viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Uwaga - planowane zamknięcie odcinka przebudowywanej drogi nr 78 Kije - Chmielnik i objazd

02-08-2019

W dniu 5 sierpnia 2019 (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie wdrażania zmian organizacji ruchu w związku z trwającą przebudową drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik. W pierwszym etapie zamknięty zostanie fragment drogi od miejscowości Lipnik do miejscowości Samostrzałów, a ruch skierowany zostanie na wyznaczone objazdy. Dla pojazdów powyżej 6 ton odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 766 Kije – Morawica i odcinkiem drogi krajowej nr 73 Morawica - Chmielnik.

Objazdy dla pojazdów poniżej 6 ton

 

Charakter robót wymaga wprowadzenia ograniczeń w ruchu i wyznaczenia objazdów dla zamykanych  odcinków drogi. Cały zakres robót podzielono na 2 odcinki:

 • Odcinek A od początku robót w miejscowości Lipnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 0009T w miejscowości Samostrzałów
 • Odcinek B od skrzyżowania z DP 0009T w miejsccowości Samostrzałów do końca odcinka robót w m. Przededworze.

Prace drogowe przy całkowitym zamknięciu jezdni będą prowadzone na odcinku A lub B w różnych terminach z wyznaczeniem i oznakowaniem objazdów dla pojazdów poniżej  6 ton  drogami :

 • Dla odcinka A – od miejscowości Kije drogą wojewódzką nr 766 do Włoszczowic, dalej drogą powiatową nr DP 0003T do skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w Piotrkowicach
 • Dla odcinka B od skrzyżowania drogi krajowej nr 78 w Samostrzałowie drogą powiatową DP 0009T do Śladkowa Dużego i dalej drogą powiatową DP 0021T do  skrzyżowania w z drogą krajową nr 78 w miejscowości Przededworze.

   

  Objazdy nie będą dotyczyły mieszkańców, dojazdów do firm i pojazdów uprzywilejowanych. Dojazdy do posesji będą możliwe między innymi pobliskimi drogami lokalnymi.

 

Objazd dla pojazdów powyżej 6 ton

 

Dla zamkniętych odcinków A i B funkcjonował będzie objazd dla pojazdów powyżej  6 ton wyznaczonymi drogami

 

- dla kierunku od Jędrzejowa - od węzła w Kijach drogą wojewódzką nr 766 do Morawicy i następnie drogą krajową nr 73 od Morawicy do Chmielnika.

- dla kierunku od Chmielnika -  drogą krajową nr 73 do Morawicy i dalej drogą wojewódzką nr 766 do węzła w Kijach  (do drogi nr 78).

 

Schematy objazdów umieszczone są w załącznikach poniżej.

 

Zmiany organizacji ruchu planowane są do kwietnia 2021. Zamknięcie odcinka A możliwe będzie po wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu, którą poprzedzi odbiór oznakowania zaplanowany na 5 sierpnia.

 

Informacja o inwestycji

 

Droga krajowa nr 78 Zawiercie  - Jędrzejów - Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce - Busko - Tarnów.  

 

W ramach realizowanej od marca br. inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) dla uzyskania możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Trasa będzie dostosowana do nacisków 11,5 tony na oś.

Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem  powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

 

Podstawowe parametry

 • Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
 • Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
 • Liczba jezdni – 1;
 • Szerokość jezdni – 7 m (2 x 3,5 m);
 • Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
 • Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1 m;
 • Szerokość chodnika– 2 m;