viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Rozwiewamy wątpliwości - wkrótce kolejne przetargi na nowe drogi

31-07-2019

Najbliższe tygodnie to kolejne postępowania przetargowe na nowe inwestycje oraz na kontynuacje prac na kontraktach, gdzie z winy wykonawców odstąpiliśmy od umów. Przypominamy, że obecnie realizujemy 111 zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na łączną kwotę ponad 56 miliardów złotych. Pojawiające się w ostatnim czasie informacje o braku środków na nowe i kontynuowane inwestycje są nieprawdziwe - finansowanie budowy dróg krajowych jest zapewnione i niezagrożone.

Analiza, wnioski - optymalizacja w zarządzaniu finansami

Szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację przetargową potrzebną do wyłonienia wykonawców, którzy dokończą przerwane budowy. To właściwe podejście, a wyniki tych analiz pozwalają nam obecnie na opracowanie nowych założeń dla kolejnych postępowań przetargowych. Dzięki temu unikniemy zbyt wysokich ofert oraz ewentualnych komplikacji przy późniejszej realizacji kontraktów.

 

Szczegółowe analizy dokumentacji przetargowej dotyczą ryzyk, jakie leżą po stronie wykonawcy oraz braku elastyczności w realizacji inwestycji. Przykładem tego są choćby sztywne zapisy mówiące o wymiarach obiektów inżynierskich i innych elementów infrastruktury, wymuszające później uruchamianie czasochłonnych procedur uzgodnieniowych i związanych z nimi negocjacji cenowych.

 

A18 potwierdza słuszność naszych decyzji…

Dobrym przykładem jest przetarg na autostradę A18, gdzie po otrzymaniu ofert przekraczających nasz kosztorys, unieważniliśmy postępowanie. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjął taką decyzję pomimo nieznacznego przekroczenia wartości kosztorysowej (poniżej 2%) oraz pomimo krytyki ze strony branży. Na fali tej decyzji pojawiły się również spekulacje i zarzuty jakoby przetarg został unieważniony z powodu braku środków finansowych. Nic bardziej mylnego. Ogłosiliśmy kolejne, oparte już na nowych kryteriach, pozbawionych ryzyk po stronie wykonawców. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymaliśmy tańsze oferty, przy tych samych wymaganiach jakościowych. Na osiem złożonych ofert siedem zmieściło się w obniżonym o prawie 15 mln zł kosztorysie GDDKiA. Co więcej, najniższa z nich to ponad 30 mln złotych mniej niż nasze szacunki. Na tym przykładzie wyraźnie widać, że podjęta decyzja była słuszna, a w kontekście dbałości o publiczne pieniądze również odpowiedzialna.

 • Wartość szacunkowa z pierwszego przetargu - ok. 303 mln zł
 • Wartość szacunkowa z drugiego przetargu - ok. 288 mln zł
 • Najniższa oferta w drugim przetargu - ok. 254 mln zł

…A1 szybkość reagowania

Po decyzji o odstąpieniu od umowy na budowę jednego z odcinków autostrady A1 w województwie śląskim (od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia) wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury podjęliśmy natychmiastowe, dozwolone przepisami prawa działania i nowa umowa została zawarta już po 84 dniach! Nowy wykonawca przejął już plac budowy i sprawnie kontynuuje realizację tej inwestycji. 31 lipca układano już nawierzchnię z betonu cementowego na trasie głównej. Zgodnie z planem udostępnienie kierowcom autostradowej obwodnicy Częstochowy nastąpi jeszcze w 2019 r.

 

Uwzględniając wartość kontraktu podpisanego z dotychczasowym wykonawcą (włoską firmą Salini), jak również pozytywną i szybką decyzję Ministra Infrastruktury o zwiększeniu wartości kosztorysowej dla tej budowy to kwota na jej realizację jedynie o ok. 7% przekroczy kosztorys GDDKiA z 2015 roku. Warto również podkreślić, że odzyskaliśmy już blisko 140 mln zł z gwarancji bankowych dotychczasowego wykonawcy tej inwestycji.

 

Cena zatacza koło

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wartość umów, od których byliśmy zmuszeni odstąpić, wahała się pomiędzy 59,9% (droga ekspresowa S5 węzeł Dworzysko - węzeł Aleksandrowo) a 85,5% wartości kosztorysowej (droga ekspresowa S3 węzeł Kaźmierzów - węzeł Lubin Północ). Oznacza to, że nasze pierwotne kosztorysy z 2015 r. zachowały aktualność i przyjęte wartości wystarczą na realizację tych zadań obecnie. Pamiętajmy, że w ostatnich latach zdecydowana większość umów była zawierana na kwoty niższe niż wartość kosztorysowa. Umowy, od których odstąpiliśmy, stanowią jedynie ok. 5% realizowanych inwestycji. Na pozostałych kontraktach udało się w ten sposób wygenerować oszczędności. Środki te będą mogły być wykorzystane na kolejne inwestycje drogowe.

 

Przykładowe wartości umów:

 • A1, węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia - 703 281 570,14 zł, co stanowiło 79% wartości kosztorysu inwestorskiego,
 • S3, węzeł Kaźmierzów - węzeł Lubin Północ - 561 037 901,99 zł - 85,5%,
 • S5, węzeł Nowe Marzy - węzeł Dworzysko - 374 722 113,70 zł - 63,5%,
 • S5, węzeł Dworzysko - węzeł Aleksandrowo - 409 760 779,95 zł - 59,9%,
 • S5, węzeł Białe Błota - węzeł Szubin - 259 926 113,82 zł - 60,6%,
 • S61, obwodnica Suwałk – granica państwa - 605 580 962,90 zł - 71,0%.

Wyjątkiem jest w tym przypadku jedynie budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od Warszawy do Grójca (odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola), gdzie wartość umowy wyniosła 100,7% wartości kosztorysu inwestorskiego.

 

Działamy zgodnie z planem, wsłuchując się w postulaty branży

Jesteśmy gotowi do ogłoszenia kolejnych przetargów na dokończenie inwestycji po nierzetelnych wykonawcach, jak i na nowe odcinki. Ogłaszanie tych postępowań rozkładamy jednak w czasie, uwzględniając postulaty branży. Chcemy w ten sposób uniknąć spiętrzenia postępowań przetargowych. Przykładem są przetargi na S7 Płońsk – Czosnów. Na pierwszy odcinek, Siedlin – Załuski, wysłaliśmy dokumenty do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Kolejne będziemy ogłaszać co dwa tygodnie. Taka optymalizacja harmonogramu nowych postępowań pozwoli na profesjonalne i rzetelne przygotowanie się firm do złożenia właściwie skalkulowanych ofert.

 

Najbliższe przetargi to:

 • S5 Nowe Marzy - Dworzysko,
 • S5 Dworzysko - Aleksandrowo,
 • S5 Białe Błota - Szubin,
 • S5 Wirwajdy - Ornowo,
 • S7 Płońsk - Czosnów (odcinek II i III),
 • S7 Moczydło - Miechów,
 • S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo,
 • S61 obwodnica Suwałk - granica państwa,
 • S16 Borki Wielkie - Mrągowo,
 • S19 Rzeszów Południe - Babica.

Nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Skutecznie wykorzystujemy przyznane nam środki - rozliczyliśmy ich już ponad 56 proc. Rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego.

 

Skuteczne wykorzystanie środków z UE

Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 naszych projektów, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł. Pełen potencjał finansowy projektów unijnych GDDKiA (wkład UE) wynosi około 47 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ kwota dofinansowania.

 

GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. Trzy kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 64,5 mld zł. Wykorzystaliśmy już ok. 72 proc. przyznanych nam środków unijnych. Do końca 2019 r. planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie dla 9 kolejnych projektów i zakładamy, że poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA wyniesie około 81 proc.

 

Szeroki portfel zamówień i kolejne realizacje przed nami

Do końca 2019 r. planujemy ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych postępowania na 11 zadań o łącznej długości około 250 km. Koszty robót budowlanych szacujemy na kwotę blisko 12 miliardów złotych.

 

GDDKiA 

 

Ale to nie koniec, poniższy wykres przedstawia plany na najbliższe lata i kolejne wyzwania przed nami.

 

GDDKiA