viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Jesteśmy skutecznym beneficjentem funduszy unijnych

26-06-2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Skutecznie wykorzystujemy przyznane nam środki - rozliczyliśmy już ponad 56 proc. środków w ramach POIiŚ. Rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego.

GDDKiA

Mamy już 54 umowy

Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 naszych projektów, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł. Pełen potencjał finansowy projektów unijnych GDDKiA (wkład UE) zidentyfikowanych do dofinansowania z funduszy europejskich wynosi około 47 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ kwota dofinansowania.

 

GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. Trzy kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 64,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 36,2 mld zł oraz wkład UE to blisko 30,75 mld zł). Wykorzystaliśmy już ok. 72 proc. przyznanych nam środków unijnych. Do końca 2019 roku planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla 9 projektów i szacujemy, że poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA wyniesie około 81 proc.

 

Jesteśmy skutecznym beneficjentem

Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, GDDKiA złożyła 504 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 28,6 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 24,2 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 56 proc. przyznanych środków unijnych w ramach POIiŚ. Przypomnijmy, że wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się dopiero 31 grudnia 2023 r.

 

Nie ma ryzyka utraty dofinansowania

W przypadku inwestycji, na których rozwiązaliśmy umowy z wykonawcami i w najbliższym czasie wyłonimy nowych nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego. Realizacja tych projektów nie wykracza poza 2023 rok, czyli końcowy termin kwalifikowalności wydatków dla POIiŚ. W dodatku na odcinkach, gdzie trwały prace w terenie, rozliczyliśmy już większość kosztów kwalifikowalnych.

 

S3, odc. Kaźmierzów - Legnica (Salini)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie - 31 grudnia 2019 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 100 proc.

 

A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa (Salini)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie - 31 grudnia 2019 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 94 proc.

 

S5, Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno (Impresa Pizzarotti)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie: 31 grudnia 2020 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 73 proc.

 

S5, odc. Nowe Marzy - Bydgoszcz (Impresa Pizzarotti)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie - 31 grudnia 2021 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 53 proc.

 

S7, odc. Warszawa - Grójec (Rubau)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie - 30 czerwca 2022 r.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 13 proc.

 

S61, Szczuczyn - Budzisko (granica państwa) (Impresa Pizzarotti)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie - 31 grudnia 2022 r.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w około 12 proc.

 

S61, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn (Rubau)

Dla projektu opracowywany jest wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie jest planowana do podpisania do końca bieżącego roku.