INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

S5 POZNAŃ - WROCŁAW odc. Poznań (A2, węzeł Głuchowo) - Wronczyn

  

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa na odcinku od Komornik do Wronczyna nastręcza wielu problemów szczególnie związanych z hałasem. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu w rejonie Rosnówka, Dębienka, Stęszewa oraz Witobla i Zamysłowa sięgają nawet 15 dB. Wiele budynków znajduje się bardzo blisko krawędzi jezdni, co dodatkowo potęguje niezadowolenie społeczne z przebiegającej w pobliżu drogi. W latach 2001-2002 zrealizowano przebudowę drogi nr 5 na odcinku Komorniki – Głuchowo co poprawiło bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego, jednak w niewielkim zakresie przyczyniło się to do poprawy komfortu akustycznego mieszkańców. W wielu miejscach (liczne wsie) na drodze krajowej nr 5 istnieją bezpośrednie wjazdy i zjazdy na posesje, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji. Natężenie ruch na drodze krajowej nr 5 wynosi obecnie 24633 pojazdy rzeczywiste na dobę w rejonie Komornik gdzie tworzą się w godzinach szczytu zatory drogowe i 16653 na odcinku Komorniki - Stęszew. W Stęszewie droga nr 5 krzyżuje się w jednym poziomie z linią kolejową Luboń – Sulechów. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia oddziaływania akustycznego oraz poprawę komfortu jazdy budowa drogi S-5 jest inwestycją potrzebną, a dla mieszkańców okolicznych miejscowości wręcz niezbędną. Połączenie drogi S-5 z autostradą A-2 przeniesie znaczną część ruchu tranzytowego z okolic Poznania na autostradę A2 i dalej drogę ekspresową S 5 w kierunku Bydgoszczy i Gdańska. Obwodnica przyczyni się do dalszego rozwoju gmin Komorniki, Dopiewo i Stęszew. Poprawi także dojazd z Poznania do drogi krajowej nr 32 w kierunku Zielonej Góry.

 

Podstawowe parametry techniczne:

długość obwodnicy: 15,9 km

klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa

nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

ilość węzłów dwupoziomowych: 3 węzły: Dopiewo (dawniej Konarzewo), Stęszew i Mosina (dawniej  Wronczyn)

ilość obiektów inżynierskich: 17 (w tym 8 w ciągu drogi ekspresowej)

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

wniosek GDDKiA: złożenie wniosku w dniu 13.05.2010

decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Poznaniu: 19.08.2011

 

Przygotowanie zadania:

dokumentacja dotychczasowa: studium techniczno - ekonomiczne STE i  koncepcja programowa

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): planowany termin II kwartał 2014 r.

dokumentacja techniczna: IV kwartał 2013 r.

 

Realizacja inwestycji:

przetarg na wykonanie i nadzór - ogłoszenie przetargu 30.10.2013 (I etap - wstępna kwalifikacja)

 

Do pobrania:

 

Plan orientacyjny

 

Informacje powiązane:

1.Ogłoszenie przetargu na budowę odcinka S5 Poznań (A2, węzeł Głuchowo) - Wronczyn

2. 21 firm zainteresowanych budową S5 w Wielkopolsce