viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Zmiana organizacji ruchu na remontowanym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach

11-07-2019

W dniu 12 lipca br. planowana jest kolejna zmiana organizacji ruchu w związku z następnym etapem prac na remontowanym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 74 w Kielcach (skrzyżowanie ulic Jesionowej, Świętokrzyskiej z Warszawską).

Podstawowa zasada tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym od 9 lipca skrzyżowaniu obowiązywać będzie do zakończenia remontu czyli udostępnienie kierowcom po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, dopuszczenie skrętów w prawo, brak możliwości lewoskrętów, przekierowanie ruchu pieszego na sąsiednie przejścia, sygnalizacja świetlna. Zmiany dotyczyć będą pasów ruchu udostępnianych naprzemiennie zmotoryzowanym w zależności od postępu robót. Przykładowo w dniu 12 lipca planowane jest przełożenie ruchu z wewnętrznych pasów jezdni ulicy Jesionowej w obrębie skrzyżowania na pasy zewnętrzne. Nadal jeździć będziemy natomiast wschodnią jezdnią ulicy Warszawskiej w obu kierunkach. Podobnych zmian w czasie trwania remontu będzie conajmniej kilka, dlatego prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się oznakowanie.

 

Kolejne zmiany organizacji ruchu planowane są w dniach od 15 do 19 lipca. W obrębie zachodniej  części skrzyżowania nastapią jeszcze dwa przełożenia ruchu na wewnętrzne i zewnętrzne pasy ulicy Jesionowej. Po ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni wykonawca przełoży ruch w kierunku północnym i południowym na zachodnią jezdnię ulicy Warszawskiej i rozpocznie remont skrzyżowania po stronie ulicy Świętokrzyskiej.

 

Więcej informacji o remoncie ze schematami zmian organizacji ruchu pod linkiem:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34196/Uwaga-od-9-lipca-zmiana-organizacji-ruchu-na-skrzyzowaniu-drogi-krajowej-nr-74-w-Kielcach

 

Informacje dodatkowe

 

Ze względu na duże natężenie ruchu tranzytowego i lokalnego na skrzyżowaniu, tymczasowa organizacja ruchu została opracowana tak, aby skutki remontu były odczuwalne w miarę możliwości w jak najmniejszym stopniu, choć utrudnień nie da się uniknąć. Już na etapie przetargu wskazaliśmy na konieczność jak najszybszego przeprowadzenia robót wymagających zmian organizacji ruchu. Z uwagi na technologię i zakres prac, wykonawca powinien zmieścić się w 4 tygodniach. W tym czasie organizacja ruchu będzie zmieniać się co najmniej kilkakrotnie w miarę postępu robót, dlatego apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się oznakowanie. Podstawowa zasada tymczasowej organizacji ruchu zostanie utrzymana – kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku z możliwością skrętu w prawo, ale bez możliwości skrętu w lewo. Remont został zaplanowany w lipcu z uwagi na relatywnie najmniejsze natężenie ruchu w mieście w tym właśnie miesiącu.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych ruch pieszy został na czas remontu skierowany na najbliższe sąsiadujące przejścia. Rozwiązanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Policję i Miejski Zarząd Dróg. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w miejscu skumulowania ruchu na jednym pasie przy konieczności skierowania tam samochodów z pozostałych pasów czyli przeplataniu potoków ruchu byłoby praktycznie niemożliwe. Kolejny powód to roboty prowadzone bezpośrednio na skrzyżowaniu, także na przejściach, z użyciem ciężkich maszyn, szczególnie przy frezowaniu starej i układaniu nowej nawierzchni. Skrzyżowanie będzie stanowiło przez 4 tygodnie plac budowy, co również wyklucza ruch pieszy. Ważnym argumentem jest także konieczność częstych zmian organizacji ruchu w związku z postępem robót. Ruch kołowy kierowany będzie naprzemiennie, nawet co 2-3 dni, na kolejne pasy jezdni, a prace toczyć się będą na kolejnych fragmentach skrzyżowania. Takie zmiany uniemożliwiają wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w jednym miejscu. Przepraszając za utrudnienia, ze względu na bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zaplanowanie trasy z ominięciem remontowanego skrzyżowania w zależności od celu podróży.