Oddział Zielona Góra

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą – pierwsze propozycje przebiegu trasy do dyskusji

04-06-2019
Za dwa tygodnie tj. we wtorek 18 czerwca 2019 r. odbędą się spotkania informacyjne w sprawie wariantów przebiegu obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału.

Spotkania, na których zostaną omówione trzy proponowane warianty biegu przyszłej obwodnicy miasta, odbędą się w Kostrzyńskim Centrum Kultury "Kręgielnia" ul. Fabryczna 5 w Kostrzynie według harmonogramu:

• godz. 14:00 spotkanie dla przedsiębiorców, radnych, pracowników Urzędu Miasta;

• godz. 16:30 otwarte spotkanie dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału i wyrażenie swojej opinii, każdy głos zostanie wzięty pod uwagę i przeanalizowany.

Założeniem projektu obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 jest budowa obwodnicy miasta dotkniętego wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego, spełniającej wymagane parametry dla klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

 

Na obecnym etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym (STEŚ) zaprojektowane zostały trzy warianty przebiegu trasy:

• Wariant W1 – wariant obejścia miejscowości Kostrzyn nad Odrą od strony północno – zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie. Początek projektowanej obwodnicy ze skrzyżowaniem typu rondo na wysokości fortu Sarbinowo, koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

• Wariant W2 – wariant przebiegający przez miasto Kostrzyn nad Odrą z częściowym wykorzystaniem terenów kolejowych. Początek projektowanej obwodnicy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką nr 132, koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

• Wariant W3 – wariant obejścia miejscowości Kostrzyn nad Odrą od strony północno – zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie. Początek projektowanej obwodnicy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką nr 132, koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

 

Zakres zamierzenia obejmuje:

• budowę obwodnicy miejscowości Kostrzyn jako drogi jednojezdniowej dwukierunkowej,

• budowę skrzyżowań,

• przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 31 i drogi krajowej nr 22 w miejscach początku i końca inwestycji,

• przebudowę odcinków istniejących dróg w zakresie kolizji z planowaną obwodnicą,

• budowę dróg serwisowych (równoległych do trasy głównej), obsługujących tereny przyległe do drogi głównej,

• budowę nowych obiektów inżynierskich,

• budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy,

• budowę urządzeń ochrony środowiska, mi.in. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń,

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

• budowę oświetlenia drogowego;

• budowę oznakowania dróg oraz ich wyposażenie w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe.