viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Otwarto oferty na przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu w województwie dolnośląskim

09-09-2019
W dniu 6 września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zadanie pn.: Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w podziale na 8 części.

Część 1 – obejmująca teren działania Rejonu w Głogowie

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EUTRA Krzysztof Rosiek

ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa

443 827,59

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

370 908,96

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

378 700,76

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

ELBAS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

404 211,85

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia: 388 680,00 PLN

 

Część 2 – obejmująca teren działania Rejonu w Kłodzku

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

264 493,30

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

ROBOT 1 B. Orzechowski i Z. Gryglewicz Sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

291 185,48

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

216 312,13

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

ELBAS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

218 227,19

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

BiG PROJEKT Artur Ball

ul. Lubliniecka 11a, 42-700 Solarnia

ARCOM Adam Rurański Lubecko

ul. Wodna 8a, 42-700 Lubliniec

217 710,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia: 202 212,00 PLN

 

Część 3 – obejmująca teren działania Rejonu w Legnicy

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EUTRA Krzysztof Rosiek

ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa

288 819,35

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

342 510,72

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

340 939,86

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

NEUROSOFT Sp. z o.o.

ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław

475 969,16

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5

ELBAS Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

381 099,26

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia:373 920,00 PLN

 

Część 4 – obejmująca teren działania Rejonu w Lubaniu

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EUTRA Krzysztof Rosiek

ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa

472 949,76

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

376 881,84

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

367 902,05

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

ELBAS Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

398 755,77

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia:369 492,00 PLN

 

Część 5 – obejmująca teren działania Rejonu w Oleśnicy

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EUTRA Krzysztof Rosiek

ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa

303 448,70

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

293 901,12

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

274 198,68

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

ELBAS Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

289 974,96

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

BiG PROJEKT Artur Ball

ul. Lubliniecka 11a, 42-700 Solarnia

ARCOM Adam Rurański Lubecko

ul. Wodna 8a, 42-700 Lubliniec

325 113,60

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia:280 440,00 PLN

 

Część 6 – obejmująca teren działania Rejonu w Wałbrzychu

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

424 361,81

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

438 968,60

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

ELBAS Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

446 353,03

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

BiG PROJEKT Artur Ball

ul. Lubliniecka 11a, 42-700 Solarnia

ARCOM Adam Rurański Lubecko

ul. Wodna 8a, 42-700 Lubliniec

381 427,92

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia:429 516,00 PLN

 

Część 7 – obejmująca teren działania Rejonu w Wołowie

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EUTRA Krzysztof Rosiek

ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa

338 791,20

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

306 760,03

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

ROBOT 1 B. Orzechowski i Z. Gryglewicz Sp.j.

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

443 509,48

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

295 597,73

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5

ELBAS Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

306 883,23

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia:307 992,00 PLN

 

Część 8 – obejmująca teren działania Rejonu we Wrocławiu

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EUTRA Krzysztof Rosiek

ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa

661 259,32

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp.j.

ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150 Kraków

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków

602 849,57

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

OUTWORKING S.A.

ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań

683 314,99

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

NEUROSOFT Sp. z o.o.

ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław

709 704,10

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5

ELBAS Andrzej Słodkowski

ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica

791 783,87

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia: 776 868,00 PLN

 

 

Komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji ofert.

 

O ogłoszeniu przetargu pisaliśmy TUTAJ