viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Spotkania informacyjne dla mieszkańców, w sprawie przebiegu DK75.

06-06-2019

Od 10 czerwca do 19 czerwca 2019 r. odbywać się będą spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin położonych wzdłuż planowanej DK75 od Brzeska do Nowego Sącza. Przedstawione i omówione zostaną propozycje przebiegu wariantów nowych tras DK75 przygotowanych na II etapie dokumentacji czyli Studium Techniczno -Ekonomiczno –Środowiskowym.

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r, na godz. 17.00 zaplanowano spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, dla mieszkańców Nowego Sącza i Chełmca. Harmonogram spotkań dla mieszkańców gmin: Lipnica Murowana, Gnojnik, Czchów, Nowy Wisnicz, Iwkowa, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Brzesko i Limanowa jest dostępny na stronie http://dk75.pl/609 .

 

6 godzin przed każdym spotkaniem wykonawca dokumentacji będzie na miejscu spotkań i odpowie na pytania mieszkańców. Wersje elektroniczne rysunków i ankiety już są dostępne na stronie http://dk75.pl/mapy .

 

6 września 2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji, firmą Halcrow Group Limited Elms House z Wielkiej Brytanii. W ramach umowy firma ma do wykonania:

  • opracowania projektowe określające możliwe lokalizacje korytarza terenu przeprowadzenia tego odcinka DK75 z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych a także przeanalizowanie rozwiązań projektowych pod aspektem technicznym, ruchowym, społecznym, ekonomicznym i środowiskowym (analiza wielokryterialna) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego a także uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie m.in. uzyskanych opinii i analiz środowiskowych),
  • ustalić typy oraz podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych, liniowych i inżynierskich
  • wykonać analizę wcześniej podejmowanych prac planistyczno – projektowych w zakresie sieci drogowej i wskazanie kolidujących inwestycji z rozpatrywanymi korytarzami,
  • określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia oraz ustalić jego efektywność ekonomiczną,
  • przeprowadzić działania promocyjne inwestycji (m.in. ogłoszenia w mediach i rejonie inwestycji, ulotki, foldery, plakaty, prezentacje audiowizualne, strona internetowa o inwestycji) a także spotkania informacyjne ze społeczeństwem z udziałem mediatora, opracować raport i wnioski z tych spotkań wraz z ich uwzględnieniem w dokumentacji,
  • opracować dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz wstępne określenie warunków gruntowych,
  • opracować materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem z klauzulą ostateczności.

Parametry drogi : klasa GP, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, prędkość projektowa: 80km/h.

 

W grudniu 2018 roku zakończony został etap I  Studium Korytarzowe (SK) z wytypowaniem do dalszych analiz 5 spośród 26 korytarzy, oznaczonymi literami: A B C D F. Przygotowanie aż 26 wariantów korytarzy wynikało z dużego oporu społecznego. Mieszkańcy i samorządy protestowałi przeciwko przebiegowi trasy po ich terenie, wskazując jako lepszą lokalizację drogi na terenie sąsiedniej gminy. Przygotowywano nowe warianty, co spotykało się z kolejną falą protestów. Największe zastrzeżenia zgłaszały gminy: Gnojnik, Nowy Wiśnicz, Czchów, Laskowa.

 

Trwa etap II czyli przygotowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno –Środowiskowego dla 5 korytarzy. Przeprowadzona będzie analiza wielokryterialna, z uwzględnieniem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Na podstawie opracowania dokumentacji STEŚ wybrany zostanie wariant rekomendowany oraz warianty alternatywne (2 lub 3) do decyzji środowiskowej.