viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Już wkrótce cały świętokrzyski odcinek drogi S7 będzie ekspresowy, trwają prace przygotowawcze na całej długości S74

18-09-2019
Oddanie do użytkowania aktualnie budowanego odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej to kwestia najbliższych miesięcy. Stosunkowo niedługi, bo 8-kilometrowy fragment, ma kluczowe znaczenie, ponieważ po jego otwarciu cały świętokrzyski odcinek trasy nr 7 będzie miał pełne parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej nieprzerwanie na długości 100 kilometrów.

 

Na finiszu – droga S7 już wkrótce ekspresowa na całej długości w Świętokrzyskiem

 

Właśnie we wrześniu br. rozpoczął się jeden z najważniejszych i finalnych etapów realizacji inwestycji w ciągu drogi ekspresowej S7 między granicą województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, a węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, której łączny koszt wynosi 344,4 mln zł. Wykonawca przystąpił do układania ostatniej warstwy nawierzchni, przy równoległej kontynuacji innych asortymentów robót, na przykład na ustrojach nośnych obiektów mostowych. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, ciąg główny S7 może być przejezdny do końca br., mimo iż zgodnie z umową inwestycja może być realizowana do maja 2020. Dzięki otwarciu tego fragmentu cały stukilometrowy odcinek drogi S7 w granicach województwa świętokrzyskiego będzie ekspresowy.

 

Znacznie skróci się czas podróżowania między Krakowem, Kielcami i Warszawą, bo również nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolską do Grójca czyli na dystansie około 200 kilometrów będziemy korzystać z dwujezdniowej drogi klasy S. Do tego, aby fragmenty drogi ekspresowej zostały spięte w dwustukilometrowy ciąg S7 przyczyniło się także oddanie do użytkowania w 2017 roku 20-kilometrowego odcinka Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego o długości blisko 20 km za 620 mln złotych oraz odcinka Radom – granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego o długości 22 km. W 2018 roku udostępnione zostały: odcinek S7 Chęciny – Jędrzejów o długości 21,5 km (koszt to 825 mln zł) i 25-kilometrowa obwodnica Radomia. Nadzorowana przez kielecki Oddział GDDKiA budowa dwóch mazowieckich odcinków S7 przyczyniła się do szybszego i łatwiejszego skomunikowania regionu świętokrzyskiego ze stolicą Polski. Łączny koszt trzech wyżej wymienionych świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S7 to blisko 1,8 mld złotych. Dwa z nich już zostały dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Prace przygotowawcze na całym świętokrzyskim odcinku S74

 

Równolegle z budową skarżyskiego odcinka drogi S7 GDDKiA aktualnie prowadzi prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 na całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km komunikującej Podkarpacie i Świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w Łódzkiem opracowywane są koncepcje programowe za łączną kwotę 23,5 mln złotych. Dokumentacja stanowiąca materiał dla wykonania projektu budowlanego powstanie dla drogi S74 nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. Dla czterech spośród sześciu odcinków wydane już zostały decyzje środowiskowe, trwa procedura związana z wydaniem decyzji dla obwodnicy Opatowa. W tym roku GDDKiA podpisała także umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na 71-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 od Opatowa do Niska łączący Świętokrzyskie i Podkarpacie. Na podstawie tej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o kolejną decyzję środowiskową.

 

Koncepcje programowe dla stu kilometrów S74 do 2020 roku

 

W 2018 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W pierwszym kwartale br. podpisane zostały 3 kolejne umowy na koncepcje programowe dla odcinków S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km), Cedzyna – Łagów (32 km) i Łagów – Jałowęsy (14,5 km). Jednocześnie trwa realizacja umów, w ramach których opracowane będą koncepcje programowe dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 (ok 15 km) oraz przejścia S74 przez Kielce (ok. 5 km) . Zakończenie tego etapu prac przygotowawczych na wymienionych odcinkach planowane jest w 2020 roku.

 

Obwodnica Morawicy w budowie

 

Od 2018 roku realizowany jest I etap obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 za około 78 mln złotych w trybie projektuj i buduj, który potrwa do wiosny 2022 roku.  W tym etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, kładka dla pieszych oraz drogi dojazdowe. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

 

11,5 tony na oś na odcinku Kije - Chmielnik drogi krajowej nr 78

 

Także w br. rozpoczęła się gruntowna przebudowa odcinka drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik o długości 10,5 km za kwotę 58,4 mln złotych. Trasa nr 78 o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego łączy Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce - Busko - Tarnów.  W ramach  inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi dla uzyskania możliwie najlepszych parametrów. Trasa będzie dostosowana do nacisków 11,5 tony na oś. Zgodnie z projektem  powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów - Sławków Południowy.

 

Aktualnie trwa procedura przetargowa na projekt i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 o długości około 2,5 km. Od 2018 roku opracowywane są materiały do uzyskania decyzji środowiskowej dla drugiego mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola.

 

Dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy

 

W br. na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowane zostaną także mniejsze zadania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nową nawierzchnię zyskają odcinki Pacanów – Słupia drogi krajowej nr 73 i Nowy Kazanów – Końskie drogi krajowej nr 42. Realizowany jest remont mostu w Górkach w ciągu drogi krajowej nr 42 i kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dobiega końca budowa chodnika w Wyszmontowie przy drodze krajowej nr 79. Aktualnie realizowane są zadania, w ramach których powstaną sygnalizacje świetlne na pięciu świętokrzyskich skrzyżowaniach z drogami krajowymi: nr 74 w Rudzie Malenieckiej, Radoszycach, Woli Jachowej i nr 73 w Wiśniówce oraz Dąbrowie.

 

Nowe chodniki, przebudowane skrzyżowania

 

W 2019 roku zakończyła się przebudowa siedmiu skrzyżowań z drogami krajowymi nr 79 i 73 za kwotę 7 mln złotych uzyskaną w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zadanie obejmowało projekt i przebudowę skrzyżowań z drogą nr 73 w Ratajach Słupskich oraz skrzyżowań z drogą nr 79 w Pacanowie, Słupi i w Grotnikach. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wybudowany został w br. ciąg pieszo-rowerowy w Rudzie Malenieckiej przy drodze krajowej nr 42 o długości około 1,5 km za kwotę 1,8 mln złotych.

 

Wymienione zadania to kolejne działania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych realizowanego od 2016 roku. Do tej pory na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach PLMN i poprawy bepieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanych zostało 25 zadań za kwotę około 53,4 mln złotych. Wśród nich tak ważne inwestycje jak budowa ronda w Skarżysku-Kamiennej na drodze krajowej nr 42 i ronda w Lipniku na skrzyżowaniu  dróg nr 9 i 77, budowa ciągów pieszo-rowerowych  o łącznej długości 15 km, budowa sygnalizacji świetlnych i chodników o łącznej długości ponad 21,1 km.