viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn ogłoszony

10-07-2019

Podejmujemy działania mające na celu udostępnienie dwóch jezdni S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn.

Stan obecny i założenia

Lewa jezdnia została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br. Wówczas wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy.

 

Cena 60%...

W przedmiotowym postępowaniu zastosujemy następujące kryteria oceny ofert:

 •          Cena - 60%
 •          Skrócenie terminu realizacji Kontraktu I etap o 7 dni - 10%
 •          Skrócenie terminu realizacji Kontraktu II etap o 14 dni - 20%
 •          Skrócenie terminu realizacji dla poszczególnych elementów związanych z ochroną środowiska - 9%
 •          Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych - 1%

Zapraszamy do składania ofert, na które czekamy do 25 lipca br. do godziny 12.00.

Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeżeli nie wpłyną odwołania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Szczegółowy zakres robót

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał do wykonania następujące prace:  

ETAP I  - 60 dni na wykonanie:

 • odtworzenia trasy oraz pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów inżynierskich,
 • oznakowania poziomego w ciągu głównym S5 oraz na drogach poprzecznych w ciągu obiektów: WD-1, WD-4, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-16,
 • oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (poduszek zderzeniowych, osłon przeciwolśnieniowych, słupków prowadzących, itp.),
 • barier ochronnych (regulacja, wymiana odcinków dylatacyjnych, wymiana prowadnicy bariery),
 • dylatacji mechaniczno-bitumicznych na obiektach: PG-2, PZ-13A, WS-12,
 • przeciwspadków na obiektach inżynierskich oraz ekranów przeciwolśnieniowych,
 • demontażu barier wraz ze słupkami dla wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych na obiektach inżynierskich MS-5 i MS-6,
 • izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych obiektów,
 • drenażu powierzchniowego na papie oraz wpustów mostowych oraz zalewek stref przydylatacyjnych z ATL na obiektach,
 • schodów ewakuacyjnych wraz z balustradą na obiekcie MS-7,
 • uzupełnienia brakujących koszy we wpustach mostowych oraz czyszczenie osadników i studni ciągu drogi S5 i na obiektach inżynierskich,
 • drobnych robót wykończeniowych na obiektach inżynierskich.

ETAP II  - 90 dni na wykonanie:

 • zdjęcia warstwy humusu w miejscach, gdzie zlokalizowana będzie infrastruktura kanalizacji teletechnicznej,
 • kanalizacji (teletechniki) na potrzeby utrzymania drogi oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • ogrodzenia drogowego wraz z bramami i furtkami,
 • płotków herpetologicznych,
 • ekranów akustycznych.

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań - Wronczyn jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.