viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Uwaga - od 9 lipca planowana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach

05-07-2019
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że w dniu 9 lipca 2019 planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach (skrzyżowanie ulic Jesionowej i Świętokrzyskiej z ulicą Warszawską). W związku z remontem wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

Prace będą obejmowały całą powierzchnię skrzyżowania i będą polegały na frezowaniu zniszczonej nawierzchni, wykonaniu nowych warstw bitumicznych, regulacji studzienek, naprawach w obrębie wysepek kanalizujących. Ruch w czasie robót będzie się odbywał po jezdniach zawężonych do 1 lub 2 pasów ruchu. Ruch będzie sterowany za pomocą czasowej sygnalizacji świetlnej.

 

Zmiany dla pieszych i skręcających w lewo

W czasie remontu niedostępne będą relacje dla skrętu w lewo z każdego wlotu, będą one możliwe jedynie przez sąsiednie skrzyżowania tzn. przez skrzyżowanie ulicy Jesionowej z ulicą Zagnańską i skrzyżowanie Alei Solidarności z ulicą Świętokrzyską. Ze względu na bezpieczeństwo i wykonywane roboty niedostępne będą przejścia dla pieszych w obrębie remontowanego skrzyżowania, a ruch pieszych skierowany zostanie na najbliższe sąsiednie przejścia. Kierowcy jadący tranzytem przez Kielce od strony Krakowa i Piotrkowa Trybunalskiego, mimo możliwości przejazdu przez remontowane skrzyżowanie dodatkowo zostaną poinformowani na węźle Kielce Zachód o utrudnieniach w ruchu, co umożliwi ewentualne wybranie innej trasy przejazdu.

 

Inne trasy autobusów

W związku ze zmianami organizacji ruchu Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził okresowe zmiany w kursowaniu niektórych autobusów komunikacji miejskiej. Informacje o zmianach wywieszone zostaną na przystankach. Znajdują się one również na stronie internetowej ZTM: www.ztm.kielce.pl pod linkiem:

https://ztm.kielce.pl/aktualnosci/1394-remont-skrzyzowania-i-zmiany-tras-na-liniach-7-13-36-102-i-110.html

 

Jeden zamiast dwóch pasów ruchu

W pierwszym etapie remontu ruch w obrębie skrzyżowania przekierowany zostanie za pomocą tymczasowych przejazdów na pasach rozdziału na wschodnią jezdnię ulicy Warszawskiej i będzie odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach. W tym czasie remontowana będzie zachodnia strona skrzyżowania (od ulicy Jesionowej). Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 74 będą mieli do dyspozycji po jednym (wewnętrznym) pasie ruchu w każdym kierunku. W kolejnym etapie remontu będą to pasy zewnętrzne. Ponowne przełożenia ruchu po zachodniej stronie skrzyżowania nastąpią w związku z układaniem ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni. W trzecim i czwartym etapie remontowana będzie w sposób analogiczny wschodnia część skrzyżowania (od stanowiącej odcinek drogi ekspresowej S74 ulicy Świętokrzyskiej) przy skierowaniu ruchu na zachodnią jezdnię ulicy Warszawskiej.

 

Remont był konieczny

Remont obciążonego ruchem lokalnym i tranzytowym skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 74 komunikującej województwo łódzkie z lubelskim i Podkarpaciem jest konieczny ze względu na zły stan nawierzchni wymagający szybkiej interwencji. Zaplanowany na miesiąc remont ma zastąpić szereg koniecznych bieżących remontów cząstkowych w miejscach kolein i pęknięć. Remonty cząstkowe wykonywane pojedynczo spowodowałyby w sumie trwające znacznie dłużej utrudnienia. GDDKiA już na etapie postępowania przetargowego określiła minimalny możliwy czas wykonania prac remontowych.

 

Uwaga na zmiany oznakowania  

W związku ze spodziewanymi utrudnieniami, za które z góry przepraszamy, prosimy wszystkich użytkowników drogi o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności i  stosowanie się do wprowadzonego i zmieniającego się tymczasowego oznakowania. Prace remontowe wymagające istotnych zmian organizacji ruchu powinny zakończyć się w ciągu 4 tygodni. W celu zminimalizowania skutków zmian organizacji ruchu w związku z remontem zwracamy się z prośbą do kierowców, aby w miarę możliwości w godzinach szczytu wybierali alternatywne trasy, w zależności od celu podróży, z ominięciem skrzyżowania.

 

Podstawowe schematy zmian organizacji ruchu dla poszczegolnych etapów remontu w załącznikach poniżej. Każdy ze schematów będzie wprowadzany dwukrotnie naprzemiennie: