viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Buduje się na Mazowszu

20-09-2019

Województwo Mazowieckie z roku na rok może pochwalić się coraz większą ilością nowych dróg krajowych a ich długość ciągle rośnie. W 2018 roku sieć drogowa na terenie województwa  mazowieckiego wynosiła 2 275 km z czego 63 km to autostrady, 224 km to drogi ekspresowe a 1988 km to trasy GP/G, dzięki którym podniósł się poziom bezpieczeństwa, efektywność i komfort podróżowania. Obecnie w realizacji jest ok. 210 km dróg krajowych za łączną kwotę ponad 12 mld złotych.

Warszawski Węzeł Transportowy

Dużym przedsięwzięciem realizowanym na terenie województwa mazowieckiego jest tzw. Warszawski Węzeł Transportowy, czyli ekspresowa obwodnica stolicy, która ma mieć długość 83 km. Dziś kierowcy korzystają z 44 km tej trasy, w budowie jest kolejne 25 km, a końcowe prawie 14 km w fazie przygotowania. Nie czekając na oddanie ostatniego odcinka obwodnicy Warszawy rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do budowy obwodnicy aglomeracyjnej.

 

W ramach Warszawskiego Węzła Transportowego, na etapie realizacji, pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska stanowiące Południową Obwodnicę Warszawy. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie tunel pod dzielnicą Ursynów, most przez rzekę Wisłę oraz estakady nad terenami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Droga ekspresowa S2 na tym odcinku stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w sieci bazowej TENT-T. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec 2020r.

 

Od wschodu powstaje natomiast 6 km drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Zakręt i Lubelska oraz węzeł Lubelska, który będzie stanowić połączenie Południowej Obwodnicy Warszawy, S17 w kierunku Lublina oraz autostrady A2 biegnącej na wschód od stolicy.

 

Budowa Autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki

Budowa została podzielona na dwa odcinki. Odcinek I autostrady A2 zaczyna się  od węzła Lubelska w Warszawie do węzła „Konik” oraz Odcinek II- od węzła „Konik” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Zlokalizowany jest w powiatach: otwockim i mińskim, na terenach gmin Wiązowna, Halinów oraz Dębe Wielkie, natomiast na terenie Warszawy trasa A2 jest kontynuowana jako droga ekspresowa S2. Przedmiotowy odcinek stanowi fragment autostrady A2, która w Polsce docelowo ma przebiegać na trasie Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Kukuryki.

 

Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską

Inwestycja ta polega na przebudowie trasy drogi krajowej w miejscowości Legionowo. Przedsięwzięcie to jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści w systemie dróg publicznych (poprawa bezpieczeństwa na drodze, zwiększenie przepustowości, poprawa jakości komunikacji samochodowej na tym odcinku) na  poziomach: regionalnym i krajowym. Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę drogi, obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań . Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia, oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.

 

Obwodnica Góry Kalwarii

Kolejną inwestycją w fazie realizacji jest budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz 50. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, na terenach miasta i gminy Góra Kalwaria. Realizacja obwodnicy Góry Kalwarii jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Została ona zaliczona do ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby wyprowadzenia ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum miasta Góra Kalwaria oraz stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o większych prędkościach podróży niż w obszarze zabudowanym. Obecnie zaawansowanie rzeczowe dla całego zadania przekroczyło 66% a Umowny termin zakończenia to grudzień 2019r.

 

Obwodnica Iłży

W dniu 18.10.2018r. została podpisana Umowa na Kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9. Jest to inwestycja o znaczeniu regionalnym zlokalizowana z powiecie radomskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

 

S7 Warszawa - Grójec

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy została podzielona na trzy odcinki.

Odcinek „A” od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,

Odcinek „B” od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ długości 14,8 km,

Odcinek „C” od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km

 

Odcinek pomiędzy Tarczynem i obwodnicą Grójca to zdecydowanie najbardziej zaawansowany w realizacji fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, budowa idzie pełną parą. Prace w podziale na cztery zadania realizuje Mota Engil Central Europe, która w styczniu ruszyła z pierwszymi robotami w terenie, dziś widać już wyraźny zarys nowej trasy obok starego śladu drogi krajowej nr 7. Do wykonania jest droga ekspresowa S7 o nawierzchni betonowej w przekroju 2 x 2 x 3,5 m, węzeł drogowy Tarczyn Południe oraz przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową. Na koniec czerwca br. zaawansowanie finansowe kontraktu sięgało prawie 30 proc. Na odcinku B już wkrótce ruszą prace budowlane, czekamy na wydanie decyzji ZRID, realizacją Zadania zajmuje się IDS-Bud. Najdalej od wbicia łopaty jest fragment prowadzący z Warszawy do Lesznowoli. Odcinek czeka na nowego wykonawcę, który dokończy budowę ekspresówki z Warszawy do Krakowa.

 

W przygotowaniu

Do zamknięcia Warszawskiego ringu niezbędny jest fragment wschodniej część obwodnicy okołowarszawskiej łączącej S8 z węzłem Zakręt o długości ok. 14 km. Ta część jest obecnie na etapie przygotowania koncepcji programowej. Prowadzone są prace nad uszczegółowieniem rozwiązań technicznych wariantów wskazanych w decyzji środowiskowej. Trasę łączącą S8 z S17 podzielono na dwa odcinki realizacyjne. Dla fragmentu od Drewnicy do Ząbek o długości ok. 3,6 km zakończenie prac projektowych przewidziano na przełom września i października 2019r. Natomiast dla pozostałej części, od Ząbek do Zakrętu o długości ok. 10,2 km, w czerwcu 2020r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, który zrealizuje prace w systemie „Projektuj i buduj”. Szacowane lata realizacji to 2022-2024.

 

Przy sprawnym przebiegu postępowań przetargowych, administracyjnych i zapewnieniu środków finansowych dla zadań będących w przygotowaniu szacujemy, że do końca 2024 r. kierowcy będą mogli korzystać z kompletnej ekspresowej obwodnicy Warszawy.

 

S7 Granica Województwa Mazowieckiego- Warszawa

Kierowcy mają już do dyspozycji 200- kilometrowy odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy z województwem mazowieckim. Dalsza trasa S7 w kierunku Warszawy podzielona została na kilka etapów, które będę realizowane wspólnie z Olsztyńskiem Oddziałem GDDKiA.

 

Od północy dla odcinków Napierki – Mława oraz Mława- Strzegowo toczy się procedura uzyskania decyzji ZRID. W dniu 30.08.2019r. decyzja ZRID została wydana dla dwóch kolejnych odcinków Strzegowo- Pieńki i Pieńki- Płońsk a rozpoczęcie budowy odbyło się 13.09 symbolicznym wbiciem łopaty. Dla etapu Płońsk- Czosnów, który podzielony został na 3 odcinki trwają procedury przetargowe a otwarcie ofert przewidziane jest między 10 a 24 października br., odpowiednio dla każdego z odcinków. Dla etapów Czosnów- Kiełpin oraz Kiełpin- Warszawa, podpisane zostały umowy na wykonanie elementów koncepcji programowych.

 

Ruszamy z przetargiem na A2 Mińsk Mazowiecki- Siedlce

W dniu 18.09 br. skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwsze ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i budowę 12 kilometrowego fragmentu A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Maz.) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn. Dwa kolejne ogłoszenia na odcinki „węzeł Groszki”- „w. Gręzów” oraz „węzeł Gręzów- w. Swoboda przekażemy do publikacji w najbliższych dniach. W przygotowaniu są jeszcze kolejne odcinki autostrady A2 Siedlce- Biała Podlaska oraz Biała Podlaska- gr. państwa.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35069/Ruszamy-z-przetargiem-na-A2-Minsk-Mazowiecki-Siedlce

 

AOW i CPK

Rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze do budowy obwodnicy aglomeracyjnej. Zrealizowaliśmy już studium korytarzowe, a kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

 

Prace nad Studium Sieciowym rozpoczęto w GDDKiA jesienią 2018 roku, a zakres opracowania objął obszar województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (łącznie 26 powiatów i 192 gminy). Wytrasowano ok. 3 tys. km wariantów nowych dróg, pozwalających zrealizować założony cel: połączenie autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz poprowadzenie OAW w sposób umożliwiający obsługę planowanego CPK drogami wysokiej klasy, dzięki którym podniesie się poziom bezpieczeństwa, efektywności i komfortu podróżowania.