowa wiaduktu nad drogą ekspresową S1 w m. Mysłowice roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Katowice
56. Remont wiaduktu drogowego na drodze krajowej nr 78 w m. Zawiercie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
57. Rektyfikacja i regeneracja łożysk obiektów mostowych w ciągu autostrady A1 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Katowice
58. Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach zarządzanym przez O/GDDKiA w Katowicach - Rejon w Lubliniec roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Katowice
59. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w m. Opatów roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
60. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 74 w m. Tomaszów, Marcinkowice, Opatów roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
61. Remont przepustu w ciągu drogi krajowej nr 42 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kielce
62. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Opatów usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Kielce
63. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 74 na dwóch skrzyżowaniach roboty - poprawa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kielce
64. Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 73 i 74 roboty - poprawa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kielce
65. Odwodnienie Złota - Szewce roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kielce
66. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 79 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kielce
67. Remont wiaduktu w m. Skarżysko Kamienna roboty poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
68. Wykonanie pomiaru ruchu ciągłego na stacjach ciągłych pomiaru ruchu w woj. świętokrzyskim usługi poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Kielce
69. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Kraków
70. Nadzór inwestorski i zarządzanie inwestycją zaprojektowania i przebudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Kraków
71. Opracowanie dokumentacji projektowej mostu w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Chyżne usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Kraków
72. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 w m.Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I usługi - dokumentacja, poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Kraków
73. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87 usługi - dokumentacja, powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Kraków
74. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 44 w m. Nowe Dwory usługi - dokumentacja, poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Kraków
75. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 usługi - dokumentacja, powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Kraków
76. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28 usługi - dokumentacja, powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Kraków
77. Pomiary pionowych przemieszczeń obiektów inżynierskich usługi- usługi inżynieryjne poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Kraków
78. Bieżące utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych nr 7,75,79 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Kraków
79. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 47 w miejscowości Szaflary roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
80. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Zgłobice roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
81. Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 94 na odc. Bochnia - Tarnów roboty budowlane - zabezpieczenia akustyczne powyżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
82. Zaprojektowanie i budowa dwupoziomowego skrzyżowania na drodze krajowej nr 7 w. Gaj roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
83. Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 28 w m. Limanowa roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
84. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 44 m. Zaborze roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
85. Prace naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich zarządzanych przez Rejon w Krakowie roboty budowlane - prace naprawcze poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
86. Prace naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich zarządzanych przez Rejon w Nowym Sączu roboty budowlane - prace naprawcze poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
87. Prace naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich zarządzanych przez Rejon w Nowym Targu roboty budowlane - prace naprawcze poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
88. Prace naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich zarządzanych przez Rejon w Tarnowie roboty budowlane - prace naprawcze poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
89. Prace naprawcze i konserwacyjne na obiektach inżynierskich zarządzanych przez Rejon w Wadowicach roboty budowlane - prace naprawcze poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
90. Budowa magazynu soli przy drodze krajowej nr 28 w m. Gruszowiec roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
91. Budowa magazynu soli przy autostradzie A4 w m. Brzesko roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
92. Remont obiektów kubaturowych na MOP Zakrzów oraz MOP Podłęże w ciągu autostrady A4 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Kraków
93. Budowa systemu łączności alarmowej na odcinkach autostrady A4 roboty budowlane - system łączności na autostradzie poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
94. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 52 na odcinku Wadowice - Klecza roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
95. Zaprojektowanie i budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Inwałd roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
96. Zaprojektowanie i budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Biertowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Kraków
97. Zaprojektowanie i budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 44 w m. Palczowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
98. Zaprojektowanie i budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 79 w m. Chrzanów roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
99. Zaprojektowanie i budowawiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 94g w m. Bochnia roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
100. Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy drodze krajowej nr 74 w m. Maziarka (Annopol) Roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
101. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogami gminnymi w m.Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
102. Remont nawierzchni dróg krajowych zarządzanych przez Rejon w Międzyrzecu Podlaskim oraz przez Rejon w Kraśniku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
103. Budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Lublin
104. Zabezpieczenie korpusu drogi krajowej nr 17 w m. Stary Zamość roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
105. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu Bezpieczeństaw Ruchu Drogowego usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Lublin
106. Pełnienie nadzoru nad realizacją kontraktu oraz zarządzanie kontraktem rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 w m.Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Lublin
107. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową mostu przez rzekę Wieprz w m. Szczebrzeszyn usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Lublin
108. Utrzymanie, naprawa oraz rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportowych usługi - ITS poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Łódź
109. Wykonanie wymiany dylatacji na wiadukcie w ciągu autostrady A2 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
110. Naprawa jezdni autostrady A2 na Punkcie Poboru Opłat Stryków roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
111. Monitoring i utrzymanie wygrodzeń przejść dla zwierząt na odcinkach autostrady A1 i A2 usługi - monitoring poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Łódź
112. Remont przepustu drogowego na drodze krajowej nr 12 w m. Tuszyn roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
113. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 42 w m.Ładzice roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Łódź
114. Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 72 w m. Poddębice roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Łódź
115. Budowa drogi dla rowerów i pieszych na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski - Przygłów Budowa i przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Przygłów, Włodzimierzów i Sulejów Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 12 w m. Poniatów roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Łódź
116. Projekt naprawy spręzeń na Estakadzie E-221 na autostradzie A1 usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Łódź
117. Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat roboty budowlane - dostosowanie do opłat poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Łódź
118. Monitoring w latach 2019-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek oraz Nidzica-Napierki i S51 Olsztyn Południe-Olsztynek usługi - monitoring poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
119. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 53 w m.Trękusek roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
120. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
121. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 w m. Grzegorze i Prawdziska, na drodze krajowej nr 58 w m. Kaliszki, oraz na drodze krajowej nr 57 w m. Ciemna Woda i Lutry roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
122. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
123. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
124. Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego na drodze krajowej nr 51 w m. Lidzbark Warmiński roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
125. Nadzór inwestorski nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 57 w m.Szczytno usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
126. Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Olsztyn
127. Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
128. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
129. Nadzór inwestorski nad budową Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej Tatary przy węźle Nidzica Południe (droga ekspresowa S7) usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
130. Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
131. Zarządzanie projektem budowy obwodnicy Ostródy oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
132. Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi S7 usługi poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
133. Zaprojektowanie i wykonanie remontu wiaduktu usytuowanego na drodze S22 (węzeł Frombork) roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
134. Zaprojektowanie i wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Olsztynie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
135. Przebudowa przepustów na drodze krajowej nr 16 i drodze krajowej nr 63 roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
136. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 w m. Sędki robota budowlana - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
137. Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD TATARY) przy Nidzica Południe (droga ekspresowa S7) robota budowlana poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
138. Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 63 w m. Kociołek Szlachecki’ robota budowlana - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
139. Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu drogowego wraz z wymianą nawierzchni na drodze krajowej nr 57 w Linowie robota budowlana - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
140. Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 63 w m. Węgorzewo robota budowlana - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
141. Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu usługa - inwentaryzacja poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
142. Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania robota budowlana - uszorstnienie poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
143. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo robota budowlana - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
144. Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 robota budowlana - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
145. Przebudowa drogi krajowej nr 58 w m. Mierki robota budowlana - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
146. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi krajowej nr 58 w m. Mierki usługa - nadzór poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
147. Remonty cząstkowe nawierzchni/nakładki/ oraz odtworzenie oznakowania poziomego robota budowlana - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
148. Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Olsztynie (Rejon w Ełku, Giżycku, Olsztynie) usługa - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
149. Usługi bieżącego utrzymania estetyki dróg krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Olsztynie usługa - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Olsztyn
150. Remonty chodników robota budowlana - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Olsztyn
151. Wykonanie remontów nawierzchni na drodze krajowej nr 38 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Opole
152. Całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A4 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Opole
153. Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Kędzierzynie-Koźlu roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Opole
154. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 94 na odc. Pawłów - Leśniczówka roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Opole
155. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 94 na odc. Karczów - Opole roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Opole
156. Remonty nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Opole
157. Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Nysie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Opole
158. Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg, remontem chodników na drogach krajowych nr: 38, 40, 45, 88 i 94 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Opole
159. Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych w ciągu dróg krajowych nr 40,40a,41,41a,41b,46,46c i 46g usługi poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Opole
160. Wykonanie remontów obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Kluczborku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Opole
161. Poprawa odwodnienia autostrady A4 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Opole
162. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Mielno - węzeł Poznań Wschód (A2) usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Poznań
163. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Śmigiel - węzeł Rydzyna usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Poznań
164. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Poznań Zachód (A2) - węzeł Śmigiel usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Poznań
165. Usługa utrzymania i napraw systemu wag preselekcyjnych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Poznaniu usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Poznań
166. Wzmocnienie przegubu mostu na drodze krajowej nr 11 w m. Ujście roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Poznań
167. Rozbudowa mostu na drodze krajowej nr 32 w m. Kotowo roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Poznań
168. Rozbudowa mostu na drodze krajowej nr 12 w m. Jaraczewo roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Poznań
169. Montaż bariery ochronnej wraz z wykonaniem nawierzchni z żywic syntetycznych na moście w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Piła roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
170. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lesznie roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
171. Remont wiaduktu nad linią kolejową na drodze krajowej nr 11 w m. Pleszew roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
172. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drogze krajowej nr 11 na odcinku Szalonka - Granice roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
173. Remont na drodze krajowej nr 11 w m. Ostrzeszów roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Poznań
174. Remont na drodze krajowej nr 11 na odc. granica województwa-Lotyń-Okonek roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Poznań
175. Wymiana dylatacji modułowej na moście na drodze krajowej nr 11 w m. Nowe Miasto n/Wartą roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Poznań
176. Remont na drodze krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek odcinek Domostawa - Zdziary roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Rzeszów
177. Przebudowa na drodze krajowej nr 84 na odcinku Sanok-Zagórz roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
178. wymiana dylatacji na moście na drodze krajowej nr 73 w m. Jaworze Górne roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Rzeszów
179. Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w m. Sieniawa roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Rzeszów
180. Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Jasienica Rosielna roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Rzeszów
181. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w m. Domaradz roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Rzeszów
182. Remont obiektu na drodze krajowej nr 19 m. Zarzecze roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Rzeszów
183. Remont obiektu na drodze krajowej nr 4 m. Przeworsk roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Rzeszów
184. Budowa elementów Systemu Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19 roboty budowlane - Systemy Zarządzania Ruchem poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Rzeszów
185. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową mostu przez w m. Jasienica Rosielna w ciągu drogi krajowej nr 19 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
186. Opracowanie koncepcji i PFU dla przebudowy na drodze krajowej nr 84 na odcinku Sanok-Zagórz usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Rzeszów
187. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadań remontowych realizowanych przez )GDDKiA w Rzeszowie usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
188. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji projektów organizacji ruchu oraz analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Rzeszów
189. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno robota budowlana poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
190. Umocnienie wału przeciwpowodziowego pod mostem nad rzeką Parsętą robota budowlana poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
191. Przegląd zadrzewienia wraz z uzyskaniem decyzji na ich wycinkę - 7 zadań usługa poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Szczecin
192. Przegląd i czyszczenie separatorów - 6 zadań usługa powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
193. Wykonanie oznakowania poziomego - 3 zadania usługa powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
194. Przebudowa mostu na drodze krajowej nr 20 m. Stargard robota budowlana poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
195. Wykonanie powłok ochronnych sztywnych i elastycznych pokrywajacych zarysowania wiaduktów nad drogą ekspresową S3 Węzeł Klucz - Gorzów Wlkp robota budowlana poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
196. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód” robota budowlana powyżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
197. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem projekt i budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód” usługa powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
198. Wykonanie monitoringu przyrodniczego oraz analizy porealizacyjnej dla budowy drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) - na odcinku Obwodnica Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11” - Etap III na odcinku od Ronda Trzebiatowskiego do Ronda „Janiska” usługa poniżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
199. Projekt budowlany z podziałem na części dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin - Słupsk usługa powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Szczecin
200. Opracowanie STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9 usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
201. Opracowanie elementów Koncepcji Programowej wraz z materiałami do DŚU dla drogi krajowej nr 9 odc. Iłża - gr.woj. usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
202. Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
203. Nadzór nad projektem i budową ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
204. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót odwodnieniowych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła Konotopa do węzła Puławska oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła Lotnisko do węzła Marynarska roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
205. Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 na docinku obwodnicy Żyrardowa roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
206. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektem i budową ekranów akustycznych, na drodze krajowej nr 50 na odcinku Obwodnicy Żyrardowa usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
207. Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz do węzła Paszków roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
208. Nadzór nad budową dodatkowego zbiornika retencyjnego i przebudowa odwodnienia na obwodnicy Mińska Mazowieckiego usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
209. Budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego i przebudowa odwodnienia na obwodnicy Mińska Mazowieckiego - Projektuj i Buduj roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
210. Pełnienie Nadzoru nad przebudową drogi krajowej nr 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna - skrzyżowanie ul. Syrenki usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
211. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - początek obwodnicy Góry Kalwarii” usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
212. Nadzór nad budową ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 na odc. Radzymin - Wyszków usługi - budowa poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
213. Budowa ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 Radzymin - Wyszków - Projektuj i Buduj roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
214. Nadzór nad budową ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 na odcinku obwodnicy Wyszkowa usługi - budowa poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Warszawa
215. Budowa ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 na odciknu obwodnica Wyszkowa - Projektuj i Buduj roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
216. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odcinek I roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
217. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odcinek II roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
218. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odinek III roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
219. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
220. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w m. Wilczowola roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
221. Remonty nawierzchni na drogach krajowych roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
222. Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń BRD wraz z barierami drogowymi, ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach zarządzanych przez O/GDDKiA w Warszawie roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
223. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 57 w m. Przasnysz usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
224. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
225. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 roboty budowlane - system łączności na autostradzie poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
226. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 50 w m. Sochocin roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
227. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 48 w m. Białobrzegi roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
228. Budowa skrzyżowań wraz z budową chodnika na drodze krajowej nr 10 w m. Dłużniewo Małe i Góra roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
229. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 w m. Sokołów Podlaski roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
230. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 61 w m.Pułtusk roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
231. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 50 w m. Poświętne i Koziminy Nowe roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
232. Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 62 w m. Wierzbica roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
233. Wykonanie napraw na obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Warszawa
234. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Kobyłka (z węzłem) roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
235. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Kobyłka (z węzłem) usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Warszawa
236. Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
237. Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Głogowie robota budowlana-utrzymanie poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
238. Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Wałbrzychu usługa powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
239. Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lubaniu - roboty na nawierzchniach betonowych robota budowlana-utrzymanie powyżej progu 750 tys. Euro kwiecień 2019 Wrocław
240. Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lubaniu - bezpieczeństwo ruchu drogowego robota budowlana-utrzymanie poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
241. Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lubaniu - roboty utrzymaniowe usługa-utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
242. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Wołowie robota budowlana-utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
243. Zimowe utrzymanie drogi ekspersowej S5 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
244. Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla rozbudowy skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4 usługa powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
245. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A4 m. Budziszów Wlk. - Projektuj i Buduj roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
246. Remont drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów - Studnica roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
247. Remont drogi krajowej nr 94 w m. Chojnów roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
248. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 94 w m. Oława roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
249. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 15 w m. Cieszków roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
250. Remont drogi krajowej nr 5 na odcinku obwodnicy Kamienna Góra roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro kwiecień 2019 Wrocław
251. Remont syganlizacji świetlnej przy drodze krajowej nr 5 w m. Kamienna Góra roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
252. Remont nawierzchni na obiektach mostowych na autostradzie A4 roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
253. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 35 na odcinku Mieroszów - Stary Dwór roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
254. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 46 koło m. Podzamek roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
255. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w m.Grzeszyn roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
256. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 koło m.Rogówek roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
257. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 33 w m.Roztoki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
258. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w m.Wińsko roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
259. Remont mostu na drodze krajowej nr 36 w m. Ścinawa roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
260. Kompleksowy nadzór inwestorski oraz nadzór w okresie gwarancyjnym nad remontem mostu na drodze krajowej nr 36 w m. Ścinawa usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Wrocław
261. Modernizacja sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania DK 94 z ul. Strzelna, pl. Zamkowy w m. Oława roboty budowlane poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
262. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 na odcinku w Międzylesie -Boboszów roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
263. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w m.Żelazno roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
264. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ronda w ciągu drogi krajowej nr 39 w m.Strzelin roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro maj 2019 Wrocław
265. Dokumentacja projektowa dla budowy brakującego fragmentu obwodnicy legnicy w ciagu drogi krajowej nr 94 usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
266. Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drodze krajowej nr 25 w m.Drołtowice roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
267. Całoroczne, kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S5 i dróg krajowych nr 36,94 usługi - utrzymanie poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
268. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku Ząbkowice Szklary roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
269. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku w Kłodzku roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
270. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku w Kudowie Zdrój roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
271. Remont wiaduktu na odcinku Zielona Góra - Stożne nad drogą ekspresową S3 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Zielona Góra
272. Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 27 w m.Nowogród Bobrzański roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Zielona Góra
273. Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Zielona Góra
274. Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślibórz - węzeł Międzyrzecz Północ roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Zielona Góra
275. Aktualizacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drodze ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - DW nr 283 roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
276. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w m. Trzebiel roboty budowlane - budowa chodnika poniżej progu 5 548 000 euro kwiecień 2019 Zielona Góra
277. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 92 w m. Brójce roboty budowlane -rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro maj 2019 Zielona Góra
278. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Zielona Góra
279. Remont drogi krajowej nr 27 na odc. Świdnica - Zielona Góra usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Zielona Góra
280. Odtworzenie nasadzeń kompensacyjnych wraz z pielęgnacją na drodze ekspresowej S3 usługi powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
281. Monitoring przejść dla zwierząt oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości oraz efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej w ciągu drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) usługi poniżej progu 144 000 euro maj 2019 Zielona Góra
282. Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, lamp oświetleniowych w ciągach dróg krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Zielonej Górze usługi powyżej progu 144 000 euro kwiecień 2019 Zielona Góra
Zapisz widoczne pozycje do PDF Zapisz widoczne pozycje do Excel Wydrukuj widoczne pozycje