viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiA200 lat Centralnej Administracji Drogowej

200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz. 6

05-06-2019

Pracownie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych (DODP).

PRACOWNIE DODP

 

GDDKiA

 

Organizacja i zakres działania Pracowni Geologiczno-Technologicznej Materiałów Drogowych DODP w Rzeszowie

Okręgowe Laboratorium Drogowe Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie utworzone zostało w 1975 r. w wyniku reorganizacji zarządzania drogami. Powstało na bazie Wojewódzkiego Laboratorium Drogowo-Mostowego Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie, do którego wcielono Laboratorium Wojewódzkiego Zarządu Dróg Lokalnych w Rzeszowie.

 

Pierwsze laboratorium drogowe na terenie WZDP w Rzeszowie powstało w 1953 r. przy Technikum Drogowym w Jarosławiu. Zajmowało 1 salę szkolną, a wyposażenie składało się z wiskozymetru, penetrometru, prasy hydraulicznej i aparatu Casagrande’a. Obsadę personalną stanowiło dwóch pracowników na pełnym etacie i jeden pracownik na ½ etatu.

 

Na bazie przedmiotowego laboratorium w 1955 r. utworzone zostało Wojewódzkie Laboratorium Drogowo-Mostowe. Podstawę jego utworzenia stanowiło zarządzenie Dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Publicznych z dn. 9.05.1955 r. WLDM utrzymało do dyspozycji 3 pomieszczenia o powierzchni 54 m2 w suterynach przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie.

 

W 1960 r. przeniesione zostało do własnego budynku przy ul. Rejtana 8a w Rzeszowie o powierzchni użytkowej 164 m2. Nowe pomieszczenia umożliwiły utworzenie oddzielnych pracowni: bitumicznej, betonów, kruszyw i gruntów, a w późniejszym okresie pracowni geologii inżynierskiej oraz przyczyniły się do poszerzania rodzaju i zakresu badań laboratoryjnych.

 

W 1971 r. powierzchnia użytkowa WLD-M wzrosła do 332 m2 w wyniku oddania do użytku dobudowanej części do istniejącego budynku. Dodatkowa powierzchnia pozwoliła na utworzenie pracowni chemicznej, a następnie pracowni geotechniki i konstrukcji nawierzchni.

 

Zmiany zachodzące w zatrudnieniu i powierzchni przedstawiono w poniższej tablicy.

 

GDDKiA

Pierwszym kierownikiem laboratorium był w latach 1953 – 1955 inż. Julian Solanowski, nauczyciel Technikum Drogowego w Jarosławiu. Po przeniesieniu laboratorium w 1960 r. do Rzeszowa, funkcję kierownika objął mgr inż. Bronisław Walat i pełnił ją do 1966 r., tj. do czasu przejścia do pracy w Centralnym Zarządzie Dróg Publicznych. Od 1966 r. do 1972 r. kierownikiem był mgr inż. Stefan Szczepanik, a w latach 1972 – 1975 – mgr inż. Zbigniew Mądry.

 

Podstawy organizacyjne laboratorium regulowane były przez:

- zarządzenie Ministra Komunikacji z dn. 3.03.1948 r. (Dz. Urz. MK nr 6 poz. 88),

- „Instrukcja o laboratoriach drogowych”, wprowadzona zarządzeniem Ministra Komunikacji z dn. 20.09.1948 r. (Dz. Urz. MK nr 15 poz. 315).

 

Od 1952 r. podstawy organizacyjne laboratorium określone zostały:

- zarz. dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Publicznych z dn. 9.05.1952 r.,

- zarządzenie z dn. 17.11.1954 r., które zawierało instrukcję służbową dla kierowników laboratoriów drogowych.

 

Wojewódzkie Laboratorium Drogowo-Mostowe WZDP podlegało bezpośrednio Głównemu Inżynierowi WZDP, natomiast sprawy administracyjno-finansowe laboratorium prowadził REDP w Rzeszowie.

 

Do głównych zadań Wojewódzkiego Laboratorium Drogowo-Mostowego WZDP należało początkowo:

- zajmowanie się sprawami geologicznymi i technologicznymi nawierzchni,

- organizowanie laboratoriów polowych na budowach,

- prowadzenie szkolenia pracowników drogowych w zakresie technologii.

 

W późniejszych latach do zakresu działania doszły następujące zadania:

- badanie gruntów i materiałów miejscowych,

- ustalanie receptur dla mieszanek mineralno-bitumicznych i betonów oraz na wykonywanie stabilizacji gruntów piaszczystych cementem,

- kontrola jakości robót i procesów technologicznych.

 

Do ważniejszych prac wykonywanych przez Laboratorium należały:

- prowadzenie od 1957 r. badań nad możliwością wykorzystania materiałów miejscowych (pospółek rzecznych) do wykonywania podbudów stabilizowanych mechanicznie,

- wyszukiwanie złóż pospółek przydatnych na podbudowy,

- wdrażanie technologii wykonywania podbudów z piasków stabilizowanych cementem; technologii uszarstniania nawierzchni bitumicznych oraz technologii wykonywania podbudów z mas bitumicznych wytwarzanych na zimno w betoniarkach przeciwbieżnych.

 

Laboratorium Drogowe przy Wojewódzkim Zarządzie Dróg Lokalnych utworzone zostało w 1968 r. Kierownikiem Laboratorium był mgr inż. Marian Fugas. Obsługiwało wszystkie Zarządy Dróg Lokalnych. Zasłużyło się uruchomieniem produkcji popiołów lotnych z węgla brunatnego w Koninie oraz wdrożeniem wykonywania stabilizacji podłoża gruntowego przy użyciu popiołów lotnych.

 

Doświadczenia i osiągnięcia w zakresie wykorzystania popiołów do stabilizacji gruntów przedstawione zostały na Ogólnokrajowej Konferencji SIiTK (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji) nt. „Zastosowanie popiołów lotnych w budownictwie drogowym”.

 

Pierwszym kierownikiem Okręgowego Laboratorium Drogowego Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, powstałego w 1975 r. został mgr inż. Zbigniew Mądry (dotychczasowy kierownik Wojewódzkiego Laboratorium Drogowo-Mostowego WZDP). Funkcję tę pełnił do 1978 r. Od 1979 r. kierownikiem OLD został mgr inż. Tadeusz Hałaś.

 

W 1977 r. OLD zajmowało pomieszczenia o powierzchni 264 m2, posiadało sprzęt o wartości 2947,0 tys. zł oraz pracowało w nim 30 pracowników, natomiast w laboratoriach polowych w tym czasie zatrudnionych było 32 pracowników.

Okręgowe Laboratorium Drogowe podporządkowane było Zastępcy Naczelnego Dyrektora DODP ds. Technicznych. Obsługę administracyjno-finansową OLD, do czasu włączenia go do zarządu DODP na końcu 1981 r., pełnił REDP w Rzeszowie.

 

GDDKiA

 

Okręgowe Laboratorium Drogowe DODP w Rzeszowie wyróżniało się m. in. stabilnością kadry inżynieryjno-technicznej. Do długoletnich i zasłużonych pracowników OLD należeli:

- mgr inż. Bronisław Walat,

- mgr inż. Tadeusz Hałdaś,

- mgr inż. Marian Chruszczyk,

- inż. Ryszard Kunysz,

- mgr Joanna Skrodzka,

- tech. Kazimierz Bałanda,

- tech. Jan Tomaka,

- tech. Edward Rząsa,

- tech. Aleksandra Rokitowska,

- tech. Stanisław Kruk,

- mgr inż. Zbigniew Mądry,

- mgr inż. Stefan Szczepanik,

- mgr inż. Maria Wilczyńska,

- mgr Maria Żmuda,

- mgr inż. Marek Dronka,

- mgr inż. Jan Kula,

- tech. Ludwika Łuszczki.

 

Wśród zatrudnionych na stanowiskach pomocników laboratoryjnych długoletnimi pracownikami byli:

- Zofia Chwajta,

- Zbigniew Tendelski,

- Bronisław Dziura,

- Stanisław Ruszel,

- Kazimierz Międlar.

 

W działalności OLD do podstawowych czynności należały:

- kontrola jakości materiałów,

- ustalanie zatwierdzania receptur na mieszanki mineralno-bitumiczne i betonowe,

- kontrola jakości robót drogowych i mostowych,

- prowadzenie badań niezbędnych przy opracowaniu dokumentacji drogowo-mostowych,

- badanie stanu nawierzchni drogowych,

- szkolenie pracowników zatrudnionych w laboratoriach polowych oraz pracowników pionu technicznego DODP,

- prowadzenie prac badawczych.

 

Do ważniejszych prac wykonanych przez OLD należały:

- prace nad oznaczeniem granicy płynności gruntów metodą penetracyjną, które zakończono opracowaniem projektu normy,

- prowadzenie doświadczeń we współpracy z IBDiM nad zastosowaniem błękitu metylowego do wyznaczania drobnych frakcji gruntu,

- prowadzenie we współpracy z IBDiM badań osuwisk m. in. metodą sondowania elektrooporowego kompensatorem elektrooporowym,

- wdrożenie wykonawstwa fundamentów szczelinowych pod podporami mostowymi w postaci betonowych ścianek szczelinowych wykonywanych w osłonie bentonitowej,

- wykonanie i zastosowanie wiertnicy mechanicznej z własnym napędem do wycinania próbek z nawierzchni bitumicznej,

- przystosowanie ubijaka Proctora mechanicznego do wykonywania walców próbnych Ø 8 cm,

- zastosowanie w wierceniach geotechnicznych napędu silnikowego do wyciągania urządzeń wiertniczych i rur osłonowych.

 

Organizacja i zakres działania Pracowni Geodezyjno-Wywłaszczeniowej DODP w Rzeszowie

Zalążkiem Pracowni Geodezyjno-Wywłaszczeniowej była Komórka Geodezyjna utworzona przez WZDP w Rzeszowie z dnia 1.07.1958 r. w oparciu o zarządzenie wewnętrzne nr 5 Dyrektora WZDP, określające jednocześnie zakres jej działania.

 

Decydujący wpływ na utworzenie Komórki Geodezyjnej miało zapotrzebowanie na opracowywanie na bieżąco dokumentacji geodezyjnych, stanowiących podstawę przy nabywaniu i wywłaszczaniu gruntów przydrożnych zajmowanych pod budowę oraz modernizację dróg, a także konieczność prawnego uregulowania zaległości w przedmiotowym zakresie.

 

Utworzona przy WZDP w Rzeszowie Komórka Geodezyjna była pierwszą tego typu jednostką w pionie Centralnego Zarządu Dróg Publicznych.

 

W grudniu 1959 r., w oparciu o zarządzanie Ministra Komunikacji w sprawie utworzenia służby geodezyjnej w pionie dróg publicznych, Komórka Geodezyjna została przemianowana na Pracownię Geodezyjno-Wywłaszczeniową, podporządkowaną bezpośrednio Głównemu Inżynierowi WZDP.

 

Sprawy administracyjno-finansowe Pracowni od 1959 r. do 1960 r. prowadził Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Rzeszowie, w latach 1961 – 1970 Rejon Eksploatacji Kamienia w Rzeszowie, a od 1971 r. do końca czerwca 1975 r. ponownie REDP w Rzeszowie. Od lipca 1975 r., w wyniku reorganizacji zarządzania drogami, Pracownia Geodezyjno-Wywłaszczeniowa podporządkowana została DODP w Rzeszowie, utworzonej z połączenia WZDP i WZDL, a bezpośrednio Zastępcy Naczelnego Dyrektora DODP ds. Technicznych. Sprawy administracyjno-finansowe Pracowni powierzono Rejonowi Dróg Publicznych w Rzeszowie, który prowadził je do końca 1981 r. od stycznia 1982 r. Pracownia Geodezyjno-Wywłaszczeniowa została włączona do zarządu DODP i pozostała w nim do końca 1990 r.

 

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny Pracowni wg stanu z 1990 r.

 

GDDKiA

 

Pierwszym Kierownikiem Komórki Geodezyjnej, a następnie Pracowni Geodezyjno-Wywłaszczeniowej, został mgr inż. Adam Czapelski, zatrudniony od 1.07.1958 r. i pełniący kierowniczą funkcję do końca 1976 r. Pierwszym pracownikiem był natomiast tech. Aleksander Bobecki, którego przyjęto do pracy już w maju 1958 r., na podstawie otrzymanej w kwietniu z CZDP zgody na utworzenie Komórki Geodezyjnej.

 

Do końca 1959 r. obsada Pracowni powiększyła się do 5 osób w wyniku zatrudnienia:

- tech. Czesława Chruściela na stanowisko starszego geodety,

- mgr Ryszarda Furmana na stanowisko inspektora ds. wywłaszczeń,

- Danuty Czeremszyńskiej na stanowisko ds. administracyjnych

 

Od 1960 r. do 1975 r. stan zatrudnienia w Pracowni, mimo nieznacznej fluktuacji kadr, stale się powiększał. Ogółem w pierwszej połowie 1975 r. zatrudnionych było w Pracowni 18 osób. Od lipca 1975 r. stan zatrudnienia w Pracowni powiększył się do 28 osób w wyniku włączenia do niej osób zajmujących się zagadnieniami geodezyjno-wywłaszczeniowymi w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Lokalnych w Rzeszowie. W tym czasie w Pracowni zatrudnionych było:

- 15 geodetów,

- 4 pracowników ds. wywłaszczeń,

- 2 pracowników administracyjnych,

- 7 pracowników fizycznych.

 

W 1977 r. Kierownikiem Pracowni Geodezyjno-Wywłaszczeniowej został inż. Bronisław Orliński i funkcję tę pełnił do czasu rozwiązania pracowni w 1991 r.

Do długoletnich i zasłużonych pracowników należeli:

- mgr inż. Adam Czapelski – organizator i pierwszy kierownik,

- tech. Aleksander Bobecki,

- tech. Czesław Chruściel,

- tech. Zbigniew Rolski

- tech. Tadeusz Kalamarz,

- inż. Bronisław Orliński – długoletni kierownik,

- mgr Tadeusz Trałka,

- Maria Forowicz,

- Danuta Czeremszyńska.

 

Do podstawowych obowiązków Pracowni Geodezyjno-Wywłaszczeniowej należało:

- wykonywanie dokumentacji geodezyjnych niezbędnej przy wywłaszczeniu i nabywaniu gruntów,

- wykonywanie rozgraniczeń i utrwalanie granic pasów drogowych,

- wykonywanie map i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,

- kompletowanie dokumentacji wywłaszczeniowych,

- prowadzenie pertraktacji w sprawie nabycia gruntów i innych nieruchomości na cele drogowe oraz w sprawie wejścia z robotami na teren,

- sporządzanie wniosków wywłaszczeniowych oraz wystąpień o przekazanie gruntów,

- udział w sprawach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,

- zlecanie szacunków nieruchomości,

- prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych dot. działalności Pracowni,

- obsługa geodezyjna robót drogowo-mostowych, kamieniołomów, żwirowni, osuwisk,

 

W okresie 30-letniej działalności Pracownia Geodezyjno-Wywłaszczeniowa wykonała m. in. następujące prace:

- opracowała lub nadzorowała i odebrała operaty geodezyjne niezbędne przy wywłaszczaniu pasów dla dróg państwowych o długości ok. 2060 km,

- opracowała zdjęcia sytuacyjno-wysokościowe na powierzchni ok. 1600 ha

- wykonała różne roboty geodezyjne dla ok. 1500 obiektów,

- przeprowadziła postępowania wywłaszczeniowe dla 530 gmin katastralnych,

- uzyskała wpisy w księgach wieczystych dla ok. 350 obiektów,

- zawarła prawie 11 tys. umów z właścicielami nieruchomości w sprawie wypłat za zniszczone plony, składniki trwałe i przeniesienie budynków, zlecając wypłatę odszkodowań na kwotę 145,6 mln zł.

 

Ponadto do osiągnięć Pracowni zaliczyć należy:

- Opracowanie mapy sieci dróg państwowych w skali 1:300000 dla województwa rzeszowskiego sprzed 1975 r. oraz map w skali 1:100000 dla sieci dróg administrowanych przez DODP w województwach krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.

- Opracowanie metody pomiarów oraz formy przedstawiania wyników pomiarów przemieszczeń terenu na terenach osuwiskowych w kamieniołomach drogowych.

- Opracowanie przy współpracy z Politechniką Rzeszowską nowych zasad pomiaru węzłów mostów stalowych przy zastosowaniu metody fotogeometrycznej z ruchomego stanowiska. Za powyższą pracę Kierownik Pracowni, mgr inż. Adam Czapelski, otrzymał specjalną nagrodę Rektora Politechniki.

- Opracowanie formy i sposobu kompletowania dokumentacji wywłaszczeniowej z uwzględnieniem wymogów ustawy wywłaszczeniowej i wymagań miejscowych władz.

 

Organizacja i zakres działania Pracowni Geologiczno-Technologicznej Materiałów Drogowych (PG-TMD) DODP w Rzeszowie

Pracownia Geologiczno-Technologiczna Materiałów Drogowych rozpoczęła działalność z dn. 15.04.1978 r. na podstawie zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych z dn. 14.04.1978 r. w sprawie powołania i organizacji wewnętrznej Pracowni.

 

Podstawę powołania Pracowni stanowiły:

- zarządzenie nr 183 Ministra Komunikacji z dn. 8.12.1969 r. w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu działania służby geologicznej w resorcie komunikacji (Dz. Urz. MK Nr 1 poz. 1 z 1970 r. oraz Nr 11 poz. 98 z 1973 r.),

- okólnik nr CZDP 2/83 Ministra Komunikacji z dn. 30.04.1983 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zakresu działania pracowni geologicznych w dyrekcjach okręgowych dróg publicznych.

 

W wyniku utworzenia PG-TMD zlikwidowany został w zarządzie DODP Wydział Produkcji Materiałów, w miejsce którego utworzono jedynie stanowisko pracy.

 

Pracownia podporządkowana została Zastępcy Naczelnego Dyrektora DODP ds. Środków Produkcji, a sprawy administracyjno-finansowe powierzono do prowadzenia Rejonowi Eksploatacji Kamienia.

 

Organizatorem i kierownikiem Pracowni został mgr inż. Marian Chruszczyk, który pełnił funkcję kierowniczą do 1991 r., tj. do chwili rozwiązania Pracowni. Na siedzibę Pracowni przeznaczono część pomieszczeń budynku przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, w którym do 1975 r. mieścił się WZDL w Rzeszowie.

 

Do podstawowego zakresu działania Pracowni należało organizowanie i wykonywanie wszystkich prac geologicznych dla potrzeb drogownictwa oraz bieżąca obsługa geologiczna złóż eksploatowanych przez jednostki podległe DODP, a w szczególności:

- opracowywanie dokumentów geologicznych związanych z projektowaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem do eksploatacji złóż kruszyw naturalnych i surowców skalnych,

- opracowywanie dokumentacji na rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych,

- sprawowanie bieżącej obsługi geologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki złożami,

- zlecanie do wykonania prac geologicznych innym jednostkom i sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

- sporządzanie planów prac geologicznych i sprawozdań z ich realizacji,

- sporządzanie bilansu zasobów kopalin,

- opracowywanie projektów techniczno-konstrukcyjnych zakładów uszlachetniania kruszywa oraz projektów ujęcia wód technologicznych i odprowadzania ścieków.

 

W 1990 r. zgodnie z niżej zamieszczonym schematem organizacyjnym w skład Pracowni wchodziły dwa działy:

1) Dział Wierceń i Obsługi Techniczno-Gospodarczej z trzyosobową brygadą wiertniczą, którego kierownikiem był tech. Wojciech Trzyna,

2) Dział Geologiczno-Górniczy siedmioosobowy, którego kierownikiem był inż. Eugeniusz Lis.

 

GDDKiA

 

Według stanu z 1990 r. w Pracowni zatrudnionych było ogółem 14 osób, w tym:

- 6 z wyższym wykształceniem technicznym,

- 3 z średnim wykształceniem technicznym,

- 3 wiertaczy,

- 1 kierowca,

- 1 prac. administracyjny (maszynopisanie, prowadzenie archiwum itp.)

 

W latach 1978 – 1990 Pracownia udokumentowała i w części przygotowała do eksploatacji niżej wymienione złoża kruszyw naturalnych:

- Kozodrza – Budy o zasobach pospółki ok. 1800,0 tys. t,

- Niegłowice o zasobach pospółki ok. 2,0 mln t,

- Łodzina o zasobach pospółki ok. 1,3 mln t,

- Łętownia o zasobach pospółki ok. 1,3 mln t,

- Krasne o zasobach pospółki ok. 200,0 tys. t,

- Gogołów o zasobach pospółki ok. 1,0 mln t,

- Niebylec o zasobach pospółki ok. 100,0 tys. t,

- Wyżne o zasobach pospółki ok. 100,0 tys. t,

- Przyłęk o zasobach pospółki ok. 300,0 tys. t,

- Grabowiec o zasobach pospółki ok. 1,5 mln t.

 

Organizacja i zakres działania Pracowni Projektowej DODP w Rzeszowie

Zalążkiem Pracowni Projektowej przy DODP w Rzeszowie była utworzona w 1971 r. Pracownia Projektowa stanowiąca jeden z działów Gospodarstwa Pomocniczego Materiałów Drogowych, podległego Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg Lokalnych w Rzeszowie.

 

Do 1975 r. w Pracowni zatrudnionych było 15 – 20 osób. Pierwszym kierownikiem Pracowni do 1975 r. był mgr inż. W. Skoczylas.

 

Od 1976 r. kierownikiem Pracowni został mgr inż. Jerzy Solanowski, który pełnił funkcję kierowniczą do czasu rozwiązania Pracowni w 1991 r.

 

Podstawowymi stanowiskami (działami) organizacyjnymi Pracowni były zespoły projektowe o różnym składzie osobowym, chociaż zdarzały się również przypadki zatrudnienia samodzielnych projektantów. Ilość zespołów projektowych zmieniała się w zależności od zapotrzebowania na dokumentację oraz stanu zatrudnienia.

 

Obsługę zespołów projektowych i samodzielnych projektantów stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. obsługi.

 

W latach 1976 – 1990 w Pracowni zatrudnionych było 20 – 27 pracowników. Schemat organizacyjny Pracowni Projektowej wg stanu z 1990 r. przedstawiono poniżej.

 

GDDKiA

 

Z przedstawionego schematu wynika, że w 1990 r. w Pracowni były 2 zespoły drogowe, 1 zespół mostowy i 1 zespół usługowy. W zespołach zatrudnionych było 20 osób na pełnym etacie oraz 5 osób na ½ lub ¼ części etatu.

 

Zakres działania Pracowni Projektowej obejmował następujące zagadnienia:

- opracowywanie wytycznych programowych oraz koncepcji na roboty inwestycyjne i modernizację dróg i obiektów mostowych,

- opracowywanie projektów technicznych i skróconych na budowę, przebudowę i modernizację dróg i obiektów mostowych,

- opracowywanie projektów technicznych na budowę parkingów, murów oporowych i podporowych, zatok autobusowych, na regulację rzek i potoków, na likwidację osuwisk,

- sporządzanie kosztorysów szczegółowych i ślepych,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- wykonywanie pomiarów geodezyjnych kontrolnych w czasie realizacji oraz po wykonaniu robót,

- prowadzenie ewidencji i archiwum wykonanych prac projektowych.

 

W okresie działalności Pracownia Projektowa wykonała m. in. ok.:

- 360 dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych i wojewódzkich o łącznej długości 840 km,

- 45 dokumentacji na przebudowę, modernizację i odnowę dróg państwowych i krajowych o łącznej długości 430 km,

- 129 projektów na budowę, przebudowę i modernizację obiektów mostowych.

 

Do ważnych dokumentacji projektowych wykonanych przez Pracownię zalicza się:

a) projekty techniczne na modernizację dróg:

- Zgorzelec – Medyka na odc. Zawada – Medyka,

- Radom – Rzeszów na odc. Hadykówka – Rzeszów – Boguchwała,

- Lublin – Rzeszów od granicy woj. rzeszowskiego do Rzeszowa,

- Ustrzyki D. – Ustrzyki G.,

- Cisna – Wetlina – Ustrzyki G.,

- Hoczew – Polana – Czarna,

- Uherce – Myczków,

- Baligród – Cisna,

- Mielec – Kolbuszowa – Sokołów,

- Leżajsk – Łańcut,

- Sędziszów – Wielopole,

b) projekty techniczne na budowę obiektów mostowych:

- na rz. Tabor w Ladzinie ....................................................................... dł. 25 m,

- na rz. Stobnica w Godowej .................................................................. dł. 33 m,

- na rz. Jasiołce w Świerzowej ............................................................... dł. 72 m,

- na rz. Tabor w Rymanowie ............................................................... dł. 32,5 m,

- na rz. Jasiołce w Dobrucowej .............................................................. dł. 50 m,

- na rz. Mleczce w Siedleczce ................................................................ dł. 32 m.

 

Do długoletnich i wyróżniających się pracowników, poza kierownikami pracowni, należeli:

- tech. Władysław Borowski – Kierownik Zespołu,

- inż. Stanisław Kulka – Kierownik Zespołu,

- tech. Zygfryd Łuczyk – Starszy Projektant,

- Zofia Madej – Kreślarz,

- Władysława Oramus – Kreślarz,

- mgr inż. Janusz Rząsa – Kierownik Zespołu,

- tech. Alicja Rzeszótko – Asystent Projektanta,

- mgr inż. Stefan Szczepanik – Samodzielny Projektant,

- mgr inż. Piotr Zimny – Starszy Projektant.

 

Kolejna część monografii poświęcona będzie budowniczym dróg w Bieszczadach.