viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Postępują prace na obwodnicy Bydgoszczy

Trwają zaawansowane prace budowlane na drodze S5, stanowiącej północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. Pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ a Bydgoszcz Opławiec ułożona została już w całości nawierzchnia betonowa. Do tego aby pokonać całą prawie 15 kilometrową trasę, brakuje jeszcze kilkuset metrów nawierzchni na obiektach inżynierskich: wiadukcie nad linią kolejową w Maksymilianowie oraz moście nad Brdą.

Na trasie, którą planujemy udostępnić kierowcom w tym roku, trwa montaż barier ochronnych i ogrodzeń, prowadzone są drobne prace ziemne oraz kontynuowane roboty wykończeniowe na Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD) w Tryszczynie.

 

Łuk już w całości

Kontynuowane są również prace przy montażu i wzmacnianiu łuków wiaduktu nad linią kolejową w Maksymilianowie. Trwa spawanie i wzmacnianie konstrukcji oraz rozpoczął się montaż płyt prefabrykowanych, na których docelowo ułożona zostanie nawierzchnia drogi ekspresowej.

Długość całkowita obiektu wynosi 162 m, a szerokość 38 m. Łuk wiaduktu sięga 25,5 m. Schematem statycznym konstrukcji ustroju nośnego jest jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa tzw. łuk Langera. Konstrukcja nośna obiektu składa się z pomostu oraz dźwigarów łukowych. Pomost obiektu (konstrukcja zespolona) stanowi ściąg dźwigarów łukowych. Pomost zaprojektowano w postaci stalowych dźwigarów głównych o przekroju zamkniętym, poprzecznic i podłużnic blachownicowych oraz żelbetowej płyty pomostowej. Dźwigary łukowe zaprojektowano jako stalowe o przekroju zamkniętym.

 

Most nad Brdą

Ustrój nośny pod obie jezdnie jest już zabetonowany i montowane jest wyposażenie obiektu. Betonowane są również płyty przejściowe, trwa pielęgnacja betonu, ułożono izolację na moście w ciągu północnej jezdni S5, a na południowej na kapie chodnikowej. Trwa montaż kolektora odwodnieniowego.

Most zaprojektowano jako trójprzęsłową konstrukcję stalową zespoloną z płytą z betonu zbrojonego, sprężoną poprzecznie, podpartą na żelbetowych przyczółkach oraz na podporach pośrednich. Długość obiektu wynosi 227,9 m, a szerokość 35,48 m

 

Chronimy środowisko

Warto wspomnieć, że wody opadowe z drogi ekspresowej nie będą odprowadzane do rzeki Brdy a zostaną dokładnie podczyszczane aby skutecznie chronić pobliskie ujęcie wody. Trasa ekspresowa S5 przecina bowiem obszar strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko”. Jest to teren, na którym zgodnie z rozporządzeniem, obowiązują zakazy i ograniczenia, mające na celu niedopuszczenie do przedostania się zanieczyszczeń do pobieranych wód.

 

By zabezpieczyć ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Brdy, na drodze S5 wyprowadzono spływ wód opadowych z drogi przebiegającej przez strefę ochronną ujęcia poza nią do specjalnych zbiorników. Wykonano szczelne rowy drogowe na terenie ochrony pośredniej, a na wylotach z kanalizacji deszczowej poza strefą ochrony pośredniej zastosowano separatory substancji ropopochodnych. Zastosowano również monitoring jakości wód i rozszerzono zakres badań poza standardowe wymagania.

 

Dodatkowo, by uchronić środowisko przed skutkami potencjalnej awarii lub katastrofy drogowej,  możliwe będzie zatrzymanie w rowach niebezpiecznej substancji jeszcze przed dostaniem się do zbiorników. Zastosowano separatory substancji ropopochodnych o konstrukcji uniemożliwiającej wypłukiwanie się z nich zanieczyszczeń. W zbiornikach bezpośrednio przy wylocie wydzielono wanny betonowe o pojemności ok. 100 m3, w których nastąpi zatrzymanie niebezpiecznej substancji.

 

Obecnie obowiązujące zapisy sprawiają, że pomimo tak zaawansowanych zabezpieczeń przez most nad Brdą nie mogłyby przejeżdżać pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, w tym również cysterny z paliwami.

GDDKIA oczekuje obecnie na zmianę aktu prawa miejscowego. Niedopuszczenie bowiem przewozu substancji niebezpiecznych przez dobrze zabezpieczoną trasę drogi ekspresowej S5, przyczyni się do skierowania ruchu tranzytowego substancji niebezpiecznych przez centrum miasta Bydgoszczy lub na inne drogi.

 

Droga S5 - postęp robót

Przed końcem roku kierowcy skorzystają z kolejnego odcinka S5, od Jaroszewa do granicy z województwem wielkopolskim o długości 25 km. Zaawansowanie prac wynosi ok. 90 proc., a kierowcy już jeżdżą fragmentem tej trasy od węzła Lubcz do S5 w Wielkopolsce.

Trwają również zaawansowane prace zmierzające do skomunikowania poszczególnych odcinków trasy S5, będących na różnym etapie zaawansowania robót. W tym roku planujemy umożliwić kierowcom skomunikowanie odcinka Szubin-Jaroszewo z odcinkiem 7 oddawanym do ruchu a w połowie przyszłego roku udostęniony kierowcom zostanie również węzeł Pawłówek (odc.4) domykający ring obwodnicy Bydgoszczy.Przedłużenie czasu realizacji tego odcinka pod Bydgoszczą, związane jest z odkryciem podczas budowy śmieci i gruzu z okresu PRL i lat 90. Ich utylizacja przełożyła się także na dodatkowe koszty.

 

Duże zainteresowanie

Przetarg na wybór wykonawców którzy dokończą realizację odcinków po włoskiej firmie Pizzarotti, wywołał duże zainteresowanie branży. W związku z dużą ilością zapytań, których wpłynęło blisko 2500, wyznaczyliśmy nowe terminy otwarcia ofert. Dla odcinka Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ będzie to 13 listopada. Dla odcinków Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ to 26 listopada.

 

GDDKiA