viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Około stu pługosolarek i pługów do zimowego utrzymania dróg w Świętokrzyskiem

16-10-2019
Około stu pługów i pługosolarek może być wykorzystanych podczas zimowego utrzymania sieci dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Po raz pierwszy wszystkie drogi krajowe na terenie Oddziału GDDKiA w Kielcach utrzymywane będą kompleksowo przez wyłonionych w przetargach wykonawców.

Łączna długość dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach to około 750 km, w tym blisko 100 km dróg ekspresowych utrzymywanych w najwyższym pierwszym zimowym standardzie.

 

Sprzęt i materiały do zimowego utrzymania przygotowane są w 13 Obwodach Drogowych na terenie 5 Rejonów GDDKiA Oddziału w Kielcach. Ogółem: 74 pługosolarki i 28 pługów. To, jaki sprzęt, będzie wykorzystany w danym momencie, jest uzależnione od rodzaju zjawiska atmosferycznego. W każdym Obwodzie Drogowym znajduje się magazyn soli, piasku oraz innych materiałów wykorzystywanych w akcji zima. Ogółem zmagazynowanych jest prawie 17 tysięcy ton soli.

 

Drogi utrzymywane są w określonych zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad standardach zimowego utrzymania. Wszystkie standardy zakładają odśnieżenie i zlikwidowanie śliskości na drodze możlwie jak najszybciej od ustania zjawiska atmosferycznego (np. opady śniegu, marznącej mżawki itp.), różnią się natomiast określonym w zarządzeniu dopuszczalnym czasem na usunięcie skutków tego zjawiska od jego ustania.

 

Standard I, najwyższy, obowiązuje na 105 km dróg krajowych województwa świętokrzyskiego np. na drogach ekspresowych S7 i S74 oraz drodze krajowej nr 7

Standard II obowiązuje na 568 km czyli na większości świętokrzyskich dróg krajowych

Standard III obowiązuje na 73 km czyli na odcinku drogi krajowej nr 42 od Końskich do granicy z województwem łódzkim oraz na odcinku drogi krajowej nr 78 miedzy Jędrzejowem a Chmielnikiem

 

Stopniowo na terenie regionu świętokrzyskiego wdrożony został system obszarowego kompleksowego utrzymania dróg krajowych. To oznacza, że całoroczne, w tym zimowe, utrzymanie dróg w każdym z pięciu rejonów (Kielce, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Opatów, Skarżysko-Kamienna) zostało zlecone na kilka lat wyłonionym w przetargach wykonawcom.

 

Kierowcy wybierający się w podróż mogą  uzyskać informacje na temat stanu dróg pod całodobowym numerem Infolinii Drogowej 19111. W przygotowaniach do podróży pomogą informacje zamieszczane w serwisie dla kierowców oraz na mapie warunków drogowych na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl. Pod tym adresem dostępny jest podgląd z kamer monitorujących oraz informacje ze stacji meteo na terenie całej Polski. W Świętokrzyskiem kamery zamontowane są przy drogach S7, S74, Nr 9, Nr 74, Nr 42, nr 77 i Nr 78. Ogółem sytuację na świętokrzyskich drogach monitoruje 68 takich urządzeń. Przypomnijmy - nowe kamery zostały zamontowane na rondzie w Lipniku na skrzyżowaniu dróg nr 9 i 77 oraz na rondzie w Skarżysku-Kamiennej na drodze nr 42.