viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Układanie nawierzchni na ciągu głównym skarżyskiego odcinka S7 dobiega końca

06-11-2019
Dobiega końca układanie ostatniej warstwy nawierzchni na ciągu głównym skarżyskiego odcinka drogi ekspresowej S7. W tym tygodniu wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu, dzięki której możliwe będzie wybudowanie ronda w obrębie węzła Skarżysko Zachód.

Przy dobrych warunkach pogodowych wykonawca kontynuuje układanie ostatniej warstwy ścieralnej SMA na ciągu głównym budowanej drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej. Warstwa została ułożona na zachodniej jezdni przyszłej drogi ekspresowej i na około połowie długości jezdni wschodniej. Jednocześnie wykonywane są prace wykończeniowe na mostach i wiaduktach, prace przy montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier, oznakowania poziomego i ekranów. Kontynuowane są roboty w obrębie węzła Skarżysko Zachód.

 

Wykonawca, Budimex SA, zadeklarował zapewnienie przejezdności ciągu głównego S7 przed terminem umownym czyli do końca br. warunkując taką możliwość sprzyjającą pogodą. Zgodnie z kontraktem wszystkie prace powinny się zakończyć w maju 2020.

 

Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknie ostatnie jednojezdniowe wąskie gardło między granicą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą, a cała "siódemka' na długości 200 km od granic Małopolski do Grójca będzie miała nieprzerwanie pełne parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. Znacznie skrócony zostanie czas podróży między Krakowem, Kielcami a Warszawą, a cały świętokrzyski odcinek drogi nr 7 będzie ekspresowy.

 

Przypominamy, że w tym tygodniu wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu, która umożliwi wybudowanie ronda w obrębie węzła Skarżysko Zachód komunikującego istniejącą drogę nr 7 oraz skarżyską Aleją Piłsudskiego z drogą ekspresową S7. W związku z budową ronda zamknięty został wjazd do miasta z ulicy Krakowskiej czyli drogi krajowej nr 7 w Aleję Piłsudskiego. Dla kierowców wyznaczono następujące objazdy: 

- objazd do miejscowości Mirzec dla pojazdów poruszających się drogą krajową nr 7 z Radomia został poprowadzony ul. Krakowską, następnie drogą S7 oraz drogą krajową nr 42 (al. Jana Pawła, ul. Legionów) w kierunku Starachowic do skrzyżowania drogi krajowej nr 42 z ul. Ekonomii  

- objazd do miejscowości Mirzec dla pojazdów poruszających się drogą ekspresową S7 z Kielc biegnie drogą S7 oraz drogą krajową nr 42 (al. Jana Pawła, ul. Legionów) w kierunku Starachowic do skrzyżowania drogi krajowej nr 42 z ul. Ekonomii  

- pojazdy jadące z Mirca są kierowane na ul. 11 Listopada, a następnie na ul. Ekonomii do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 

- na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Niepodległości pojazdy jadące do Warszawy bądź Krakowa kierowane są do skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Legionów.

Ruch drogą krajową nr 7 na trasie Warszawa - Kielce odbywa się na dotychczasowych zasadach - w miejscu budowy ronda dostępny jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy i jeden pas ruchu w kierunku Kielc.

 

Informacje o inwestycji

 

Długość odcinka – 7,6 km

Przekrój drogi - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu

Szerokość pasa ruchu - 3,5m                                                                                   

Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m                                                                   

Szerokość pasa dzielącego – 12 m

Maksymalne obciążenie - 115kN/oś                                                                   

Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód

             Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe

 

Wartość robót: ok. 260 mln zł

Data rozpoczęcia kontraktu:  10.10.2017r.

Okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień -15 marzec)

Data zakończenia: 9.05.2020r.(zgodnie z deklaracja wykonawcy przy dobrych warunkach pogodowych ciąg główny może być udostępniony do końca 2019)

Wykonawca inwestycji – Budimex SA

Nadzór inwestycji BBC Best Building Consultans