viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiA200 lat Centralnej Administracji Drogowej

Polskie drogownictwo i Światowe Kongresy Drogowe

22-06-2019

Rozwój motoryzacji i związana z tym potrzeba zmian technologii budowy dróg przyczyniła się do powołania międzynarodowej organizacji skupiającej drogowców z całego świata. Od początku jej funkcjonowania aktywnie działają w niej Polacy.

GDDKiA

I Światowy Kongres Drogowy (ŚKD) zwołano w Paryżu w 1908 roku z inicjatywy francuskiego Ministra Robót Publicznych Louisa Barthou. Celem statutowym kongresu stało się tworzenie warunków dla postępu technicznego w budowie, wyposażaniu i utrzymaniu dróg oraz rozwoju sieci drogowej na świecie. W kongresie uczestniczyło ponad 2000 delegatów i wystawców z 33 krajów z całego świata. Ogromne zainteresowanie skłoniło do powołania w 1909 roku organu do organizacji kolejnych tego typu spotkań, Międzynarodowego Stałego Stowarzyszenia Kongresów Drogowych (Permanent International Association of Road Congresses – PIARC).

 

Kurz, znaki, militarne znacznie dróg, narodziny autostrad

Jednym z pierwszych zagadnień kongresu było przystosowanie dróg do nowego środka lokomocji jakim był samochód oraz problem powszechnego kurzu wznoszonego przez coraz szybciej poruszające się pojazdy. Innym istotnym zagadnieniem była standaryzacja przepisów ruchu drogowego oraz sygnalizacji i informowania kierowców o zagrożeniach na drogach. To właśnie w Paryżu wprowadzono pierwsze międzynarodowe znaki drogowe. Na kolejnym planowanym kongresie w 1916 roku w Monachium zamierzano rozwiązać problem chaosu komunikacyjnego dużych miast gdzie ruch pieszy, konny, szynowy oraz samochodowy konkurował na drodze o palmę pierwszeństwa. Kongres nie odbył się z powodu wybuchu I Wojny Światowej.

 

Doświadczenia wojenne uświadomiły drogowcom znaczenie strategiczne i militarne dróg kołowych oraz skalę problemów, które trzeba rozwiązać by umożliwić przemieszczanie się drogami tysięcy pojazdów 24 godziny na dobę. Temu zagadnieniu poświęcono pierwszy powojenny kongres, który odbył się w 1923 roku w Sewilli. Kongres w Mediolanie z 1926 roku, został zdominowany przez zagadnienia wokół niezależnych, szybkich dróg dla samochodów i ciężarówek z całym zapleczem dla podróżujących. Do debaty przyczynił się, nowo otwarty w 1924 roku, 80-kilometrowy odcinek pierwszej na świecie autostrady pomiędzy Mediolanem a Varese. Do wybuchu II wojny światowej odbyły się jeszcze trzy ŚKD: w 1930 roku w Waszyngtonie, w 1934 roku w Monachium – zdominowany przez nazistowską propagandę oraz w 1938 roku w Hadze w cieniu aneksji Austrii i wystąpienia Włoch z Ligi Narodów. II Wojna Światowa przerwała na 13 lat międzynarodowe spotkania drogowców. Po wojnie po raz pierwszy członkowie kongresu spotkali się w Lizbonie w 1951 roku. Kontynuując przedwojenną tradycję obrady Kongresu odbywają się regularnie co 4 lata. Wyjątek stanowił kongres z 1964 roku w Rzymie, który ze względu na sytuację polityczną przeniesiono z planowanego na rok 1963 w Deli. W 2019 roku Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w Abu Dhabi.

 

Polscy drogowcy na Światowych Kongresach Drogowych

 

Mimo iż Polski nie było na mapie, ślady członkostwa Polaków można znaleźć w sprawozdaniach z obrad pierwszych ŚKD. W sprawozdaniu z I kongresu z 1908 roku w Paryżu na liście członków wymieniono takie osoby jak; Nestorowicz (M. W) - Ingenieur des Voies de Communication Konin, Zborovski (Joseph) - Ingenieur des Voies de Communication Varsovie, Kowalski (Jean) - Ingenieur des Voies de Communication Lowicz (wszyscy w składzie Rosji), Adamczyk (Ladislas) Lemberg; Biernacki (Eduard) Lemberg; Strozecki (Michael) Lemberg; Szulcer (Stanislaw) Lemberg Galicie (wszyscy w składzie Austrii). Wymienione osoby przewijają się w sprawozdaniach z kolejnych kongresów z 1910 roku w Brukseli oraz z 1913 roku w Londynie.

 

Pierwszy raz przemawiał w imieniu Polski na obradach ŚKD w 1923 roku w Sewilli Inspektor Ministerstwa Robót Publicznych inż. Ryszard Minchejmer. Na inaugurację obrad, w swoim przemówieniu po francusku, podziękował w imieniu Rządu Polskiego władzom Hiszpanii oraz organizatorom za zaproszenie na obrady IV Kongresu. Na liście stałych członków PIARC z ramienia Polski było wówczas osiem osób, między innymi: M. Nestorowicz, M. Stróżecki, S. Bryła, A. Kuehnel. Na kolejnym ŚKD w 1926 roku Polska miała ośmiu delegatów i ponad 150 członków stałych PIARC. Pierwsze referaty na ŚKD Polacy wygłosili w 1930 roku w Waszyngtonie. Swoje prelekcje mieli Jerzy Marynowski na temat klinkierni w Polsce, A. Gajkowicz, L. Borowski, A. Zubelewicz, J. Moszyński na temat ulepszania dróg gruntowych oraz I. Drexler na temat rozwoju ulic miejskich. Cała polska delegacja liczyła 150 osób.

 

W 1938 roku kongres odbył się w Hadze, a brało w nim udział 2000 delegatów, w tym z Polski 115 osób. Polska delegacja pod względem liczebności była piąta po delegacjach Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Polskiej delegacji rządowej przewodniczył A. Gajkowicz. W polskim sprawozdaniu z tego kongresu możemy przeczytać iż: nowoczesne metody budowy nawierzchni w Polsce są takie same jak za granicą, polskie materiały drogowe nie są gorsze od zagranicznych, poziom polskiej kadry inżynierskiej nie ustępuje w niczym kadrze zagranicznej natomiast polski robotnik drogowy jest lepszy od robotnika zagranicznego. Mankamentem polskiego drogownictwa tego czasu jest brak w kraju odpowiedniej produkcji maszyn drogowych oraz zbyt niskie nakłady finansowe w porównaniu do tych zagranicznych. Na kongresie w Hadze E. Nowakiewicz i A. Gajkowicz weszli do Stałej Komisji PIARC. A. Gajkowicz był członkiem tej komisji do 1971 roku i po raz ostatni reprezentował Polskę na XIV kongresie w Pradze tuż przed swoja śmiercią.

 

Jedynym ŚKD w którym Polacy nie brali udziału był pierwszy po II Wojnie Światowej zwołany w 1951 roku ŚKD w Lizbonie.

Udział naszych drogowców w pracach ŚKD miał niebagatelny wpływ na rozwój dróg w kraju. W odrodzonym Państwie Polskim doświadczenia zdobywane podczas pierwszych ŚKD zostały wykorzystane przez nich do scalenia ze sobą po zaborczych systemów drogowych. Z inicjatywy M. Nestorowicza zainicjowano wzorem ŚKD Polskie Kongresy Drogowe by we własnym gronie wymieniać się doświadczeniami i rozwiązywać specyficzne dla Polski problemy drogownictwa.

 

Od 1969 roku odbywają się również Międzynarodowe Zimowe Kongresy Drogowe. Ostatni międzynarodowy kongres zimowy odbył się w 2018 roku w Gdańsku. Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej pełniącym rolę organizatora i gospodarza tego zgromadzenia.