viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiASerwis GDDKiA

Najbliższe przetargi drogowe

26-03-2019
W poniższej tabeli prezentujemy wykaz najważniejszych przetargów dotyczących działań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co miesiąc będziemy aktualizować tabelę, w której będę prezentowe zadania planowane do ogłoszenia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zapraszamy do śledzenia serwisu internetowego GDDKiA i zapoznania się z portfelem zamówień GDDKiA.
Lp. Przedmiot / nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowana data wszczęcia postępowania Oddział GDDKiA
1. Remont na obiektach mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Białystok
2. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na odc. Obwodnicy Suwałk usługi - utrzymanie poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Białystok
3. Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych DK8, S8 i S61 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Białystok
4. Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Białystok
5. Wykonanie oznakowania poziomego, naprawy spękań nawierzchni oraz remont i ustawianie barier ochronnych i wygrodzeń ruchu pieszego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Białystok
6. Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Białystok
7. Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odc. granica województwa - DK 61 w Grajewie roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Białystok
8. Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin - wezeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Białystok
9. Remont nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Bydgoszczy w latach 2020-2021 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
10. Remont 3 szt przepompowni przy drodze S10 roboty budowlane - remont powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
11. Budowa systemu łączności alarmowej Toruń-Kutno roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
12. Rozbudowa DK 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
13. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 91 w m. Ostaszewo - roboty roboty budowlane powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Bydgoszcz
14. Nadzór inwestorski nad realizacją wymiany i konserwacji ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice-Dziedzice" usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
16. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem wiaduktu na drodze krajowej nr 78 w m. Zawiercie usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
17. Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A1 i A4 w województwie śląskim roboty budowlane - system łączności na autostradzie poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
18. Remont wiaduktu drogowego na drodze krajowej nr 78 w m. Zawiercie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
19. Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach zarządzanym przez O/GDDKiA w Katowicach - Rejon w Lubliniec roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Katowice
20. Roboty w zakresie napraw i utrzymania Autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie. roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
21. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, w podziale na 4 zadania roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
22. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Such Potok" w Bielsku Białej" w podziale na nadzory na 4 zadania usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Katowice
23. Remonty dróg typu nakładka w roku 2019 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Katowice
24. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w m. Opatów roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Kielce
25. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 74 w m. Tomaszów, Marcinkowice, Opatów roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Kielce
26. Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 73 i 74 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
27. Odwodnienie Złota - Szewce roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
28. Remont wiaduktu w m. Skarżysko Kamienna roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Kielce
29. Remont dk 42 odc.Nowy Kazanów - Końskie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
30. Budowa obwodnicy Ostrowca Sw. DK9 roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kielce
31. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu Bezpieczeństaw Ruchu Drogowego usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Lublin
32. Pełnienie nadzoru nad realizacją kontraktu oraz zarządzanie kontraktem rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 w m.Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Lublin
33. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową mostu przez rzekę Wieprz w m. Szczebrzeszyn usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Lublin
34. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 82 w m. Wólka roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
35. Wykonanie zaleceń audytu BRD dla 4 zadań inwestycyjnych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
36. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 74 w m. Olbięcin roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Lublin
37. Wykonanie wymiany dylatacji na wiadukcie w ciągu autostrady A2 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
38. Naprawa jezdni autostrady A2 na Punkcie Poboru Opłat Stryków roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
39. Remont przepustu drogowego na drodze krajowej nr 12 w m. Tuszyn roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
40. Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat roboty budowlane - dostosowanie do opłat poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
41. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową DP2531E w Poddębicach roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
42. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 (km. 56+632) z drogą wojewódzką nr 473 w Balinie, powiat Poddębice roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Łódź
43. Utrzymanie czystości pasa drogowego i zieleni przydrożnej w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez O/Łódź z podziałem na 3 części. usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Łódź
44. Monitoring w latach 2019-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek oraz Nidzica-Napierki i S51 Olsztyn Południe-Olsztynek w podziale na 4 zadania usługi poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
45. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
46. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
47. Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego na drodze krajowej nr 51 w m. Lidzbark Warmiński roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
48. Nadzór inwestorski nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 57 w m.Szczytno usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
49. Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
50. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
51. Nadzór inwestorski nad budową Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej Tatary przy węźle Nidzica Południe (droga ekspresowa S7) usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
52. Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
53. Zarządzanie projektem budowy obwodnicy Ostródy oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
54. Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi S7 usługi - utrzymanie poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
55. Zaprojektowanie i wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Olsztynie roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
56. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 w m. Sędki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
57. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno - Tylkowo roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
58. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
59. Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
60. Przebudowa drogi krajowej nr 58 w m. Mierki roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
61. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Warszawska, ul. Curie Skłodowskiej) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
62. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi krajowej nr 58 w m. Mierki usługi - nadzór poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
63. Budowa dróg dojazdowych, przebudowa urządzeń melioracyjnych i likwidacja kolizji przy drodze S51 Olsztyn - Olsztynek roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
64. Nadzór nad budową dróg dojazdowych, przebudową urządzeń melioracyjnych i likwidacją kolizji przy drodze S51 Olsztyn - Olsztynek usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
65. Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Olsztynie (Rejon w Lidzbarku Warmińskim, Szczytnie) usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
66. Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Olsztynie usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
67. Usługi monitorowania ruchu - Generalny Pomiar Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Olsztyn
68. Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK 57 w miejscowości Bisztynek roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
69. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Olsztyn
70. Wykonanie remontów nawierzchni na drodze krajowej nr 38 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Opole
71. Remonty nawierzchni dróg krajowych nr 88 i 94 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Opole
72. Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg, remontem chodników na drogach krajowych nr: 38, 40, 45, 88 i 94 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Opole
73. Bieżące, kompleksowe utrzymanie stacji pomiarowych zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu usługi - utrzymanie poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Opole
74. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Opole
75. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021. usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Opole
76. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021. usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Opole
77. Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Przyjaźni) na odcinku od km 74+594 do km 75+300 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Opole
78. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Mielno - węzeł Poznań Wschód (A2) usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Poznań
79. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Śmigiel - węzeł Rydzyna usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Poznań
80. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Poznań Zachód (A2) - węzeł Śmigiel usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Poznań
81. Usługa utrzymania i napraw systemu wag preselekcyjnych na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Poznaniu usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Poznań
82. Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia przęsła wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 w Tarnowie Podgórnym roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
83. Remont DK12 na odc. Pleszew i Kuchary - Kalisz roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
84. Remont DK25a obwodnica Ślesina roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
85. Przebudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie roboty budowlane-przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Poznań
86. Wzmocnienie przegubu mostu w ciągu DK 11 przez rz. Gwda w m Ujście roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
87. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Lesznie roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
88. Remont wiaduktu nad linią kolejową na drodze krajowej nr 11 w m. Pleszew roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Poznań
89. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze krajowej nr 11 na odcinku Szalonka - Granice roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Poznań
90. Przebudowa na drodze krajowej nr 84 na odcinku Sanok-Zagórz roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
91. wymiana dylatacji na moście na drodze krajowej nr 73 w m. Jaworze Górne roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
92. Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w m. Sieniawa roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
93. Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Jasienica Rosielna roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
94. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w m. Domaradz roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
95. Remont obiektu na drodze krajowej nr 19 m. Zarzecze roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
96. Remont obiektu na drodze krajowej nr 4 m. Przeworsk roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
97. Budowa elementów Systemu Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19 roboty budowlane - Systemy Zarządzania Ruchem poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
98. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową mostu przez w m. Jasienica Rosielna w ciągu drogi krajowej nr 19 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
99. Wykonanie remontu na sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów, Rejon w Krośnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z podziałem na zadania roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
100. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji projektów organizacji ruchu oraz analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Rzeszów
101. Umocnienie wału przeciwpowodziowego pod mostem nad rzeką Parsętą roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Szczecin
102. Przegląd zadrzewienia wraz z uzyskaniem decyzji na ich wycinkę - 7 zadań usługi poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Szczecin
103. Przegląd i czyszczenie separatorów - 6 zadań usługi powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Szczecin
104. Wykonanie oznakowania poziomego - 3 zadania usługi powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Szczecin
105. Wykonanie powłok ochronnych sztywnych i elastycznych pokrywajacych zarysowania wiaduktów nad drogą S3 Węzeł Klucz - Gorzów Wlkp. roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Szczecin
106. Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiadukcie w ciągu obwodnicy Karlina, dr 6a w km 2+538 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Szczecin
107. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód” w ramach zadania: Budowa drogi S6 Szczecin- Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) (S6.9) roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
108. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód” w ramach zadania: Budowa drogi S6 Szczecin- Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11). (S6.9) usługi powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
109. Wykonanie pomiarów poziomu zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla inwestycji drogowych w woj. zachodniopomorskim usługi poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Warszawa
110. Wykonanie monitoringu przyrodniczego oraz analizy porealizacyjnej dla budowy drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11) - na odcinku Obwodnica Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11” - Etap III usługi poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
111. Wdrożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” (S6.7) z podziałem na trzy zakresy usługi poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
112. DK9 odcinek Skaryszew - Iłża postępowanie na Koncepcję Programową wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
113. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad projektem i budową ekranów akustycznych, na drodze krajowej nr 50 na odcinku Obwodnicy Żyrardowa usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
114. Przebudowa DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna – skrzyżowanie ul. Syrenki roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Warszawa
115. Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Warszawa
116. Nadzór nad zadaniem "Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego" usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Warszawa
117. Pełnienie Nadzoru nad przebudową drogi krajowej nr 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna - skrzyżowanie ul. Syrenki usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Warszawa
118. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno - początek obwodnicy Góry Kalwarii usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Warszawa
119. Nadzór nad budową ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 na odc. Radzymin - Wyszków usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
120. Budowa ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 Radzymin - Wyszków - Projektuj i Buduj roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
121. Nadzór nad budową ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 na odcinku obwodnicy Wyszkowa usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
122. Budowa ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S8 na odciknu obwodnica Wyszkowa - Projektuj i Buduj roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
123. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odcinek I roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
124. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odcinek II roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
125. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów - odinek III roboty budowlane - PiB powyżej progu 20 000 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
126. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
127. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w m. Wilczowola roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
128. Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń BRD wraz z barierami drogowymi, ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach zarządzanych przez O/GDDKiA w Warszawie roboty budowlane - utrzymanie powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
129. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 57 w m. Przasnysz usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
130. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
131. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 61 w m.Pułtusk roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
132. Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 62 w m. Wierzbica roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Warszawa
133. Wykonanie napraw na obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
134. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Kobyłka (z węzłem) usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
135. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK60 w miejscowości Pęchcin - w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Warszawa
136. Budowa i przebudowa chodników w województwie mazowieckim w ciągu DK 63 w miejscowości Sterdyń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
137. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 w m. roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
138. Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 w województwie mazowieckim na odcinku roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
139. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wraz z przebudową skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 62 w województwie mazowieckim w miejscowości roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
140. Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 na odcinku Ciechanów - Płońsk w miejscowości roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
141. Koncepcja rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Warszawa
142. Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
143. Pełnienienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: "Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Warszawa
144. Kontynuacja projektowania i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Warszawa
145. Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 50 w miejscowości Jeżewo roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Warszawa
146. Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
147. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 94 w m. Oława roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
148. Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 15 w m. Cieszków roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
149. Remont drogi krajowej nr 34 w Świebodzicach roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
150. Remont mostu na drodze krajowej nr 36 w m. Ścinawa roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
151. Kompleksowy nadzór inwestorski oraz nadzór w okresie gwarancyjnym nad remontem mostu na drodze krajowej nr 36 w m. Ścinawa usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
152. Modernizacja sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania DK 94 z ul. Strzelna, pl. Zamkowy w m. Oława roboty budowlane poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
153. Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu, zadanie 1 roboty na nawierzchniach bitumicznych roboty budowlane-utrzymanie poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
154. Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w Zabrzu-Kończycach” usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
155. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 na odcinku w Międzylesie -Boboszów roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
156. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w m.Żelazno roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
157. Dokumentacja projektowa dla budowy brakującego fragmentu obwodnicy legnicy w ciagu drogi krajowej nr 94 usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Wrocław
158. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ronda w ciągu drogi krajowej nr 39 w m.Strzelin roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro lipiec 2019 Wrocław
159. Naprawa lub rozbiórka wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Sadków, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro lipiec 2019 Wrocław
160. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Szymanowice, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro lipiec 2019 Wrocław
161. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A-4 k/m Wądroże Wlk, PiB roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro lipiec 2019 Wrocław
162. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8 w m. Klodzko roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro lipiec 2019 Wrocław
163. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8 w m. Duszniki Zdrój i dk 46 w m. Mąkolno i Zloty Stok roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 750 000 euro lipiec 2019 Wrocław
164. Aktualizacja projektu "Przebudowa skrzyżowania DK12 z DW292 ul. Wojska Polskiego z ul. Józef Piłsudskiego w Głogowie km 118+522" usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt poniżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Wrocław
165. Monitoring efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S3 Kazimierzów - Lubin Północ w wezłami usługi poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Wrocław
166. Monitoring efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S3 Legnica (węzeł A-4) - Bolków usługi poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Wrocław
167. Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 dk nr 35 w m. Unisław Śląski roboty budowlane powyżej progu 750 000 euro sierpień 2019 Wrocław
168. Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI oraz nadzór w okresie gwarancyjnym nad zadaniem "Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 dk nr 35 w m. Unisław Śląski" usługi poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Wrocław
169. Projekt przebudowy skrzyżowania (projekt budowlano wykonawczy + dokumentacja projektowa) drogi krajowej nr 12 i DW 319 w km 123+962 m. Głogów na skrzyżowanie typu rondo usługi poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Wrocław
170. Aktualizacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drodze ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - DW nr 283 roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
171. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w m. Trzebiel w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Zielona Góra
172. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
173. Odtworzenie nasadzeń kompensacyjnych wraz z pielęgnacją na drodze ekspresowej S3 usługi powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
174. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie" usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
175. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem budowy autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odc. 2 usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
176. Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w celu realizacji zadania pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760” roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Zielona Góra
177. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 29 na odcinku Urad - Cybinka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu ścieżki rowerowej roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Zielona Góra
178. Remont drogi krajowej nr 29 od km 52+100 do km 53+058 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Zielona Góra
179. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Zielona Góra
180. Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Zielona Góra
181. Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inzynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Ooddział Zielona Górze, z podziałem na 4 zamówienia. roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Zielona Góra
182. Przebudowa skrzyżowania w Limanowej DK-28 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Kraków
183. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 msc. Zaborze - przebudowa skrzyżowania roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Kraków
184. Budowa systemu łączności alarmowej na odcinkach autostrady A4 w województwie małopolskim roboty budowlane - system łączności na autostradzie poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
185. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 na odcinku Wadowice - Klecza D. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 1,216 km roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
186. Zaprojektowanie i budowa nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 35+669 w m. Inwałd roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Kraków
187. Zaprojektowanie i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 67+965 w m. Biertowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro lipiec 2019 Kraków
188. Zaprojektowanie i budowa nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 75+042 w m. Palczowice roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Kraków
189. Zaprojektowanie i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 383+730 w m. Chrzanów roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Kraków
190. Zaprojektowanie i budowa nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 94g w km 28+878 w m. Bochnia roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Kraków
191. Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Kraków
192. "Zarządzanie i nazdzór nad budową drogi ekspresowej S-7 Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego - węzeł "Szczepanowice" (bez węzła) , Etap 1 - gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów- dł. ok. 18,7 km usługi powyżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Kraków
193. "Budowa drogi ekspresowej S-7 Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego - węzeł "Szczepanowice" (bez węzła) , Etap 1 - gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów- dł. ok. 18,7 km roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro sierpień 2019 Kraków
194. Opracowanie dokumentacji na wykonanie otworu zastępczego w ramach istniejącego czwartorzedowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w województwie małopolskim w powiecie krakowskim na terenie miasta Krakowa - os. Krzesławice w związku z likwidacją otworu elsploatacyjnego A-4N4. usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Kraków
195. Studium Korytarzowe, Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe oraz materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25 usługi - dokumentacja, koncepcja, STEŚ, projekt powyżej progu 144 000 euro lipiec 2019 Gdańsk
196. Obsługa w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 usługi - GPR 2020 powyżej progu 144 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
197. Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - rozbudowa powyżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
198. Remont przeprawy mostowej w ciągu drogi krajowej nr 90 przez rz. Wisłę koło Kwidzyna. roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
199. Budowa oświetlenia drogowego na węźle Czarlin w ciągu drogi DK 22 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro czerwiec 2019 Gdańsk
200. Analiza porealizacyjna dla budowy drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 1 i 2 usługi - dokumentacja, badania poniżej progu 144 000 euro sierpień 2019 Gdańsk
Zapisz widoczne pozycje do PDF Zapisz widoczne pozycje do Excel Wydrukuj widoczne pozycje