viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Liczne inwestycje na drogach krajowych województwa

23-08-2019
Budowa drogi ekspresowej S5, obwodnicy Inowrocławia oraz realizacja pozostałych zadań na drogach krajowych (remonty nawierzchni, budowa rond, chodników, ścieżek rowerowych) wpływają na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Wartość inwestycji realizowanych w tym roku w województwie to ponad 1 mld zł.

Zadania zrealizowane w 2019 roku:

- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach budowy ronda, powstały też chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe odwodnienie drogi.

Wartość zadania to: ponad 13 mln 300 tys. zł.


- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Brześć Kujawski – Falborek. Inwestycja została przeprowadzona w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wartość zadania to: ponad 500 tys. zł.

- remont nawierzchni mostu na Wiśle w Grudziądzu (DK16). 

 

Inwestycje w realizacji:

- budowa nowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na DK91 w Przechowie pod Świeciem. Zadanie polega na budowie nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91. Pojawią się też ekrany akustyczne i podziemne przejście dla pieszych.

Wartość zadania to: blisko 90 mln zł.

 

- rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo o ciąg pieszo-rowerowy na długości prawie 3 km. W ramach zadania przebudowywane są zjazdy publiczne i indywidualne oraz istniejąca sieć dróg serwisowych o nawierzchniach gruntowych. Zakończenie prac planowane jest w październiku 2019 r.

Wartość zadania to:ponad 3 mln zł.

 

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami obsługującymi Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Ostaszewie pod Toruniem. Celem zadania jest usprawnienie ruchu w obrębie skrzyżowania i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość tej inwestycji to: 350 tys. zł.

 

- prace związane z przebudową skrzyżowania na DK 25 w miejscowości Kuśnierz. W ramach zadania wykonywane są dodatkowe pasy do skrętu w lewo, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz chodniki.

Wartość zadania to: ponad 7 mln zł.

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowane są również:

- budowa drogi ekspresowej S5

- obwodnica Inowrocławia (odcinek północny o długości prawie 5 km).

 

Obwodnica Inowrocławia 

Trwają intensywne  prace na budowie łącznika obwodnicy Inowrocławia stanowiącego północne obejście tego uzdrowiskowego miasta. Realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo prowadzone są prace na istniejącej drodze krajowej nr 25 odcinek Sławęcinek - Inowrocław. Prace mają na celu poprawę stanu nawierzchni drogi krajowej, stanowiącej dojazd do przyszłej obwodnicy miasta.

Zmiana organizacji ruchu

Od 26 sierpnia 2019 r. nastąpią zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 25. W miejscowości Sławęcinek nastąpi całkowite zamknięcie istniejącej DK25 na odcinku ok. 500 metrów i przełożenie ruchu na węzeł przyszłej obwodnicy. W czasie prowadzonych prac wykonywane będą odcinki drogi dojazdowej do przyszłej obwodnicy miasta. Podczas prowadzenia robót po drodze nr 25 dozwolony będzie jedynie dojazd do posesji.
Ze względu na liczne zwężenia jezdni, zmiany kierunku ruchu i prowadzenie ruchu po nawierzchniach tymczasowych oraz mając na uwadze bezpieczeństwo - wprowadzone zostanie na całym odcinku robót ograniczenie prędkości.

Wprowadzenie przedmiotowej organizacji przez Wykonawcę obowiązywać będzie aż do momentu otwarcia całego budowanego odcinka obwodnicy miasta, co nastąpi już jesienią.

 

Droga ekspresowa S5

Na czterech odcinkach budowanej drogi S5 realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Prace prowadzone są zgodnie z zakładanym harmonogramem i na bieżąco monitorujemy ich postęp.

Szczegółowe informacje:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34699/Dajemy-nowy-poczatek-S5-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim