viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiASerwis GDDKiA

Najbliższe przetargi drogowe

26-03-2019
W poniższej tabeli prezentujemy wykaz najważniejszych przetargów dotyczących działań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co miesiąc będziemy aktualizować tabelę, w której będę prezentowe zadania planowane do ogłoszenia w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Zapraszamy do śledzenia serwisu internetowego GDDKiA i zapoznania się z portfelem zamówień GDDKiA.
Lp. Przedmiot / nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowana data wszczęcia postępowania Oddział GDDKiA
1. Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych DK8, S8 i S61 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Białystok
2. Budowa oświetlenia drogowego na węźle Czarlin w ciągu drogi DK 22 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Gdańsk
3. Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 Zblewo - Starogard Gdański usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Gdańsk
4. Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Gnojewo wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Gnojewo - Cisy usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Gdańsk
5. Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Katowice
6. Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lubliniec roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Katowice
7. Porealizacyjny monitoring przyrodniczy dla odcinka autostrady A1 - odc. G, odc. H, odc. I usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Katowice
8. Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie woj. małopolskiego. usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Kraków
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 msc. Zaborze - przebudowa skrzyżowania roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Kraków
10. Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Łódź
11. Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierznicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Łódź
12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
13. Zarządzanie projektem budowy obwodnicy Ostródy oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 16 w miejscowości Sędki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
16. Bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na zadania usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
17. Bieżące kompleksowe utrzymanie trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchy zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Opole
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada - Jełowa usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Opole
19. Dokończenie budowy drogi lokalnej nr 1, drogi dojazdowej nr 12, obiektu WD-10 realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Poznań
20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Poznań
21. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową mostu przez w m. Jasienica Rosielna w ciągu drogi krajowej nr 19 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Rzeszów
24. Wykonanie dokumentacji z podziałem na części: 1. Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 22 2. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa - Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa 3. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja 4. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
25. Nadzór - Budowa drogi S3 Świnoujście - Troszyn usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
26. Pomiary drgań przy budynku zlokalizowanych przy ul. Kołobrzeskiej 35 wraz z analizą wyników w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa obwodnicy m. Wałcz" usługi poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
27. Kontrolne pomiary hałasu w 5 punktach pomiarowych wraz z analizą wyników w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa obwodnicy m. Wałcz" usługi poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
28. Roboty związane z dokończeniem inwestycji rozbudowy drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Szczecin
29. Nadzór autorski rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
30. Nadzór autorski - „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/ - w. Rzęśnica /bez węzła/ - Odcinek w. Kijewo /bez węzła/ - Dąbie - Rzęśnica /bez węzła/” usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
31. Nadzór przyrodniczy - „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10" usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Szczecin
Zapisz widoczne pozycje do PDF Zapisz widoczne pozycje do Excel Wydrukuj widoczne pozycje