Oddział Poznań

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Obiecujące oferty na dokończenie prac na S5 Poznań - Wronczyn

07-08-2019

Poznaliśmy oferty na wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) - Wronczyn i Wronczyn - Kościan) oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo.

Poniżej kosztorysu GDDKiA

Wyniki dzisiejszego otwarcia ofert dla dwóch zadań na S5:

1. Wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) - Wronczyn i Wronczyn - Kościan).

Najtańszą ofertę, na kwotę 4 234 660,79  zł brutto, złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą złożyła firma Budimex na kwotę 6 318 463,85 zł brutto przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 5 041 139,65 zł brutto.

 

2. Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań - Wronczyn.

 

Najtańszą ofertę na kwotę 3 194 933,12 zł brutto złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą ofertę złożyła firma Budimex na kwotę 6 681 467,31 przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 3 138 321,83 zł brutto.

Łączna wartość najniższych ofert na obydwa zadania jest niższa od zsumowanych wartości kosztorysowych o ok. 750 tys. zł. Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym w celu szybkiego udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.

 

S5 Poznań-Wronczyn jak to się zaczęło i co już zrobiliśmy

Po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą S5 Poznań - Wronczyn, konsorcjum firm w składzie TOTO Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori (Partner), podjęliśmy działania polegające na zinwentaryzowaniu i zabezpieczeniu placu budowy. Wykonaliśmy szereg prac związanych z przygotowaniem nowych postępowań przetargowych, żeby w IV kwartale br. obie jezdnie zostały udostępnione kierowcom.

 

W ramach tych prac zostało już wykonane oznakowanie poziome na jezdni prawej oraz zamontowano ekrany przeciwolśnieniowe na przejściu dla zwierząt.

Zakończyły się główne prace związane z dokończeniem drogi zbiorczej nr 2, trwają jeszcze prace wykończeniowe, a Wykonawca przygotowuje dokumenty dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Wkrótce koniec prac na prawej jezdni

Na prawej jezdni S5 trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe, ale już niebawem rozpoczną się odbiory nadzoru budowlanego, co powoli nam uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Po jego uzyskaniu będziemy mogli przełożyć ruch na jezdnie prawą (kierunek Poznań-Wrocław), natomiast na jezdni lewej odbywał się będzie ruch w kierunku Wrocław-Poznań z zagwarantowaniem jednego pasa ruchu. Prace będą prowadzone pod ruchem, jednak kierunki jazdy zostaną oddzielone. Planowany termin przełożenia to ostatni tydzień sierpnia br.

 

Pierwszy przetarg na lewą jezdnię do powtórki…

10 lipca br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dokończenie lewej jezdni S5 na odcinku Poznań - Wronczyn. 26 lipca br. poznaliśmy oferty cenowe, które niestety przewyższały nasz budżet.

 

…tym razem z podziałem na 3 zadania

Po wnikliwej analizie cen jednostkowych stwierdziliśmy, że oferty znacząco odbiegają od cen rynkowych, w niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie, wobec czego podjęliśmy decyzję o unieważnieniu postępowania.

GDDKiA dbając o rozsądne gospodarowanie środkami publicznymi, mimo trudnej sytuacji na kontrakcie, nie może zaakceptować prób wykorzystania tego faktu przez firmy wykonawcze.

 

Zakres postępowania postanowiliśmy podzielić na branże i dać szerszą możliwość udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postepowaniach. Zakładamy, że pozwoli nam to na uzyskanie korzystnych ofert.

Pracujemy już nad postępowaniami dotyczącymi:

  1. Wykonania ogrodzenia całej drogi ekspresowej, wykonania ogrodzenia dla herpetofauny oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Termin składania ofert to 6 września 2019 r.,
  2. Wykonania oznakowania pionowego - postępowanie będzie ogłoszone w najbliższych dniach,
  3. Wykonania pozostałych prac na jezdni lewej - postępowanie będzie ogłoszone w najbliższych dniach.

 

Wkrótce kolejne przetargi

GDDKiA dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej ogłosić kolejne postępowania na dokończenie S5 Poznań - Wronczyn, m.in. na dokończenie „węzła Stęszew” wraz z drogą krajową nr 32.

 

Wielkopolska S5 w IV kwartale 2019 r.

Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale br. 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.