viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Coraz więcej nowoczesnych dróg na Dolnym Śląsku

11-09-2019
Mapa drogowa Dolnego Śląska ciągle się zmienia. W ostatnich latach na terenie województwa dolnośląskiego powstały ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące część korytarzy międzynarodowych, łączących ważne ośrodki europejskie. Od 2017 roku na terenie Dolnego Śląska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowała i udostępniła kierowcom ponad 120 km dróg ekspresowych S3 i S5 oraz obwodnicę Kłodzka o długości ok. 9 km. W kolejnych latach oddane do ruchu zostaną kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu i obwodnice.

130 km nowych dróg pod ruchem

Pod koniec 2017 roku oddaliśmy do ruchu drogę ekspresową S5 na odcinku od węzła Korzeńsko do Wrocławia. Realizacja tego prawie 50-kilometrowego, dwujezdniowego odcinka wpłynęła na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. Pozwoliła także na znaczne skrócenie czasu przejazdu z Wrocławia do granicy z województwem wielkopolskim o co najmniej 25 minut. Droga ekspresowa S5 w Polsce docelowo będzie liczyła około 360 km i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Uzyskanie przejezdności na ciągu głównym trasy łączącej Poznań z Wrocławiem planowane jest przed końcem tego roku.

Informacje o oddaniu odcinków S5:

Link 1 

Link 2 

 

W 2018 roku udostępniliśmy kierowcom prawie 70 km drogi ekspresowej S3 od węzła Lubin Północ do Bolkowa. To fragment międzynarodowej drogi E65 łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania. Dzięki temu nasz region został skomunikowany z autostradą A4. Docelowo S3 będzie miała długość blisko 510 km, poprowadzi południkowo od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski. O jej kontynuacji za naszą południową granicą w ramach trasy D11 mówi także podpisane memorandum między Polską i Republiką Czeską.

Informacje o oddaniu odcinków S3:

Link 1 

Link 2 

Link 3 

 

Poprawa przepustowości na terenie Kotliny Kłodzkiej nastąpiła po oddaniu w 2018 roku do ruchu obwodnicy Kłodzka. W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek o długości 6,6 km w ciągu drogi krajowej nr33, łącznik drogi krajowej nr 46 o długości 2,5 km oraz wyremontowany został odcinek DK33 o długości prawie 2,4 km.

Informacje o oddaniu obwodnicy Kłodzka:

Link

 

Ponad 50 km dróg w realizacji

Na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. 9 września br. otworzyliśmy oferty w przetargu na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,1 km. Przypomnijmy, że to odcinek realizowany wcześniej przez konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy. Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac z możliwością skrócenia tego okresu do 12 miesięcy, jeśli zadeklaruje to w swojej ofercie. Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Informacja o złożonych ofertach:

Link

Strona internetowa inwestycji

 

Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch ostatnich, na terenie Dolnego Śląska, fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe związane z przygotowaniem projektu budowlanego dla obu zadań, a w IV kwartale tego roku wykonawcy planują złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w II połowie 2021.

Informacja o podpisaniu umów:

Link 

Strona internetowa inwestycji 1  

Strona internetowa inwestycji 2 

 

W bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3 realizowana jest obwodnica Bolkowa o długości około 8 km. Inwestycja zaawansowana jest już w prawie 90%. Wykonawca rozpoczął już prace związane z układaniem warstwy ścieralnej na ciągu głównym trasy, a na włączeniu obwodnicy do DK3 w Jeżowie trwają prace związane z robotami konstrukcyjnymi nawierzchni. Kontraktowy termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy Bolkowa przypada w kwietniu 2020 r.

Informacja o podpisaniu umowy:

Link 

Strona internetowa inwestycji

 

Wartość zrealizowanych i będących w realizacji inwestycji to ponad 7,5 mld zł, z czego ok. 2,5 mld zł, pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

 

Kolejne inwestycje na etapie przygotowania

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi, prowadzi również prace nad przebiegiem wariantu preferowanego przez społeczeństwo. W IV kwartale 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, na którym zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wybór wariantu do dalszej realizacji wskaże decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której pozyskanie zaplanowane jest w III kwartale 2020 r.

Informacja o etapie STEŚ:

Link

Strona internetowa inwestycji

 

W maju br. podpisana została umowa na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-logistycznej wraz ze Studium Korytarzowym rozbudowy/budowy autostrady A4 na ok. 110-kilometrowym odcinku istniejącej autostrady od Wrocławia (granica województwa) do Krzyżowej. Przeanalizowane zostaną co najmniej 3 warianty rozwiązań:

Wariant 1 – rozbudowa istniejącej autostrady A4 w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny), Wariant 2 – budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 np. na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej S3) i rozbudowa A4 po śladzie na odcinku Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu A4 (na długości odcinka, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem) przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych,

Wariant 3 – budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przenalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych.

Analiza pozwoli na podjęcie dalszych decyzji dotyczących kompleksowych rozwiązań dla tego odcinka autostrady A4 i dokonanie optymalnego wyboru dostosowania autostrady A4 do potrzeb użytkowników w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.

Informacja o podpisaniu umowy:

Link

Strona internetowa inwestycji

 

Trwają również prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. W listopadzie planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, przez które przebiegają analizowane warianty.

Informacja o popisaniu umowy:

Link 

Strona internetowa inwestycji