viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Umowy na kolejne remonty DK29 w Krośnie Odrzańskim – podpisane

06-08-2019
Podpisane dzisiaj umowy dotyczą remontów dwóch odcinków DK29 w Krośnie Odrzańskim tj. ulicy Chrobrego i Placu Św. Jadwigi Śląskiej. Pierwszy z nich ma długość niemal kilometra, drugi nieco ponad 100 metrów. Wartość robót obu inwestycji to niemal 3 mln zł.

Zmiany w organizacji ruchu z jak najmniejszą szkodą dla mieszkańców i kierowców

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót uwzględniając zalecenia GDDKiA takie jak w przypadku ulicy Chrobrego:

 1. ograniczenie prędkości nie może być mniejsze niż 40 km/h,
 2. roboty brukarskie należy wykonywać przy jednostronnym zwężeniu jezdni,
  w etapach oddzielnie dla lewej i prawej strony drogi, pozostawiając dla ruchu jezdnię o szerokości min. 7 m przeznaczoną dla ruchu pojazdów w obu kierunkach,
 3. frezowanie nawierzchni oraz roboty bitumiczne, z wyłączeniem prac polegających na wykonywaniu warstwy ścieralnej, należy wykonywać poza szczytem komunikacyjnym od godziny 17:00, wprowadzając ruch wahadłowy przy czym po zakończeniu dnia roboczego należy przywrócić ruch dwukierunkowy demontując, na ile to możliwe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ograniczające szerokość jezdni,
 4. o przewidywanych utrudnieniach oraz o sugerowanym objeździe (w szczególności dla pojazdów ciężarowych) wykonawca ma obowiązek skutecznie poinformować kierowców (z odpowiednim wyprzedzeniem) stosując tablice informacyjne ustawione m.in. w następujących lokalizacjach:
  • DK 2 x DK 29 – węzeł Świecko (ilość: 3 tablice),
  • S3 – węzeł Świebodzin Południe (ilość: 1 tablica),
  • DK 32 – węzeł Sulechów (ilość: 1 tablica),
  • DK 32 – przed skrzyżowaniem z DP 1148F (ilość: 1 tablica),
  • DK 32 x DK 27 – rondo Piastów Śląskich (ilość: 3 tablice),

oraz poprzez media przewoźników, odpowiednie służby ratownicze, zainteresowane podmioty na terenie miasta, a także nadając komunikaty poprzez CB-radio w celu ich dalszego przekazywania i wzajemnego komunikowania się kierowców.

W przypadku Placu Św. Jadwigi ma być podobnie z tą różnicą, że na czas prowadzenia zasadniczych robót zabrania się wprowadzania ruchu wahadłowego na drodze krajowej – ruch należy poprowadzić dwukierunkowo wydzielając tymczasowo pasy ruchu o łącznej szerokości min. 7 m na pozostałej dostępnej części placu. Wprowadzenie ruchu wahadłowego dopuszczalne jest w sytuacjach wyjątkowych na końcowych etapach budowy.

Prace w przypadku obu inwestycji mają zakończyć się najpóźniej do końca listopada br.

 

Zakres prac

Ul. Bolesława Chrobrego - przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 29 od km 52,100 do km 53,058 w Krośnie Odrzańskim.

Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących chodników celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

 • odtworzenie przekroju ulicznego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masa bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • regulacja wysokościowa wpustów, włazów studni i zwieńczeń zaworów wodociągowych, oczyszczenie przykanalików,
 • ułożenie ścieku wzdłuż krawędzi jezdni,
 • wymiana zniszczonych krawężników, regulacja krawężników i przełożenie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
 • przełożenie nawierzchni parkingu z kostki kamiennej,
 • odtworzenie oznakowania poziomego.

Plac Św. Jadwigi - inwestycja ma na celu remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku znajdującym się w mieście Krosno Odrzańskie na placu św. Jadwigi Śląskiej na długości 106 m: od km 53,418 do km 53,524. Remont związany będzie z wymianą zużytych warstw obecnej konstrukcji drogi o nawierzchni z granitowej kostki kamiennej. Wykonane zostanie również wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i placu za pomocą geosyntetyków, obejmujące wymianę słabych i zużytych warstw podbudowy.