viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Badania archeologiczne w ramach inwestycji drogowych w województwie

27-05-2019
23 - 24 maja 2019 roku w Biskupinie odbyła się konferencja sprawozdawcza dotycząca badań archeologicznych prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018.

Jednym z głównych bloków tematycznych prezentowanych w biskupińskim Muzeum były badania archeologiczne prowadzone w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez bydgoski Oddział GDDKiA.

Archeolog Oddziału zaprezentował zbiorczo charakter, zakres oraz skalę ostatnich badań archeologicznych prowadzonych w pasie obwodnicy Inowrocławia oraz w pasie budowy 130 kilometrowej drogi ekspresowej S5 (odcinek: Nowe Marzy- granica woj. wielkopolskiego). Wykonawcy badań przedstawili natomiast szczegółowe sprawozdania naukowe prezentując najciekawsze ze swoich odkryć. Warto nadmienić, że w okresie, którego dotyczyła konferencja (lata 2017-2018) w ramach budowy S5 przebadane zostały 63 stanowiska o łącznej powierzchni 3750 arów (prawie 38 hektarów).

 

GDDKiA

Stanowisko archeologiczne nad Brdą w Tryszczynie z reliktami osadnictwa z epoki żelaza (Kultura Pomorska)

 

Znaleziska w pasie S5 dotyczą zarówno najstarszych okresów z dziejów osadnictwa w regionie (epoka neolitu od 5 do 2 tysiąclecia p.n.e.) aż po relikty umocnień polowych z 1 połowy XX w.

Najciekawsze i najbogatsze z archeologicznej perspektywy stanowiska zlokalizowane były m.in. w okolicach miejscowości Niewieścin, Zbrachlin, Tryszczyn, Sobiejuchy, Jaroszewo czy Żnin. Natrafiono tam na pozostałości po pradziejowych cmentarzach a także na relikty osadnictwa z pierwszych okresów zasiedlania tego terenu.

 

GDDKiA  GDDKiA

Stanowisko w Jaroszewie z odkrytymi reliktami osady neolitycznej / Bransoleta srebrna znaleziona na stanowisku w Niewieścinie (Kultura Wielbarska)

 

Badaniami objęto również pozostałości po umocnieniach polowych związanych z polską linią obrony z 1939 r (Przedmoście Bydgoskie) oraz dawny cmentarz ewangelicki (Łaziska k. Rogowa).

 

GDDKiA  GDDKiA

Okopy z 1939 roku (Przedmoście Bydgoskie) / Naramienniki z grobu urzędnika pocztowego (XIX w. cmentarz w Łaziskach k.Rogowa)

 

W okolicy miejscowości Wąsosz miała miejsce spektakularne przedsięwzięcie polegające na przesunięciu o ponad 30 m 180-tonowego schronu z 1939 r. a w dwóch miejscach niedaleko miejscowości Osówiec natrafiono i zadokumentowane fundamenty schronów , których budowa nigdy nie została ukończona.

 

GDDKiA

Przesuwanie schronu w Wąsoszu

 

Zaprezentowane na konferencji odkrycia dokonane w pasie realizowanych w naszym województwie inwestycji drogowych z jednej strony uświadomiły konieczność ratowania zagrożonego budową dziedzictwa kulturowego z drugiej ukazały ile cennych dla badaczy informacji kryją stanowiska, które dzięki inwestycjom drogowym, nigdy nie zostałyby odkryte i na taką skalę przebadane.

 

Organizatorami organizowanej co dwa lata konferencji w Biskupinie byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.