viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Poprawiamy stan dróg krajowych

21-05-2019

Blisko 60 proc. dróg w zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2018 roku było w stanie dobrym. Mimo coraz większego natężenia ruchu i eksploatacji dróg, zanotowaliśmy wzrost liczby tras w dobrym stanie o ok. 500 km w stosunku do roku 2017. W pierwszym półroczu każdego roku publikujemy raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych - zapraszamy do lektury.

Przeczytaj raport za rok 2018 - tutaj

 

Które drogi i jak badamy?

Corocznie na drogach znajdujących się w zarządzie GDDKiA prowadzimy kampanię pomiarową, mającą na celu zbadanie stanu technicznego ich nawierzchni. Są to drogi krajowe (w tym też drogi ekspresowe i autostrady), z wyłączeniem tych przebiegających przez miasta na prawach powiatu bądź płatnych odcinków autostrad koncesyjnych, które pozostają poza zarządem GDDKiA.

Do badań wykorzystujemy dedykowane dla poszczególnych parametrów nawierzchni zestawy pomiarowe. Należą do nich m.in. profilografy laserowe RSP, zestawy SRT-3, zestawy FWD, jak też zestawy wykorzystywane do automatycznej oceny nawierzchni pod względem stanu spękań.

 

Całą sieć dróg znajdujących się z zarządzie GDDKiA podzielono na krótsze fragmenty, zazwyczaj 50-metrowe odcinki diagnostyczne, podlegające klasyfikacji pod względem stanu technicznego. Na podstawie m.in. map pokazujących stan techniczny nawierzchni na wszystkich zarządzanych przez GDDKiA drogach planujemy prace remontowe z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby stale utrzymywać drogi w jak najlepszym stanie. Jednak do przeprowadzenia wszystkich potrzebnych działań poprawiających poziom całej na sieci konieczne są środki i odpowiednio wysoki poziom gotowości i możliwości zrealizowania takowych usług budowalnych na polskim rynku. W obecnych latach budżet ten jest corocznie zwiększany ale nadal niewystarczający, by zrealizować w jednym roku lub nawet kilku latach przeprowadzić remonty pozwalające na poprawę wszystkich dróg. Podobnie z naszych obserwacji wygląda to pod kątem możliwości realizacji takich działań przez rynek budowlany, który obecnie znajduje się na poziomie bliskim nasycenia zleceniami.  

 

Skąd się biorą wyniki analizy?

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych oceniany jest na podstawie wyników pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni jezdni gromadzonych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy autostrad płatnych. Dane o stanie technicznym nawierzchni dróg wraz z m.in. informacjami o ruchu pojazdów i wypadkach, są istotnym elementem wykorzystywanym w procesie zarządzania drogami przez każdego z zarządców.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych zarządzanych przez:

- GDDKiA, o długości 17 666 km (21 599 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),

- koncesjonariuszy, m.in. odcinki autostrad A1, A2 i A4 o łącznej długości 467,5 km (934,9 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

 

Wyniki za 2018 rok

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry, które wypływają na ocenę ogólną, stan nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku, w odniesieniu do długości w rozwinięciu na jedną jezdnię, wygląda następująco:

GDDKiA

 

GDDKiA

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA
na koniec 2018 roku

 

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, w ciągu ostatnich lat ulega systematycznej poprawie. W 2018 roku wszystkie kluczowe parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni (równość podłużna, głębokość koleiny, stan spękań, współczynnik tarcia), które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, również uległy poprawie. Biorąc pod uwagę, że aktualnie aż ponad 500 km odcinków dróg jest w trakcie remontów lub przebudów, pokazuje to skalę zaangażowania GDDKiA w poprawę stanu nawierzchni. Co więcej pokazuje to również pozytywną tendencję poprawy stanu technicznego dróg krajowych.