viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Budowa obwodnicy Myśliny na ostatniej prostej

08-08-2019
Prace przy budowie obwodnicy Myśliny w ciągu DK46 rozpoczęły się w lipcu 2018r. Planowany termin oddania do ruchu obwodnicy Myśliny to IV kwartał 2019 r.

Ostatnia prosta na budowie

Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe na obiektach mostowych, układane są kolejne warstwy nawierzchni bitumicznych na ciągu głównym obwodnicy oraz na drogach serwisowych. Z robót branżowych wykonawca przystąpił do kładzenia kabli pod oświetlenie drogowe, a w najbliższym czasie przystąpi do montażu słupów oświetleniowych. Realizowane są także roboty związane z wykonaniem ekranów akustycznych, a także roboty brukarskie na skrzyżowaniu DK46 z ul. Opolską i Parkingową.

 

Liczby robią wrażenie…

Obwodnica Myśliny w całości powadzona jest w nasypie. Mimo, że jest to niewielka inwestycja w skali kraju, to do wykonania było wbudowanie prawie 200 tys. m3 nasypu na odcinku zaledwie 3 km. Miejscami osiąga on nawet 8 metrów wysokości.

 

Sprawniej i bezpieczniej

Obwodnica Myśliny stanowić będzie kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miejscowości: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. Dzięki jej budowie poprawi się przepustowość ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy. Wpłynie to na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Myśliny. W celu odpowiedniego skomunikowania ruchu pieszego, zostanie wybudowanych ok. 400 m chodników dla pieszych.

 

Wyeliminowanie z ruchu miejskiego pojazdów ciężkich przyczyni się do zmniejszenia hałasu i wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wybudowanych zostanie niespełna kilometr ekranów akustycznych. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole - Warszawa. Realizacja inwestycji wpłynie na lepszą komunikację z terenami inwestycyjnymi i przyczyni się do rozwoju gospodarczego w sąsiedztwie obwodnicy, drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

 

Dofinansowanie ze środków UE

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Myśliny ze środków unijnych. Wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł.

 

Kalendarium

Przygotowania do  budowy obwodnicy Myśliny trwały od kilkunastu lat. Koncepcję Programową opracowano w lutym 2004 roku, decyzję środowiskową otrzymaliśmy w styczniu 2007 roku, a pozwolenia na budowę zostało wydane w listopadzie 2008 roku. Jednakże brakowało ostatecznego potwierdzenia finansowania. Dopiero po pozyskaniu zabezpieczenia środków i wszczęciu postepowania przetargowego w listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę.

W czerwcu 2018 r. podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm  Bitum  sp.  Z o.o. – Lider, Drog-Bud sp. Z o.o. – partner, Nowak-Mosty sp. Z o.o. – Partner. Kontrakt opiewa na kwotę ok. 40, 7 mln zł. Wykonawca Robót rozpoczął prace w lipcu ubiegłego roku. Pierwszy kamień milowy  w postaci osiągnięcia 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej został osiągnięty w marcu tego roku. W chwili obecnej wykonawca zrealizował ok. 70% wszystkich robót.

 

Opolskie obwodnice

Obwodnica Myśliny w ciągu  drogi krajowej 46 jest jedną z pięciu obwodnic realizowanych obecnie przez GDDKiA w woj. opolskim. Oprócz tej inwestycji, na etapie realizacji w systemie projektuj i buduj są jeszcze obwodnice: Kędzierzyna Koźla w ciągu DK 40, Niemodlina w ciągu DK46, Olesna w ciągu przyszłej S11 i Praszki w ciągu DK42, przy czym umowę na dwie ostatnie podpisaliśmy 20 maja br. Dodatkowo, na terenie woj. wielkopolskiego realizujemy II etap obwodnicy Kępna. Łączna długość obwodnic powstających na terenie Opolszczyzny wynosi ok. 67 km, z czego obwodnica Myśliny jest  odcinkiem najkrótszym, o długości 3,1 km i zostanie zrealizowana, jako pierwsza z wyżej wymienionych. 

 

GDDKiA