viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiA200 lat Centralnej Administracji Drogowej

Plany wieloletnie

06-07-2019

Zadania administracji drogowej na przestrzeni lat zmieniały się. Każdy czas miał inne wyzwania ale zawsze był ściśle związany z tym co się działo w gospodarce całego kraju. Najlepszym tego przykładem jest ograniczenie rozbudowy infrastruktury drogowej w Królestwie Polskim, gdy istotnym i bardziej pożądanym stało się budowanie kolei, zgodnie z duchem czasu.

GDDKiA

 

I Kongres Techników

Zaniechania w tym zakresie trwały do odzyskania przez Polskę niepodległości a rozpoczęte zmiany w okresie międzywojennym dążące do umocnienia gospodarczego kraju ujęto w kolejnych powojennych planach gospodarczych. W 1946 roku w Katowicach odbył się pierwszy po wojnie Kongres Techników, na którym podsumowano stan naszego drogownictwa. Pozwoliło to na określenie priorytetów oraz działań na kolejne 30 lat, co uwzględniały kolejne plany gospodarcze kraju.

 

Plan trzyletni

W planie trzyletnim (1947-1949) zakładano zakończenie odbudowy gospodarki polskiej z naciskiem na odbudowę i rozwój przemysłu. Spowodowało to wielka migrację ludności z wsi do miast, gdzie była praca, kosztem produkcji rolnej. Odbudowa dróg oraz organizacja transportu, komunikacji z małymi miejscowościami stała się priorytetem. Przemysł motoryzacyjny należało budować od podstaw. W 1948 roku w Starachowicach z taśmy montażowej zjechało pierwszych 10 samochodów.

 

Doprowadzano drogi do przejezdności, odbudowywano mosty. Uruchamiano produkcje pomocniczą, zwłaszcza produkcje tłucznia która nadal wykonywana była ręcznie. Wszystkie sprzęty pozostawione przez okupanta zostały przydzielone do powstających baz drogowych przy Zarządach Powiatowych. Były to głównie walce drogowe oraz skrapiarki do bitumy, które w stanowiły kilkuprocentowe zaspokojenie potrzeb. W tym okresie odbywają się kursy dróżnicze i na nowo powstaje wykwalifikowana służba drogowa, jak i związki zawodowe drogowców. Zakupuje się nowy sprzęt zwłaszcza do utrzymania przejezdności dróg ale i też wyposaża od podstaw laboratoria drogowe.

 

Plan sześcioletni

Kontynuacją wcześniejszych działań było wprowadzenie Planu Sześcioletniego (1950-1955), który czasowo złożył się na budowę podstaw socjalizmu i z tym utożsamiany. Wielokrotnie zmieniany, również w zakresie drogownictwa. Zwrócenie się ku inwestycjom w przemysł ciężki i metalowy oraz obronności kraju zmodyfikował nieco potrzeby. Powstały wielkie zakłady produkcyjne w tym fabryki samochodów na Żeraniu i w Lublinie. Przeobrażenie krajobrazu gospodarczego na industrialny wymagał nowych rozwiązań komunikacyjnych, gdzie ważną rolę odgrywała kolej, a najważniejsza drogi.

 

Tysiące kilometrów w planach

Plan zakładał budowę 1550 kilometrów nowych dróg oraz przebudowę 2200 kilometrów dróg państwowych. Nastąpiła zmiana w dziedzinie technik drogowych, gdyż pracochłonne podbudowy dróg z brukowca lub warstwy kamieni zastąpiły nowe podbudowy z chudego betonu i mas mineralno - bitumicznych.

 

Jednak nie w każdej dziedzinie jak drogowej postęp szedł w duchem czasu i techniki. Zbyt duże inwestycje również  w stare technologie nie uwzględniający możliwości gospodarczych kraju lub jego poszczególnych regionów, rodził tendencje inflacyjne, napięcia społeczne i kryzys.

 

Szybko budujący się kraj cierpiał na niedobory materiałowe, wprowadzane oszczędności przekładały się na jakość budowli. Prowadzone badania, sprzęty uzależnione od technologii ZSRR oraz wprowadzane techniki, technologie zatwierdzane przez władze partyjne miały odzwierciedlenie w kolejnych latach. Racjonalizacja produkcji, udoskonalenia, współzawodnictwo międzyzakładowe towarzyszyło  jeszcze przez kilka kolejnych Planów gospodarczych 5 letnich, które w zasadzie rozwijały to co po II wojnie światowej plan 3 i 6 letni zapoczątkowały.