viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Nowoczesne drogi w Wielkopolsce.

20-09-2019

Drogowa mapa Wielkopolski ciągle się zmienia. W ostatnich latach na terenie województwa wielkopolskiego powstały ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące część korytarzy międzynarodowych, łączących ważne ośrodki europejskie.

Od 2017 roku na terenie  Wielkopolski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowała i udostępniła kierowcom około 80 km dróg ekspresowych S5 oraz S11. W kolejnych latach oddane do ruchu zostaną kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu i obwodnice.

Każdy wybudowany kilometr autostrady  i drogi ekspresowej jest olbrzymim impulsem dla rozwoju gospodarki regionu.  Szczególnie jest to widoczne poprzez realizację inwestycji w okolicach węzłów drogowych.

 

Ponad 51 kilometrów  S5 w budowie

Na terenie Wielkopolski GDDKiA realizuje obecnie 3 kontrakty w zakresie budowy drogi ekspresowej S5. W zależności od sposobu realizacji, stopień zaawansowania każdego z odcinków jest różny. Planowany termin udostępnienia wszystkich odcinków do ruchu to IV kwartał br.

 

S5 Poznań – Wrocław odc. Poznań A2- Wronczyn

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 Węzeł „Poznań Zachód” –Wronczyn), długości około 16 km stanowi kontynuację zachodniej obwodnicy Poznania (S11) w kierunku południowym. Umowa zawarta w dniu 30.07.2015r. z Konsorcjum firm:  Toto Construzioni Generali  z Włoch oraz Vianini  Lavori   S.p.A z Rzymu.

W czerwcu br. wykonawca zaprzestał wykonywania prac w związku z czym został wezwany do powrotu na budowę i wznowienie prac. Niestety Zamawiający został zmuszony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Obecnie Zamawiający zawarł kilka umów na dokończenie realizacji, jak również jest w trakcie kilku postępowań przetargowych w wyniku których zostaną zawarte umowy. W ramach realizacji powstanie droga ekspresowa S5 o długości około 16 km - 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne, 3 węzły drogowe, 17 obiektów inżynierskich, Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg, drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5.

 

Strona internetowa inwestycji 

 

S5 odc.  Wronczyn -  Radomicko 

Zadanie zostało podzielone na 2 odcinki:

I – Wronczyn -  Kościan Południe dł. 19 km.- Wykonawca jest firma Budimex S.A.,  

II- węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko dł. 16 km wykonuje Mota-Engil Central Europe S.A.

Zadanie realizowane w systemie Projektuj i Buduj. Planowany termin oddania do ruchu ciągu głównego ponad 35 kilometrowego odcinka to IV kwartał 2019r. W zakres prac wchodzą m.in.: roboty przygotowawcze; roboty drogowe ( budowa drogi  o łącznej długości  35  km., 6 węzłów  drogowych, przebudowę fragmentów istniejących dróg publicznych, dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi, itp.); budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych; roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze m.in. przebudowa oraz usunięcie kolizji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, m.in. energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, urządzeń służących odwodnieniu, oświetlenia drogowego; wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu; wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

 

Strony internetowe inwestycji

S5 odc. Wronczyn- Kościan Południe  www.wronczyn-koscian-drogas5.pl

S5  odc. Kościan Południe - Radomicko  www.koscian-radomicko-drogas5.pl

 

 

Uzyskanie przejezdności na ciągu głównym trasy łączącej Poznań z Wrocławiem planowane jest przed końcem tego roku.

 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań -Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

 

Ponad 80 kilometrów S5 do dyspozycji kierowców

W ciągu trzech lat oddaliśmy do użytku blisko 82 kilometry drogi ekspresowej S5, która umożliwiła połączenie z Wrocławiem, oraz województwem Kujawsko-Pomorskim.

 

Zadanie obejmowało realizację drogi S5 od Radomicka poprzez Leszno do  Kaczkowa, Etap I Radomicko-Leszno Płd. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości  ponad 19 km dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.

 

Wykonawca : Mota-Engil Central Europe S.A.

Zadanie zrealizowane w systemie Buduj.

Umowa opiewała na ponad 443 mln zł brutto.

Oddanie do ruchu: 9 listopad 2018r.

 

Strona internetowa inwestycji 

 

Kolejny odcinek stanowiący  fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Etap II Leszno Płd. - Kaczkowo. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości  prawie 10 km dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z poszerzonym pasem dzielącym.

 

Wykonawca : Budimex S.A.

Zadanie zrealizowane w systemie Buduj.

Umowa opiewała na ponad 232,5 mln zł brutto.

Oddanie do ruchu: 5 październik 2018r.

 

Strona internetowa inwestycji 

 

 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Kaczkowo jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Jadąc od Poznania na północ możemy skorzystać z dwóch odcinków S5:

 • odc. Gniezno do węzła Poznań Wschód (A2)  to 35 kilometrowy odcinek zwany Wschodnią Obwodnicą Poznania. Zrealizowany został w dwóch odcinkach:
  • odc. I Gniezno- Czachurki  hiszpańska firma Dragados S.A
  • odc.II  Czachurki –Kleszczewo  Konsorcjum firm: Lider Eurovia Polska S.A, Partnerzy:  Eurovia S.C. a.s., Hochtief, Warbud.

2 czerwca 2012 r. –Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ciągu głównego drogi ekspresowej S5

 • odc. Żnin – Gniezno to ponad 18 kilometrowy odcinek, którego wykonawcą była firma Budimex. Oddanie do ruchu odbyło się decyzją Wojewody Wielkopolskiego 4 maja 2017r.

 

 

Budowa drogi ekspresowej S5 wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ograniczy oddziaływania akustyczne oraz poprawi komfort jazdy. Skrócenie czasu podróży,  odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych, ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg oraz przyśpieszenie rozwoju gospodarczego przyległych terenów to najważniejsze efekty wynikające z budowy nowych dróg ekspresowych.

 

 

Pracujemy nad S10  

Odcinek Piła – Wyrzysk. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S10 rozpoczyna się w miejscu dowiązania się do projektowanego węzła „Piła Wschód” w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec przedmiotowego odcinka będzie  połączony z  docelowym dwujezdniowym przekrojem obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10.

Długość projektowanego odcinka: ok. 31 km

Umowny termin zakończenia opracowań to II kwartał 2022

Umowa opiewa na około 6 mln zł. brutto

 

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę, pod warunkiem uzyskania finansowania, to połowa roku 2022 r.

 

 

Około 60 kilometrów drogi  ekspresowej S11  zostało oddane do ruchu w 2017 i 2018 roku.

 Inwestycje oddane do ruchu w 2017 i 2018  roku

 • S11 Obwodnica Jarocina

Długość odcinka:  13,1 km

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość robót:  293  PLN brutto

Ilość obiektów inżynierskich: 18 szt.

Termin zakończenia:  30.08.2017

 

 • S11 Obwodnica Ostrowa Wlkp.

Długość odcinka:  12,8 km

Wykonawca: Mota – Engil

Wartość robót:  284  mln PLN brutto

Ilość obiektów inżynierskich: 15 szt.

Termin zakończenia:  12.07.2017

 

 • S11 I etap obwodnicy Kępna

Długość odcinka:  3,6 km

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość robót: 73  PLN brutto 

Termin zakończenia:  23.05.2018

 

Ponad 300 km S11  znajduje się w projektowaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

 

S11 - Spotkania informacyjne za nami.

Zakończyliśmy spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, na terenie których wyznaczone zostały przebiegi nowej drogi ekspresowej S11 o łącznej długości około 300 km na terenie województwa wielkopolskiego.

Wszystkim Uczestnikom przeprowadzonych konsultacji dziękujemy za konstruktywne spotkania, poświęcony czas i cenne uwagi.

 

Podczas spotkań, przedstawiliśmy rozpatrywane warianty przebiegu drogi S11, położenie węzłów oraz projektowaną obsługę komunikacyjną terenu przyległego.  Mieszkańcy otrzymali ankiety dzięki którym mogli wyrazić swoje opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi, jak również zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Dotychczas zebraliśmy ponad 8 tysięcy ankiet i petycji, które nadal spływają. Łącznie odbyliśmy 22 spotkania z licznie zebranymi przedstawicielami lokalnej społeczności.  Podróż po drodze krajowej nr 11 rozpoczęliśmy od najbardziej oddalonych na północ od Poznania miejscowości, a zakończyliśmy na południowym odcinku przyszłej S11 w Wielkopolsce. Przedstawialiśmy mieszkańcom projektowane odcinki:

 • Szczecinek –Piła
 • Ujście –Oborniki
 • Oborniki –Poznań ( wraz z obwodnica Obornik)
 • Kórnik- Ostrów Wielkopolski       
 • Ostrów wielkopolski - Kępno

 

Po otrzymaniu wszystkich ankiet i na ich podstawie, zostanie opracowany Raport ze spotkań informacyjnych, który będzie przedstawiał preferencje społeczeństwa dla przebiegu inwestycji w poszczególnych gminach, jak również będzie zawierał postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców. Do wszystkich wniosków społecznych, w raporcie, znajdzie się  odniesienie Projektanta i Inwestora wraz z informacją o możliwości ich uwzględnienia w procesie projektowym lub uzasadnieniem braku takiej możliwości.

 

W końcowej fazie etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ),  wyniki ankiet zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej (kryterium społeczne). Analiza ta, uszereguje procedowane warianty drogi ekspresowej S11 z uwzględnieniem kryteriów technicznych, społecznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD).

Na końcowym etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, odbędzie się posiedzenie Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. przedstawicieli społeczeństwa (władz samorządowych). Obradujący wytypują preferowany wariant przebiegu drogi, wskazany następnie we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostateczne zatwierdzenie preferowanego wariantu drogi nastąpi w decyzji DŚU.

 

Bieżące informacje na temat stanu przygotowania S11 można znaleźć na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_wielkopolskie