viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiA200 lat Centralnej Administracji Drogowej

200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz. 7

02-07-2019

Budowniczowie dróg w Bieszczadach

Wykonanie zadań związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg i mostów w Bieszczadach, szczególnie w 1962 r. nie byłoby możliwe bez pełnej ofiarności i entuzjazmu pracy wielu ludzi, a więc projektantów, bezpośrednich wykonawców robót, nadzoru inwestorskiego czy też pracowników techniczno-ekonomicznych, inwestora i wykonawców.

 

Głównymi wykonawcami dokumentacji na budowę oraz przebudowę dróg w Bieszczadach byli pracownicy Biura Projektów MTDiL w Gdańsku, Centralnego Biura Studiów i Projektów Dróg i Mostów w Warszawie oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie. Najwięcej projektów wykonało Biuro Projektów MTDiL w Gdańsku, albowiem jego pracownicy opracowali dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla 252 km dróg.

 

Wyróżniającymi się wykonawcami dokumentacji byli główni projektanci:

 • inż. Leonard Wróblewicz,
 • inż. Borys Bachar,
 • Marian Kisiel,
 • mgr inż. Wacław Resiak

oraz projektanci:

 • Wiesław Grygiel,
 • Wiktor Marszewski,
 • Marian Komorowski,
 • Ryszard Budniewski,
 • Alfred Korzeniowski,
 • Eugeniusz Żelazko,
 • Tadeusz Zielski,
 • mgr inż. Andrzej Papieski,
 • Julian Pruchniewicz,
 • mgr inż. Konrad Czerniewski,
 • Tadeusz Zawisza.

Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów w Warszawie opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową dla 47 km dróg, a wyróżniającymi się projektantami byli:

 • mgr inż. Tadeusz Tomecki,
 • mgr inż. Józef Bajor,
 • inż. Roman Barszcz.

Z pracowników WZDP, którzy opracowali dokumentację projektowo-kosztorysową należy wymienić:

 • mgr inż. Jerzego Wysockiego,
 • Zbigniewa Wielgosza,
 • Stanisława Płocicę,
 • mgr inż. Bolesława Wielińskiego,
 • inż. Czesława Abczyńskiego,
 • inż. Stanisława Jaźwę,
 • inż. Wiktora Stręka.

Projektantami obiektów mostowych byli następujący pracownicy Biura Projektantów MTDiL w Gdańsku:

 • mgr inż. Andrzej Topolewicz,
 • mgr inż. Henryk Pietruszczyk,
 • mgr inż. Eugeniusz Łoboda,
 • mgr inż. Stefan Filipiuk,
 • mgr inż. Tadeusz Zarzecki.

Główny ciężar budowy i przebudowy dróg i mostów w Bieszczadach spoczywał na bezpośrednich wykonawcach robót, a więc na robotnikach, majstrach, technikach i inżynierach, zatrudnionych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych oraz Rejonach Eksploatacji Dróg Publicznych w Sanoku, Przemyślu i Krośnie.

Wszyscy pracowali w ciężkich warunkach terenowych, bez dostatecznego wyposażenia w sprzęt, na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych. Warunki ich bytowania w pierwszych latach (1955 – 1960) były bardzo prymitywne, brakowało rozrywek kulturalnych. Mimo to pracowali ofiarnie i z dużym zaangażowaniem.

Pracownicy przybywali z różnych stron Polski: technicy, operatorzy i kierownicy, w większości z województwa krakowskiego i północnej części rzeszowskiego, robotnicy, przede wszystkim z okolic Brzozowa, zakwaterowani byli w hotelach robotniczych.

W ciągu 20 lat było ich bardzo wielu, nie sposób wszystkich wymienić. Oto niektórzy:

a) kierownicy robót:

 • mgr inż. Stanisław Płaza,
 • mgr inż. Julian Marcowski,
 • mgr inż. Tadeusz Piotrowicz,
 • mgr inż. Stefan Matuszewski,
 • mgr inż. Ludwik Podraza,
 • Roman Stefan,
 • inż. Jerzy Syguła,
 • inż. Czesław Żurek,
 • mgr inż. Wiesław Dziarmaga,
 • inż. Marian Sołek,
 • inż. Józef Mizielski,
 • Zygmunt Lis,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

 • Ignacy Michalski (pracujący na tym stanowisku w latach 1956 – 1975),
 • inż. Marian Marszałek,
 • inż. Leon Zając,
 • Józef Dębiec,
 • Emil Boczar,
 • Marian Krotoszyński,
 • inż. Tadeusz Kumka,
 • Bronisław Kudła,
 • Kazimierz Sowa,

c) pracownicy techniczni Dyrekcji KPRD Kraków:

 • inż. Franciszek Pastuszak – dyrektor KPRD,
 • inż. Władysław Pytlak,
 • mgr inż. Stanisław Pietras,
 • inż. Tadeusz Saller – pracownicy Działu Budowy,
 • mgr inż. Edward Tylman – kierownik laboratorium,
 • mgr inż. Wanda Grzybowska,
 • mgr inż. M. Dziarmaga – pracownica laboratorium,

d) pracownicy techniczni Dyrekcji RPRD Rzeszów:

 • mgr inż. Tadeusz Chabaj – dyrektor RPRD,
 • inż. St. Wiącek, mgr inż. Franciszek Wilk – zastępcy dyrektora RPRD.

Spośród pracowników ówczesnych Rejonów Eksploatacji Dróg Publicznych w Sanoku i Przemyślu, którzy wykonywali przede wszystkim roboty ze środków na konserwację dróg, wymienić należy:

a) kierowników robót:

 • Kazimierz Sowa,
 • Edward Warański,
 • Jan Węgrzyniak,
 • Marian Mączałowski,
 • Kazimierz Nicko,

b) majstrów:

 • Włodzimierz Sawczyn,
 • Marian Błachowiak,
 • Stefan Mączałowski,

c) pracowników zarządu REDP:

 • Władysław Obszarny,
 • Czesław Jasiński,
 • Mieczysław Furtak.

Spośród pracowników Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie, który był inwestorem dla robót inwestycyjnych, należy w szczególności wymienić:

 • mgr inż. Józefa Piwowońskiego – gł. inżyniera WZDP, a po przejściu na emeryturę przewodniczącego komisji odbioru robót,
 • mgr inż. Jerzego Wysockiego – gł. inżyniera, a następnie dyrektora WZDP,
 • mgr inż. Bolesława Wielińskiego i mgr inż. Tadeusza Chabaja – kierowników działu budowy i dokumentacji,
 • mgr inż. Władysława Szeblę, mgr inż. Mieczysława Szetelę, Tadeusza Pelca oraz mgr inż. Lucjana Łukasiewicza – zajmujących się sprawdzaniem i zatwierdzaniem dokumentacji na budowę oraz przebudowę dróg i mostów,
 • inż. Czesława Abczyńskiego, Zbigniewa Wielgosza, inż. Stanisława Wiącka, Zygmunta Nockę, którzy kontrolowali, rozliczali i odbierali roboty inwestycyjne,
 • mgr inż. Bronisława Walata, mgr inż. Stefana Szczepanika, mgr inż. Zbigniewa Mądrego – kierowników Laboratorium Drogowo-Mostowego WZDP,
 • mgr inż. Ryszarda Kunysza, mgr inż. Jana Kulę, mgr inż. Mariana Chruszczyka – pracowników Laboratorium Drogowo-Mostowego WZDP,
 • inż. Stanisława Jaźwę – pełnomocnika ds. robót w Bieszczadach