viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

7 programów inwestycyjnych i 225 mln zł na inwestycje w Małopolsce

10-10-2019

Oczekiwane i potrzebne odcinki dróg krajowych oraz przebudowy skrzyżowań, zwiększające bezpieczeństwo i płynność ruchu powstaną dzięki przyznanym Małopolsce 225 mln zł. W czwartek 10 października 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał programy inwestycyjne ważne dla rozwoju sieci drogowej i ruchu turystycznego w Małopolsce.

Podpisany został także list intencyjny w sprawie programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza czyli powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego, przez ministra infrastruktury i przedstawicieli samorządów: wojewódzkiego, powiatowych oraz burmistrzów miast Nowy Targ i Zakopane. Program powstał po przeprowadzeniu analiz i badań, które potwierdziły, że Podtatrze musi zmodernizować sieć dróg, by właściwie obsłużyć ruch turystyczny. Takie programy mają już Bieszczady i Dolny Śląsk.

 

Trzy inwestycje na drogach krajowych, na Podtatrzu dostały już środki

 

Trzy programy inwestycyjne, dla budów zlokalizowanych w powiatach nowotarskim i tatrzańskim otrzymały finansowanie w momencie podpisania ich przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, czyli 10 października 2019 r. Są to:

- budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, na proces przygotowawczy,

- budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy,

- rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem.

 

Budowa drogi krajowej nr 7 na odc. Rabka – Chyżne, proces przygotowawczy

W ramach zadania do wykonania są: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium korytarzowego z określeniem klasy technicznej planowanej drogi, zlecenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakłada się: budowę drogi klasy GP o długości ok. 35 km, budowę węzłów drogowych wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Kwestia klasy i przekroju tej drogi wynikać będzie z przeprowadzonych analiz w ramach studium korytarzowego oraz prognozy ruchu. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś.

 

Budowa obwodnicy Nowego Targu, w ciągu drogi krajowej nr 49, etap I proces przygotowawczy

 

Etap I obejmuje prace przygotowawcze czyli wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne dla inwestycji polegającej na połączeniu nowego przebiegu DK47 z DK49, w nowym korytarzu, o długości koło 5 km, który będzie obwodnicą Nowego Targu. 

 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta. Nastąpi włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

W ramach inwestycji powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez rzekę Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna.

 

Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem

 

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 220 m (od km 36+890 do km  37+110). Powstaną dwa ronda trzywlotowe, w tym rondo turbinowe na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły oraz ronda na skrzyżowaniu DK47 z ul. Ustup. Ponadto wykonane zostaną: wyposażenie odcinka jezdni pomiędzy rondami (około 100 m) w pas rozdziału, przebudowa dwóch zatok autobusowych, budowa chodników oraz wyposażenie w oświetlenie, odwodnienie i przebudowa infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem. 

Okres realizacji robót budowlanych:  2020 - 2021

 

Podpisane zostały także inne programy inwestycyjne

 

Program inwestycyjny dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach, dla budowy obwodnicy Wadowic, rozbudowy istniejącego odcinka A4 o dodatkowy pas ruchu oraz budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę autostrady A4 (węzeł Kraków Południe) oraz budowy węzła w Wieliczce na DK94.

 

Budowa węzła drogowego w Wieliczce, w ciągu DK94

Inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 94 o długości 500 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce. Ma powstać estakada o długości ok. 70 m, z jezdnią dwupasową dwukierunkową 2x3,5 m i chodnikiem technicznym w ciągu DK 94. Zapewni ona bezkolizyjny przebieg ruchu w relacji Kraków – Tarnów. Pod estakadą powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym, zapewniającym obsługę relacji Wieliczka – Kraków oraz Wieliczka – Tarnów.

 

Przewiduje się także budowę chodników, ścieżek rowerowych, przebudowę istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Krakowskiej, likwidację istniejącego skrzyżowania DK94 z ul. Krakowską, rozbudowę DK94 na odcinku około 500 m, budowę dróg dojazdowych i mostu. Powstanie węzła upłynni ruch i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

Okres realizacji robót budowlanych:  2021 – 2022

 

Rozbudowa istniejącego odcinka A4 o dodatkowy pas ruchu oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę autostrady A4 (węzeł Kraków Południe)

Zadanie obejmuje odcinek autostrady A4 od km 417+330 do km 418+030, gdzie nastąpi poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu, w kierunku wschodnim, na długości około 700 m oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę węzła autostradowego A4 relacji Katowice - Zakopane. Dodatkowo przebudowana będzie istniejąca infrastruktura drogowa.

Okres realizacji robót budowlanych: 2022 – 2024

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach

 

Rozbudowa obejmuje odcinek drogi krajowej nr 28 o długości ok. 7,3 km w Gorlicach i podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t oraz rozbudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z:

  • drogą gminną nr K270279 w km 174+760
  • drogą wojewódzką nr 977 w km 175+540 w kierunku Koniecznej
  • drogą wojewódzką nr 977 i drogą wojewódzką nr 993 na rondo turbinowe dwupasowe.

Ponadto, zakłada się poprawę parametrów technicznych, poprawę stanu technicznego urządzeń drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę przepustu drogowego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zjazdów.

 

Planowany zakres prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy i usprawnienie pomiędzy lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.

Okres realizacji robót budowlanych:  2024 - 2025

 

 

Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 28 o długości ok. 1,45 km, budowę obiektów inżynierskich, budowę i przebudowę skrzyżowań, zatok autobusowych, nowych dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych do drogi oraz wykonanie urządzeń ochrony środowiska: m.in. ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i urządzeń oczyszczania wód, przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i elementów wyposażenia drogi: barier i oznakowania.

 

Po wybudowaniu obwodnicy poprawią się warunki ruchu na skrzyżowaniu dróg DK28 i DK52, a wyprowadzenie ruchu z DK28 przebiegającej obecnie ulicami: Putka, Lwowską i Zegadłowicza poza centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo, komfort i płynność jazdy oraz wyeliminuje ruch tranzytowy z centrum Wadowic.

 

Okres realizacji robót budowlanych:  2024 - 2025