viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAZ kart historii

Osobistości 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej

Eugeniusz Buszma

20-07-2019

W cyklu naszych materiałów o historii drogownictwa przypominamy osoby odpowiadające za rozwój szlaków komunikacyjnych w Polsce. Dziś prezentujemy sylwetkę jednego z najwybitniejszych drogowców powojennej Polski. Twórcę układu sieci dróg głównych i koncepcji sieci autostrad. Wśród zasług Eugeniusza Buszmy warto podkreślić reformę organizacji służby drogowej.

GDDKiA

GDDKiA Urodził się 21 marca 1906 r. w Smorgonie na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej kontynuował naukę w gimnazjum w Równem, które ukończył w 1925 roku z wynikiem celującym. W 1926 roku wstąpił na Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. W 1933 roku złożył egzamin ogólny, przerwał studia i rozpoczął pracę zawodową w charakterze kierownika budowy odcinka drogi na jednej z największych inwestycji okresu międzywojennego budowy zapory wodnej w Porąbce. To pierwsza w Polsce zapora wodna typu ciężkiego zbudowana na podłożu skalnym według projektu prof. Gabriela Narutowicza i inż. Tadeusza Baeckera przez Société Franco-Polonaise Warszawa.

 

W 1936 roku przerwał pracę i udał się do Lwowa gdzie skończył studia uzyskując tytuł inżyniera dróg i mostów. Po studiach został zatrudniony w Ministerstwie Komunikacji w Biurze Dróg Wodnych w referacie drogowym jako referendarz. Do pracy w ministerstwie powrócił po wojennej przerwie, w 1945 roku. Sześć lat później został zastępcą dyrektora dróg, a od roku 1962 przez 10 lat kierował gospodarką drogową Polski jako dyrektor Centralnego Zarządu Dróg Publicznych. Po ukończeniu 65 lat nie przeszedł na zasłużoną emeryturę lecz służył swym doświadczeniem Centralnemu Biuru Studiów i Projektów Dróg i Mostów, a potem Zarządowi Autostrad jako kierownik Pracowni Studiów Sieci Drogowej. Ciężka choroba przerwała jego pracę w lutym 1973 r. Mimo troskliwej opieki lekarskiej oraz rodziny umarł rok później. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym w Warszawie.

 

Reformator organizacji służby drogowej

 

Eugeniusz Buszma był przede wszystkim inżynierem, sam wiele projektował. Przez wiele lat był przewodniczącym komisji oceny projektów inwestycyjnych przy CZDP. Wiele razy przewodniczył sądom projektów konkursowych. Był członkiem Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji i członkiem Rady Motoryzacyjnej przy Radzie Ministrów. Jego wiedza i opinie przyczyniały się do podniesienia jakości projektów i do podejmowania właściwych rozwiązań. Był twórcą układu sieci dróg głównych i twórcą koncepcji sieci autostrad w Polsce.

 

Za działalność inżynierską otrzymał wiele odznaczeń państwowych. Jako dyrektor Centralnego Zarządu Dróg Publicznych zreformował organizację służby drogowej: stworzył obwody i brygady, utworzył wojewódzkie bazy maszyn drogowych, łączył rejony w silne jednostki. Podnosił estetykę dróg, gdyż w drogach widział nie tylko dzieła inżynierskie, ale również ich piękno.

 

Nauczyciel dla wielu drogowców

 

Jako dyrektor dbał o swoich pracowników. Z jego inicjatywy powstały liczne ośrodki wypoczynkowe i kolonijne. Jako wykładowca Politechniki Szczecińskiej i Warszawskiej przekazywał przyszłym inżynierom nie tylko wysoką wiedzę, ale i umiłowanie zawodu. Napisał wiele książek, nie tylko dla inżynierów, ale i dla techników drogowych. Był autorem wielu referatów i artykułów w prasie specjalistycznej.

 

Aktywnie działał w SITK. W latach 1963 – 1965 był Wiceprzewodniczącym, a od 1965 przez osiem lat kierował Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji, ciesząc się powszechnym uznaniem nie tylko drogowców.  

Te suche fakty nie oddają w pełni życia, dobrego kolegi, wykładowcy człowieka, który nikomu nie odmawiał swej pomocy, wielkiego inżyniera, który pozostawił trwałe pomniki w sieci drogowej Polski.

Za swoją pracę otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order X lecia PRL, Order Sztandaru Pracy II klasy, Złotą odznakę „Przodujący Drogowiec”, Złotą Odznakę Honorową SITK oraz Złotą Odznakę Honorową NOT.

 

Kilka publikacji autorstwa Eugeniusza Buszmy:

Projektowanie i budowa dróg samochodowych. Część 1. Ruch drogowy i projektowanie dróg. – WHD/K/607 

Projektowanie i budowa dróg samochodowych. Część 2. Obliczanie i budowa powierzchni drogowych - WHD/K/768

Studia i pomiary drogowe – WHD/K/347

Podstawy inżynierii ruchu drogowego – WHD/K/485

Drogownictwo w planie VI – letnim – WHD/K/847

Encyklopedia budowy dróg – WHD/K/1125

Budowa i utrzymanie dróg" Podręcznik dla III klasy technikum komunikacyjnego – WHD/K/158

 

Artykuł powstał w oparciu o: Monografia mgr inż. Eugeniusza Buszmy wybitnego drogowca i działacza SITK, Józef Stańczyk WHD/K/3160, Drogownictwo nr 3/74 WHD/K/3559