Oddział Wrocław

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Poznaliśmy oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A-4

30-04-2019
30 kwietnia 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A-4.

Oferty w przetargu złożyło: 5 Wykonawców.

Najwyższa cena ofertowa: 738 000,00 zł brutto.

Najniższa cena ofertowa:  394 338,00 zł brutto

 

Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 450 209,76 zł brutto.

 

Informacja z otwarcia ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł (brutto)

Termin wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.      

RDK PROJEKT Robert Grodecki

ul. Gen. T. Kutrzeby 62, 52-213 Wrocław

412 050,00

zgodnie z pkt. 6 Idw

 

24 m-ce od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej

 

zgodnie z SIWZ

2.      

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków

538 740,00

zgodnie z pkt. 6 Idw

 

24 m-ce od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej

 

zgodnie z SIWZ

3.      

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.

ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła

738 000,00

zgodnie z pkt. 6 Idw

 

24 m-ce od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej

 

zgodnie z SIWZ

4.      

BAMAR Biuro Projektowe

 ul. Łagodna 27, 52-200 Wysoka

446 490,00

zgodnie z pkt. 6 Idw

 

24 m-ce od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej

 

zgodnie z SIWZ

5.      

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA s.c.

Sebastian Celary Zbigniew Reguła

ul. Żwirki i Wigury ½, 48-304 Nysa

394 338,00

zgodnie z pkt. 6 Idw

 

24 m-ce od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej

 

zgodnie z SIWZ

 

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.:

-        Rozbudowę skrzyżowania łącznicy węzła Brzezimierz z droga wojewódzką nr 396 na skrzyżowanie w postaci ronda

-        Rozbudowę skrzyżowania łącznicy węzła Wrocław Wschód z droga wojewódzką nr 395 na skrzyżowanie w postaci ronda

-        przebudowę/budowę obiektów inżynierskich:

-        Przebudowę i budowę odwodnienia,

-        Przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,

-        Wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego w tym wykonanie znaków o zmiennej treści

-        Montaż urządzeń brd,

-        Wycinkę zielni,

-        Budowę kanału technologicznego wraz ze studniami kablowymi,

-        Budowę urządzeń ochrony środowiska,

-        Przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

-        nasadzenia