viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiASerwis GDDKiA

Najbliższe przetargi drogowe

26-03-2019
W poniższej tabeli prezentujemy wykaz najważniejszych przetargów dotyczących działań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co miesiąc będziemy aktualizować tabelę, w której będę prezentowe zadania planowane do ogłoszenia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zapraszamy do śledzenia serwisu internetowego GDDKiA i zapoznania się z portfelem zamówień GDDKiA.
Lp. Przedmiot / nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowana data wszczęcia postępowania Oddział GDDKiA
1. Odwodnienie Złota - Szewce roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Kielce
2. Remont na obiektach mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Białystok
3. Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych DK8, S8 i S61 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Białystok
4. Wykonanie oznakowania poziomego, naprawy spękań nawierzchni oraz remont i ustawianie barier ochronnych i wygrodzeń ruchu pieszego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Białystok
5. Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Białystok
6. Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin - wezeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Białystok
7. Remont nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Bydgoszczy w latach 2020-2021 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro sierpień Bydgoszcz
8. Remont 3 szt przepompowni przy drodze S10 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro wrzesień Bydgoszcz
9. Uszczelnienie styków warstw nawierzchniowych strefy przejazdowej z krawężnikami przeprawy mostowej w ciągu drogi krajowej nr 90 przez rz. Wisłę koło Kwidzyna. roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Gdańsk
10. Budowa oświetlenia drogowego na węźle Czarlin w ciągu drogi DK 22 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Gdańsk
11. Analiza porealizacyjna dla budowy drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 1 i 2 usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro sierpień Gdańsk
12. Porealizacyjny monitororing przyrodniczy dla nowo wybudowanej drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 1 i 2 usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro wrzesień Gdańsk
13. Bieżące utrzymanie, serwisowanie, naprawa systemow i urządzeń służących do obsługi tunelu w ciągu drogi s1g w m. Laliki usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Katowice
14. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów usługi poniżej 144 000 euro październik Katowice
15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie usługi poniżej 144 000 euro październik Katowice
16. Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, w podziale na 4 zadania roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro październik Katowice
17. Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik Katowice
18. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A1 i A4 w województwie śląskim roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Katowice
19. Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik Katowice
20. Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lubliniec roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik Katowice
21. Utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Katowice
22. Porealizacyjny monitoring przyrodniczy dla odcinka autostrady A1 - odc. G, odc. H, odc. I usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Katowice
23. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec - Mysłowice od km 537+400 do km 543+300 usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Katowice
24. Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza usługi powyżej progu 144 000 euro październik Katowice
25. Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dabrowa Górnicza roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro październik Katowice
26. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Remont mostów nad rzeką Wisłą w ciagu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice - Zdrój" usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Katowice
27. Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę urządzeń dylatacyjnych oraz wymianę i rektyfikację łożysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 odcinek A1a km 4+779 - jezdnia prawa oraz km 4+779 - jezdnia lewa w m. Knurów usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Katowice
28. Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: autostrada A1 odcinki A1a, A1c, A1d, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK46f, DK86 usługi poniżej 144 000 euro wrzesień Katowice
29. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94g w miejscowości Zgłobice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Kraków
30. Przebudowa skrzyżowania w Limanowej DK-28 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Kraków
31. Zaprojektowanie i budowa nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 35+669 w m. Inwałd roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Kraków
32. Zaprojektowanie i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 67+965 w m. Biertowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Kraków
33. Zaprojektowanie i budowa nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 75+042 w m. Palczowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Kraków
34. Zaprojektowanie i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 383+730 w m. Chrzanów roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Kraków
35. Zaprojektowanie i budowa nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 94g w km 28+878 w m. Bochnia roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Kraków
36. "Zarządzanie i nazdzór nad budową drogi ekspresowej S-7 Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego - węzeł "Szczepanowice" (bez węzła) , Etap 1 - gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów- dł. ok. 18,7 km usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Kraków
37. "Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego - węzeł "Szczepanowice" (bez węzła) , Etap 1 - gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów- dł. ok. 18,7 km roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro sierpień Kraków
38. Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie woj. małopolskiego. usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Kraków
39. Opracowanie dokumentacji na wykonanie otworu zastępczego w ramach istniejącego czwartorzedowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w województwie małopolskim w powiecie krakowskim na terenie miasta Krakowa - os. Krzesławice w związku z likwidacją otworu elsploatacyjnego A-4N4. usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro sierpień Kraków
40. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro wrzesień Kraków
41. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego. usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro sierpień Kraków
42. Rozbudowa DK 74 Jarosławiec - Miączyn roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Lublin
43. Przebudowa DK 74 na odc. dojazdu do mostu w Annopolu roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro październik Lublin
44. Pełnienie nadzoru nad realizacją kontraktu oraz zarządzanie kontraktem pn.: Rozbudowa DK 74 Jarosławiec - Miączyn usługi poniżej 144 000 euro wrzesień Lublin
45. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu BRD do poszczególnych zadań inwestycyjnych usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro sierpień Lublin
46. Wykonanie zaleceń audytu BRD do poszczególnych zadań inwestycjnych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Lublin
47. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu BRD do jednego zadania inwestycjnego usługi - dokumentacja poniżej progu 5 548 000 euro październik Lublin
48. Remont parkingu w m. Sitaniec przy drodze krajowej nr 17 w km 168+383 strona prawa zarządzanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Lublin
49. Monitoring w latach 2019-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek oraz Nidzica-Napierki i S51 Olsztyn Południe-Olsztynek w podziale na zadania usługi - utrzymanie poniżej 144 000 euro sierpień Olsztyn
50. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Elblągu; Droga Krajowa nr S7i, km 48+850 - 57-116; 76+579 - 77+315, na odcinku Granica Województwa - Obwodnica Elbląga usługi - utrzymanie poniżej 144 000 euro sierpień Olsztyn
51. Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 54 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie usługi - utrzymanie poniżej 144 000 euro sierpień Olsztyn
52. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro październik Olsztyn
53. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Olsztyn
54. Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego na drodze krajowej nr 51 w m. Lidzbark Warmiński roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Olsztyn
55. Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień Olsztyn
56. Nadzór inwestorski nad budową Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej Tatary przy węźle Nidzica Południe (droga ekspresowa S7) usługi - nadzór poniżej 144 000 euro sierpień Olsztyn
57. Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro sierpień Olsztyn
58. Zarządzanie projektem budowy obwodnicy Ostródy oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro sierpień Olsztyn
59. Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi S7 usługi - utrzymanie poniżej 144 000 euro październik Olsztyn
60. Zaprojektowanie i wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Olsztynie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Olsztyn
61. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Olsztyn
62. Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Olsztyn
63. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Warszawska, ul. Curie Skłodowskiej) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro październik Olsztyn
64. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi krajowej nr 58 w m. Mierki usługi - nadzór poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Olsztyn
65. Budowa dróg dojazdowych, przebudowa urządzeń melioracyjnych i likwidacja kolizji przy drodze S51 Olsztyn - Olsztynek roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Olsztyn
66. Nadzór nad budową dróg dojazdowych, przebudową urządzeń melioracyjnych i likwidacją kolizji przy drodze S51 Olsztyn - Olsztynek usługi - nadzór poniżej 144 000 euro sierpień Olsztyn
67. Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Olsztynie usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Olsztyn
68. Usługi monitorowania ruchu - Generalny Pomiar Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro sierpień Olsztyn
69. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro sierpień Olsztyn
70. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 53 na odcinku Korpele-Szczytno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Olsztyn
71. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień Olsztyn
72. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska) usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień Olsztyn
73. Remonty cząstkowe nawierzchni/ nakładki /odtworzenie oznakowania poziomego (Rejon Szczytno i Elbląg) roboty budowlane - remont powyżej progu 5 548 000 euro wrzesień Olsztyn
74. Remonty nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Opole
75. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021. usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Opole
76. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021. usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Opole
77. Obsługa Punktu ZUD w sezonie 2019/2020 - 3 części : Rejon w Kluczborku , Kędzierzynie-Koźlu i Nysie usługi - utrzymanie poniżej 144 000 euro wrzesień Opole
78. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonie zimowym 2019/2020 do 30.04.2020 usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Opole
79. Remont drogi krajowej nr 40 na odc. Wierzch – Mochów roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Opole
80. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: "Budowa owodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Opole
81. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Mielno - węzeł Poznań Wschód (A2) usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Poznań
82. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Śmigiel - węzeł Rydzyna usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Poznań
83. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Poznań Zachód (A2) - węzeł Śmigiel usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Poznań
84. Usługa utrzymania i napraw systemu wag preselekcyjnych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Poznaniu usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień Poznań
85. Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia przęsła wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 w Tarnowie Podgórnym roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Poznań
86. Dokończenie robót na węźle Stęszew oraz drodze krajowej nr 32 roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro sierpień Poznań
87. Przebudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Poznań
88. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lesznie roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Poznań
89. Remont wiaduktu nad linią kolejową na drodze krajowej nr 11 w m. Pleszew roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Poznań
90. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze krajowej nr 11 na odcinku Szalonka - Granice roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Poznań
91. Opracowanie projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11/S10 odc. Piła - Ujście w zakresie Koncepcji Programowej usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Poznań
92. Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez Oddział w Poznaniu usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Poznań
93. Usługi w zakresie naprawy i przeglądów samochodów GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Lesznie oraz Zespołu Kierownika Projektu KP-3 usługi poniżej 144 000 euro sierpień Poznań
94. Przebudowa na drodze krajowej nr 84 na odcinku Sanok-Zagórz roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Rzeszów
95. Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w m. Sieniawa roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Rzeszów
96. Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Jasienica Rosielna roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Rzeszów
97. Budowa elementów Systemu Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19 roboty budowlane - Systemy Zarządzania Ruchem poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Rzeszów
98. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową mostu przez w m. Jasienica Rosielna w ciągu drogi krajowej nr 19 usługi - nadzór poniżej 144 000 euro wrzesień Rzeszów
99. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji projektów organizacji ruchu oraz analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro sierpień Rzeszów
100. Umocnienie wału przeciwpowodziowego pod mostem nad rzeką Parsętą roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Szczecin
101. Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - Koncepcja Programowa usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Szczecin
102. Przegląd i czyszczenie separatorów - 6 zadań usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Szczecin
103. Wykonanie powłok ochronnych sztywnych i elastycznych pokrywajacych zarysowania wiaduktów nad drogą S3 Węzeł Klucz - Gorzów Wlkp. roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Szczecin
104. Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu obwodnicy Karlina, dr 6a w km 2+538 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Szczecin
105. Archeologiczne badania powierzchniowe na terenie inwestycji pn.: "Budowa drogi S 10 Szczecin - Piła" usługi poniżej 144 000 euro październik Szczecin
106. Generalny Pomiar Ruchu 2020 usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Szczecin
107. Wykonanie dokumentacji: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 22 usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Szczecin
108. Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Stargard - Piła z wyłączeniem obwodnicy Wałcza - Koncepcja Programowa 5 części usługi powyżej progu 144 000 euro październik Szczecin
109. „ Usługa dostępu do Internetu oraz dzierżawa medium światłowodwego dla realizacji komunikacji w relacji CZR-A6/S6” usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Szczecin
110. Budowa drogi S3 Świnoujście - Troszyn roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro październik Szczecin
111. Wykonanie dokumentacji technicznej na odtworzenie skarp na S3 usługi poniżej 144 000 euro sierpień Szczecin
112. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektem i budową ekranów akustycznych, na drodze krajowej nr 50 na odcinku Obwodnicy Żyrardowa usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro sierpień Warszawa
113. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odcinek I roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro sierpień Warszawa
114. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odcinek II roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro sierpień Warszawa
115. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odinek III roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro wrzesień Warszawa
116. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro sierpień Warszawa
117. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w m. Wilczowola roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
118. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 57 w m. Przasnysz usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro sierpień Warszawa
119. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 61 w m.Pułtusk roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
120. Wykonanie napraw na obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
121. Wymiana dylatacji z podziałem na dwa zadania droga krajowa nr 50f roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Warszawa
122. Budowa i przebudowa chodników w województwie mazowieckim w ciągu DK 63 w miejscowości Sterdyń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
123. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 w m.Nacpolsk roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
124. Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 w województwie mazowieckim na odcinku Orzyc – Stary Szelków roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
125. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wraz z przebudową skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 62 w województwie mazowieckim w miejscowości Węgrów roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
126. Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 na odcinku Ciechanów - Płońsk w miejscowości Ojrzeń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Warszawa
127. Koncepcja rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku usługi - dokumentacja poniżej 144 000 euro sierpień Warszawa
128. Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 50 w miejscowości Jeżewo roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
129. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska-ekranów akustycznych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magd roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
130. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska-ekranów akustycznych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżo usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro wrzesień Warszawa
131. Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości M roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
132. Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi krajowej nr 62 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
133. Wymiana dylatacji bitumicznych roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
134. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 19 w miejscowości Łosice. roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
135. Nadzór nad projektem i budową urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 usługi - nadzór poniżej 144 000 euro sierpień Warszawa
136. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót odwodnieniowych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
137. Wymiana wkładek elastomerowych w dylatacjach roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro wrzesień Warszawa
138. Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Żyrardowskiej 36 w Mszczonowie roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
139. Pełnienienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: "Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik Warszawa
140. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria-Mniszew- Nadzór usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik Warszawa
141. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria-Mniszew- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
142. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew-Magnuszew- Nadzór usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik Warszawa
143. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew-Magnuszew- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
144. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola- Nadzór usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik Warszawa
145. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka-Wilczowola- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
146. Rozbudowa DK nr 79 na odcinku przejścia przez m. Ciepielów- Nadzór usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik Warszawa
147. Rozbudowa DK nr 79 na odcinku przejścia przez m. Ciepielów- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
148. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów-Lipsko- Nadzór usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik Warszawa
149. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów-Lipsko- P&B roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
150. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko-gr.województwa- Nadzór usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik Warszawa
151. Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko-gr.województwa- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
152. Rozbudowa drogi krajowej nr 50 ma odcinku przejście przez Stanisławów - Nadzór usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik Warszawa
153. Rozbudowa drogi krajowej nr 50 ma odcinku przejście przez Stanisławów- P&B roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
154. Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek- Nadzór usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik Warszawa
155. Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek- P&B roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
156. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejście przez m. Kamionna- Nadzór usługi - nadzór poniżej 144 000 euro październik Warszawa
157. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejście przez m. Kamionna- P&B roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
158. Rozbudowa dk nr 60 na odc. Płock-Ciachcin- Nadzór usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik Warszawa
159. Rozbudowa dk nr 60 na odc. Płock-Ciachcin- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
160. Rozbudowa dk 60 na odc. Psary - Raciąż- Nadzór usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik Warszawa
161. Rozbudowa dk 60 na odc. Psary - Raciąż- P&B roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik Warszawa
162. Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro sierpień Wrocław
163. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t. "Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3 w m. Lubin roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro sierpień Wrocław
164. Wykonanie robót polegających na usunięciu wad , usterek i wykonanie robót zaległych wykazanych na Listach Wad i Usterek stanowiących załączniki do wydanych Świadectw Przejęcia i usterek gwarancyjnych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji dla zadania pn. Zaprojektowanie i wybudo roboty budowlane poniżej progu 750 000 euro sierpień Wrocław
165. Modernizacja sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania DK 94 z ul. Strzelna, pl. Zamkowy w m. Oława roboty budowlane poniżej progu 750 000 euro sierpień Wrocław
166. Wykonanie monitoringu śmiertelności nietoperzy w wyniku kolizji z pojazdami w ciągu drogi ekspresowej S3 Legnica - Bolków wraz z wykonaniem analizy porealizacyjnej w zakresie wpływu przedmiotowej drogi na śmiertelność nietoperzy usługi poniżej 144 000 euro sierpień Wrocław
167. Monitoring efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S3 Legnica (węzeł A-4) - Bolków usługi poniżej 144 000 euro sierpień Wrocław
168. Naprawa dylatacji na obiekcie MA8 w km 8+585 autostrady A8 - jezdnia wschodnia od strony Kudowy Zdrój oraz uzupełnienie nakładek wygłuszających na wskazanych obiektach A-8 AOW roboty budowlane - utrzymanie poniżej 144 000 euro sierpień Wrocław
169. Projekt przebudowy skrzyżowania (projekt budowlano wykonawczy + dokumentacja projektowa) drogi krajowej nr 12 i DW 319 w km 123+962 m. Głogów na skrzyżowanie typu rondo usługi poniżej 144 000 euro sierpień Wrocław
170. Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S5, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) tj od km 108+758 do km 156+792 usługi powyżej progu 144 000 euro wrzesień Wrocław
171. Aktualizacja stałej organizacji ruchu drogi krajowej nr 12 i 12b w km 85+768 - 101+572 Piotrowice-Buczyna, km 101+572 -118+401 Buczyna-Głogów, km 118+401 - 133+563 usługi poniżej 144 000 euro wrzesień Wrocław
172. Naprawa lub rozbiórka wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Sadków, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień Wrocław
173. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Szymanowice, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień Wrocław
174. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Wądroże Wlk, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień Wrocław
175. Remont drogi krajowej nr 34 w Świebodzicach roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień Wrocław
176. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 na odcinku w Międzylesie -Boboszów roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień Wrocław
177. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w m.Żelazno roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro wrzesień Wrocław
178. Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inzynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Ooddział Zielona Górze, z podziałem na 4 zamówienia. roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Zielona Góra
179. Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, lamp oświetleniowych zamontowanych na wysięgnikach sygnalizacji zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - dla usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Zielona Góra
180. Generalny Pomiar Ruchu 2020 usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Zielona Góra
181. Zimowe Utrzymanie Dróg sezon 2019-2020 na Drogach Krajowych Województwa Lubuskiego Zarzadzanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień Zielona Góra
182. Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień Zielona Góra
Zapisz widoczne pozycje do PDF Zapisz widoczne pozycje do Excel Wydrukuj widoczne pozycje