viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Gmina nie respektuje przepisów o drogach publicznych. Stanowcza reakcja GDDKiA

18-10-2019

Nie ma zgody na pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. GDDKiA zamyka nielegalny dojazd na drogę krajową nr 51 w sąsiedztwie miejscowości Dywity.

W piątek 18 października br.  w godzinach przedpołudniowych został zamknięty dojazd na drogę krajową nr 51 w bezpośrednim sąsiedztwie Dywit na wysokości osiedla mieszkaniowego i obszaru, gdzie ulokowało swoje siedziby kilka firm (km 80+650). Zamknięcie dojazdu wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego przez Gminę Dywity w 2011 roku oraz ustaleń, które zapadły na sesji Rady Gminy w listopadzie 2016 roku.

 

Przepisy jasno określają lokalizację skrzyżowań

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała XIV/83/11 z dnia 30.11.2011 r.) tereny, na których zlokalizowano osiedle mieszkaniowe oraz gminną strefę przedsiębiorczości miały być podłączone do drogi krajowej nr 51 poprzez drogę lokalną nr 1KDL i drogę powiatową nr 1430N (ul. Spółdzielcza). Podłączenie drogi nr 1KDL bezpośrednio do DK51 nie było możliwe, ponieważ nie spełniało warunków rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem odstępy między skrzyżowaniami na drodze klasy GP poza obszarem zabudowanym nie mogą być mniejsze niż 2000 m oraz nie mniejsze niż 1000 m na terenie zabudowy, a w szczególnych przypadkach, jeśli potrzeby funkcjonalno-ruchowe lub ukształtowanie sieci drogowej takie odstępy uzasadniają,  nie mniejsze niż 1000 m poza terenem zabudowy i 600 m w obszarze zabudowanym. Włączenie drogi nr 1KDL do DK51 usytuowane byłoby pomiędzy istniejącym skrzyżowaniem z drogą gminną (odległość 197 m) i  ul. Sosnową (odległość 338 m), więc warunki te nie zostałyby spełnione.

 

Skutki realizacji inwestycji bez zapewnionego dojazdu

Gmina udostępniła ww. tereny pod inwestycje, jednocześnie przez kilka lat nie podjęła żadnych działań, by wybudować zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę lokalną, która połączyłaby osiedle i strefę przedsiębiorczości z DK51. Tymczasem coraz liczniejsi mieszkańcy rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego oraz pracownicy i klienci usytuowanych w sąsiedztwie osiedla firm korzystali z nielegalnego dojazdu, włączając się bezpośrednio na drogę krajową nr 51, stwarzając tym samym znaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. GDDKiA podjęła decyzję o zamknięciu dojazdu i w listopadzie 2016 r. poinformowała o tym władze Gminy. Wywołało to silną reakcję mieszkańców osiedla i właścicieli firm, którzy na sesji Rady Gminy wymogli na władzach Gminy, aby podjęły wreszcie działania zmierzające do budowy drogi, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podłączy ich tereny do drogi krajowej.

 

Tymczasowe rozwiązania

Na sesję zaproszono również kierownictwo olsztyńskiego oddziału GDDKiA, do którego skierowano prośbę o wstrzymanie się z zamknięciem zjazdu do czasu powstania drogi łączącej osiedle i strefę przedsiębiorczości do drogi krajowej. GDDKiA przystała na tę prośbę i ustalono, że dojazd będzie funkcjonował do 30 czerwca 2018 r. Termin ten był kilkakrotnie na prośbę Gminy przedłużany. Jednocześnie wraz z postępującą budową drogi Gmina zaczęła ponawiać propozycję podłączenia budowanej drogi lokalnej bezpośrednio do drogi krajowej, a nie jak to zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez ul. Spółdzielczą. GDDKiA nie wyraziła na to zgody, powołując się na przytoczone powyżej przepisy rozporządzenia MTiGM ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Ostateczna decyzja

Gdy w II poł. 2019 zakończyła się budowa drogi łączącej osiedle i strefę przedsiębiorczości z drogą krajową, GDDKiA poinformowała zainteresowane strony, że zgodnie z przyjętymi wspólnie z władzami Gminy i mieszkańcami ustaleniami oraz z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystępuje do zamknięcia dojazdu i zostanie to wykonane do 18 października 2019 r.

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

GDDKiA ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkim użytkownikom. Jako zarządca dróg krajowych patrzymy zarówno na problemy kierowców, jak i mieszkańców w najbliższym sąsiedztwie dróg. Te wydawałoby się sprzeczne interesy musimy godzić. Dlatego, rozumiejąc problemy komunikacyjne mieszkańców osiedla oraz pracowników i klientów firm, którzy z braku drogi o utwardzonej nawierzchni po zamknięciu dojazdu zmuszeni byliby korzystać z dróg gruntowych, zgodziliśmy się na wydłużenie okresu funkcjonowania dotychczasowego podłączenia. Wybudowanie przez Gminę lokalnej drogi obsługującej wyżej wymienione tereny i umożliwiającej podłączenie do DK51 przez ul. Spółdzielczą wypełniło wymogi zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego przystąpiliśmy do likwidacji nielegalnego dojazdu.

Zarządzając drogą krajową musimy stosować się do obowiązujących przepisów prawa, które jasno określają warunki funkcjonowania dróg publicznych. Nie możemy brać odpowiedzialności za działania innych podmiotów, które tych przepisów nie respektują, narażając użytkowników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Stąd nasza stanowcza reakcja.