viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiASerwis GDDKiA

Najbliższe przetargi drogowe

26-03-2019
W poniższej tabeli prezentujemy wykaz najważniejszych przetargów dotyczących działań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co miesiąc będziemy aktualizować tabelę, w której będę prezentowe zadania planowane do ogłoszenia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zapraszamy do śledzenia serwisu internetowego GDDKiA i zapoznania się z portfelem zamówień GDDKiA.
Lp. Przedmiot / nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowana data wszczęcia postępowania Oddział GDDKiA
1. Remont na obiektach mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Białystok
2. Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych DK8, S8 i S61 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Białystok
3. Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Białystok
4. Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin - wezeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Białystok
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 56 na odcinku Sienno-Kotomierz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Bydgoszcz
6. Budowa systemu łączności alarmowej Toruń-Kutno roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Bydgoszcz
7. Remont 3 szt przepompowni przy drodze S10 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Bydgoszcz
8. opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A-1 Toruń-Stryków na odc. od Węzła Czerniewice do granicy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego od km 165+185 do km 219+805” usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Bydgoszcz
9. Uszczelnienie styków warstw nawierzchniowych strefy przejazdowej z krawężnikami przeprawy mostowej w ciągu drogi krajowej nr 90 przez rz. Wisłę koło Kwidzyna. roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Gdańsk
10. Budowa oświetlenia drogowego na węźle Czarlin w ciągu drogi DK 22 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Gdańsk
11. Analiza porealizacyjna dla budowy drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 1 i 2 usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Gdańsk
12. Porealizacyjny monitororing przyrodniczy dla nowo wybudowanej drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 1 i 2 usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Gdańsk
13. Wykonanie chodnika w rejonie obiektu MA-15 (Budowa drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 2) roboty budowlane poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Gdańsk
14. Bieżące utrzymanie, serwisowanie, naprawa systemow i urządzeń służących do obsługi tunelu w ciągu drogi s1g w m. Laliki usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Katowice
15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów usługi poniżej 144 000 euro listopad 2019 Katowice
16. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie usługi poniżej 144 000 euro październik 2 Katowice
17. Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, w podziale na 3 zadania: 1. Odcinek I: „Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)” 2. Odcinek II: „Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice” 3. Odcinek III: „Dankowic roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Katowice
18. Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłwicach do węzła "Such Potok" w Bielsku Białej, Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia” roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Katowice
19. Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Katowice
20. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A1 i A4 w województwie śląskim roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Katowice
21. Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Katowice
22. Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lubliniec roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Katowice
23. Porealizacyjny monitoring przyrodniczy dla odcinka autostrady A1 - odc. G, odc. H, odc. I usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Katowice
24. Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dabrowa Górnicza roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Katowice
25. Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: autostrada A1 odcinki A1a, A1c, A1d, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK46f, DK86 usługi poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Katowice
26. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłwicach do węzła "Such Potok" w Bielsku Białej" z podziałem na zadania. usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Katowice
27. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)” roboty budowlane powyżej 5 548 000 euro wrzesień 2019 Kraków
28. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)” usługi powyżej 144000 euro październik 2 Kraków
29. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Chrzanów usługi powyżej 144000 euro październik 2 Kraków
30. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi powyżej 144000 euro wrzesień 2019 Kraków
31. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94g w miejscowości Zgłobice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Kraków
32. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego. usługi ponizej 144000 euro wrzesień 2019 Kraków
33. Konserwacja systemu monitoringu wód opadowych z przekazywaniem pomiarów do dyspozytorni ZE Kraków S7o usługi ponizej 144000 euro wrzesień 2019 Kraków
34. Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie woj. małopolskiego. usługi powyzej 144000 euro listopad 2019 Kraków
35. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 msc. Zaborze - przebudowa skrzyżowania roboty budowlane - budowa poniżej 5 548 000 euro listopad 2019 Kraków
36. Zaprojektowanie i budowa nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 35+669 w m. Inwałd roboty budowlane poniżej 5 548 000,00 październik 2 Kraków
37. Zaprojektowanie i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 67+965 w m. Biertowice roboty budowlane poniżej 5 548 000,00 październik 2 Kraków
38. Zaprojektowanie i budowa nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 75+042 w m. Palczowice roboty budowlane poniżej 5 548 000,00 październik 2 Kraków
39. Zaprojektowanie i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 383+730 w m. Chrzanów roboty budowlane poniżej 5 548 000,00 październik 2 Kraków
40. Zaprojektowanie i budowa nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 94g w km 28+878 w m. Bochnia roboty budowlane poniżej 5 548 000,00 październik 2 Kraków
41. DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ŁODZI W SEZONACH 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 dostawy powyżej 144 000 euro wrzesień 2019 Łódź
42. Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 2 części usługi - utrzymanie powyżej 144 000 euro wrzesień 2019 Łódź
43. Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2 roboty budowlane poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Łódź
44. Nadzór nad zadaniem: "Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2" usługi poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Łódź
45. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Łódź
46. Rozbudowa DK 74 Jarosławiec - Miączyn roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Lublin
47. Przebudowa DK 74 na odc. dojazdu do mostu w Annopolu roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Lublin
48. Pełnienie nadzoru nad realizacją kontraktu oraz zarządzanie kontraktem pn.: Rozbudowa DK 74 Jarosławiec - Miączyn usługi poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Lublin
49. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu BRD do poszczególnych zadań inwestycyjnych budowy S17 Garwolin-Kurów: zad. 1, 2, 3 i 5 usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro październik 2 Lublin
50. Wykonanie zaleceń audytu BRD do poszczególnych zadań inwestycjnych budowy S17 Garwolin-Kurów: zad. 1, 2, 3 i 5 roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Lublin
51. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu BRD do jednego zadania inwestycjnego usługi - dokumentacja poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Lublin
52. Pełnienie nadzoru nad realizacją kontraktu oraz zarządzanie kontraktem pn.: Rozbudowa DK 63 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Łuków usługi powyżej 144 000 euro listopad 2019 Lublin
53. Rozbudowa DK 63 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Łuków roboty budowlane poniżej 5 548000 euro listopad 2019 Lublin
54. Przebudowa DK 74 na odc. dojazdu do mostu w Annopolu roboty budowlane poniżej 5 548000 euro październik 2 Lublin
55. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK nr 19 m. Zarajec poprzez uszorstnienie nawierzchni jezdni od km 373+712 do km 373+813 roboty budowlane poniżej 5 548000 euro wrzesień 2019 Lublin
56. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 odc. Bezek-Stołpie km 664+500 - 666+700 i km 666+700 -669+393 roboty budowlane poniżej 5 548000 euro wrzesień 2019 Lublin
57. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Olsztyn
58. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
59. Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego na drodze krajowej nr 51 w m. Lidzbark Warmiński roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
60. Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
61. Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
62. Zarządzanie projektem budowy obwodnicy Ostródy oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
63. Zaprojektowanie i wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Olsztynie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
64. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Olsztyn
65. Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
66. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Warszawska, ul. Curie Skłodowskiej) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Olsztyn
67. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi krajowej nr 58 w m. Mierki usługi - nadzór poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
68. Budowa dróg dojazdowych, przebudowa urządzeń melioracyjnych i likwidacja kolizji przy drodze S51 Olsztyn - Olsztynek roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Olsztyn
69. Nadzór nad budową dróg dojazdowych, przebudową urządzeń melioracyjnych i likwidacją kolizji przy drodze S51 Olsztyn - Olsztynek usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik 2 Olsztyn
70. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 53 na odcinku Korpele-Szczytno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
71. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim usługi - nadzór poniżej 144 000 euro listopad 2019 Olsztyn
72. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska) usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
73. Remonty cząstkowe nawierzchni/ nakładki /odtworzenie oznakowania poziomego (Rejon w Elblągu) roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Olsztyn
74. Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska) roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 448 tys. euro listopad 2019 Olsztyn
75. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Warszawska, ul. Curie Skłodowskiej) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych usługi - nadzór poniżej progu 144 tys. euro listopad 2019 Olsztyn
76. Bieżące Utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Lidzbarku Warmińskim w ciągu dk Nr 51, Granica Państwa - Lidzbark Warmiński km od 0+550 do 40+439 usługi - utrzymanie poniżej progu 144 tys. euro listopad 2019 Olsztyn
77. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021. usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Opole
78. Obsługa Punktu ZUD w sezonie 2019/2020 - 3 części : Rejon w Kluczborku , Kędzierzynie-Koźlu i Nysie usługi - utrzymanie poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Opole
79. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonie zimowym 2019/2020 do 30.04.2020 usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Opole
80. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Opole
81. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Opole
82. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada - Jełowa usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Opole
83. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Mielno - węzeł Poznań Wschód (A2) usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Poznań
84. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Śmigiel - węzeł Rydzyna usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Poznań
85. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Poznań Zachód (A2) - węzeł Śmigiel usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Poznań
86. Bieżące, kompleksowe utrzymanie stacji pogodowych i kamer zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Poznaniu usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro październik 2 Poznań
87. Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia przęsła wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 w Tarnowie Podgórnym roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Poznań
88. Rozbudowa mostu przez rz. Mogilnicę w ciągu drogi krajowej ne 32 w m. Kotowo roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Poznań
89. Przebudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Poznań
90. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lesznie roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Poznań
91. Remont wiaduktu nad linią kolejową na drodze krajowej nr 11 w m. Pleszew roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Poznań
92. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 92 w miejscowościach Rokosz i Spławie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Poznań
93. Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w miejscowości Turek roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Poznań
94. Opacowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin usługi poniżej 144 000 euro październik 2 Poznań
95. Opracowanie projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11/S10 odc. Piła - Ujście w zakresie aktualizacji STEŚ i opracowania nowego ROŚ usługi powyżej progu 144 000 euro październik 2 Poznań
96. Opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski (STEŚ + KP) wraz z uzyskaniem DŚU dla południowej obwodnicy Pleszewa w ciągu dk12. usługi powyżej progu 144 000 euro październik 2 Poznań
97. Przebudowa na drodze krajowej nr 84 na odcinku Sanok-Zagórz roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Rzeszów
98. Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w m. Sieniawa roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Rzeszów
99. Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Jasienica Rosielna roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Rzeszów
100. Budowa elementów Systemu Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19 roboty budowlane - Systemy Zarządzania Ruchem poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Rzeszów
101. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową mostu przez w m. Jasienica Rosielna w ciągu drogi krajowej nr 19 usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik 2 Rzeszów
102. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji projektów organizacji ruchu oraz analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro październik 2 Rzeszów
103. Umocnienie wału przeciwpowodziowego pod mostem nad rzeką Parsętą roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Szczecin
104. Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - Koncepcja Programowa usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
105. Przegląd i czyszczenie separatorów - 6 zadań usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Szczecin
106. Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich w latach 2019 - 2023 na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na 2 części usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Szczecin
107. Dostawa i montaż furtek umożliwiających dostęp do obiektów inżynierskich roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Szczecin
108. Wykonanie dokumentacji: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 22 usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
109. „ Usługa dostępu do Internetu oraz dzierżawa medium światłowodwego dla realizacji komunikacji w relacji CZR-A6/S6” usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Szczecin
110. Budowa drogi S3 Świnoujście - Troszyn roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro październik 2 Szczecin
111. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektem i budową ekranów akustycznych, na drodze krajowej nr 50 na odcinku Obwodnicy Żyrardowa usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
112. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
113. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w m. Wilczowola roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
114. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 57 w m. Przasnysz usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
115. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 61 w m.Pułtusk roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
116. Wykonanie napraw na obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
117. Wymiana dylatacji z podziałem na dwa zadania droga krajowa nr 50f roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
118. Budowa i przebudowa chodników w województwie mazowieckim w ciągu DK 63 w miejscowości Sterdyń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
119. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 w m.Nacpolsk roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
120. Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 w województwie mazowieckim na odcinku Orzyc – Stary Szelków roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
121. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wraz z przebudową skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 62 w województwie mazowieckim w miejscowości Węgrów roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
122. Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 na odcinku Ciechanów - Płońsk w miejscowości Ojrzeń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
123. Koncepcja rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro październik 2 Warszawa
124. Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 50 w miejscowości Jeżewo roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
125. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska-ekranów akustycznych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magd roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
126. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska-ekranów akustycznych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżo usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
127. Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości M roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
128. Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi krajowej nr 62 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
129. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 19 w miejscowości Łosice. roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
130. Nadzór nad projektem i budową urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
131. Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Żyrardowskiej 36 w Mszczonowie roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
132. Pełnienienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: "Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik 2 Warszawa
133. DK9 Obwodnica Skaryszewa STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
134. DK9 odcinek Skaryszew - Iłża Koncepcja Programowa wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
135. DK9 odcinek Iłłża - gr.woj. Elementy Koncepcji Programowej wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
136. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km”. roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
137. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o długości około 12,89 km’’. roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
138. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km”. roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
139. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: "„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z wę usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik 2 Warszawa
140. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
141. „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze.” usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
142. Rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej od ul. Harcerskiej w Płocku – Projektuj i Buduj roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
143. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii” usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
144. Przebudowa DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna – skrzyżowanie ul. Syrenki roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
145. Pełnienie Nadzoru nad przebudową DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna – skrzyżowanie ul. Syrenki usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
146. Pełnienie nadzoru nad : Projekt i Budowa Ekranów Akustycznych S8 Radzymin - Wyszków Budowa Ekranów Akustycznych S8 Obwodnica Wyszkowa usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Warszawa
147. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim roboty poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
148. Budowa skrzyżowań wraz z budową chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 10 w miejscowościach: Dłużniewo Małe i Góra roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
149. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniem pn„Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powią usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
150. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w m.Żelazno roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień 2019 Wrocław
151. Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy usługi powyżej progu 144 tys. euro wrzesień 2019 Wrocław
152. Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S5, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) tj od km 108+758 do km 156+792 usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Wrocław
153. Aktualizacja stałej organizacji ruchu drogi krajowej nr 12 i 12b w km 85+768 - 101+572 Piotrowice-Buczyna, km 101+572 -118+401 Buczyna-Głogów, km 118+401 - 133+563 usługi poniżej progu 144 000 euro wrzesień 2019 Wrocław
154. Naprawa lub rozbiórka wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Sadków, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro październik 2 Wrocław
155. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Szymanowice, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro październik 2 Wrocław
156. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Wądroże Wlk, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro październik 2 Wrocław
157. Remont drogi krajowej nr 34 w Świebodzicach roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro październik 2 Wrocław
158. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 na odcinku w Międzylesie -Boboszów roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro październik 2 Wrocław
159. Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI oraz nadzór w okresie gwarancyjnym nad zadaniem "Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 dk nr 35 w m. Unisław Śląski usługi poniżej progu 144 000 euro październik 2 Wrocław
160. Sprzatanie usługi powyżej progu 144 tys. euro październik 2 Wrocław
161. Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 dk nr 35 w m. Unisław Śląski roboty budowlane - remont powyżej progu 750 000 euro październik 2 Wrocław
162. Projekt i budowa dla zadania: Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860” roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień 2019 Zielona Góra
163. Wykonanie ogrodzenia ochronno-naprowadzającego dla herpetofauny oraz innych elementów infrastruktury drogowej dla drogi ekspresowej S3 w km od 190+369 do km 220+966 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Zielona Góra
164. Sprzęt laboratoryjny - koleinomierz mały dostawy poniżej 144 000 euro październik 2 Zielona Góra
165. Sprawowanie NADZORU AUTORSKIEGO nad projektem: "Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2, 3 i 4 od km 11+860 do km 71+533" usługi powyżej progu 144 000 euro październik 2 Zielona Góra
Zapisz widoczne pozycje do PDF Zapisz widoczne pozycje do Excel Wydrukuj widoczne pozycje